Otevřít menu
Doprava dnes
-

Zelená je barva naděje, ale také budoucnosti v dopravě

Ve snaze chránit a zlepšovat životní prostředí se lidé snaží trvale udržitelně využívat přírodní zdroje a systematicky snižovat negativní dopady na klima a zdraví. Trend takzvaného zeleného myšlení se samozřejmě objevuje i v oblasti dopravy.

8:00 / 14. října 2022
Zelená je barva naděje, ale také budoucnosti v dopravěi

Foto: pixabay.com

Emise skleníkových plynů z dopravy se za poslední zhruba tři desítky let zvýšily o více než 33 %. Může za to především nárůst silniční dopravy, jež je odpovědná za přibližně pětinu všech emisí.

Snahy k omezení emisí CO2 vedou vesměs dvěma směry. Jednak se konstruktéři a technici snaží zvyšovat účinnost spalovacích motorů; druhá cesta potom vede přes  přechod na jiná paliva a pohony.

Před třemi lety poháněla většinu automobilů nafta, a to z 66,7 %. Benzín v té době  tankovalo 24,55 % majitelů vozů.

V současné době se na našich silnicích stále častěji setkáváme s elektromobily na baterie a plug-in hybridní elektrická vozidla. Jejich prodej prudce vzrostl od roku 2017. V roce 2020 už představovaly 11 % všech nově registrovaných automobilů.

Do boje s nárůstem emisí skleníkových plynů se pustila rovněž Evropská Unie, jež přijala „Strategii udržitelné a inteligentní mobility“ usilující o výrazné snížení negativních dopadů dopravy a mobility na životní prostředí. Tento dokument navazuje na „Zelenou dohodu pro Evropu“, podle níž se má Evropa do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Evropská komise proto vymezila několik milníků, které povedou k udržitelné, inteligentní a odolné mobilitě.

Do roku 2030 bude na evropských silnicích v provozu nejméně 30 milionů automobilů s nulovými emisemi, 100 evropských měst bude klimaticky neutrálních, v celé Evropě se zdvojnásobí vysokorychlostní železniční doprava, plánované hromadné cestování pro cesty do 500 kilometrů by mělo být uhlíkově neutrální, ve velkém měřítku bude nasazena automatizovaná mobilita a v neposlední řadě budou na trh připravena námořní plavidla s nulovými emisemi. V České republice počítá Národní akční plán čisté mobility s tím, že do roku 2030 u nás bude jezdit 220 000 - 500 000 elektromobilů.

Do roku 2035, tedy v další fázi, připraví výrobci dle Evropské komise k uvedení na trh velká letadla s nulovými emisemi.

Do roku 2050 pak budou mít téměř všechna auta, dodávky, autobusy i nová těžká vozidla nulové emise, zdvojnásobí se nákladní železniční doprava a plně funkční bude multimodální transevropská dopravní síť (TEN-T).

Už za osm let by se první část vize měla stát realitou. Uvidíme, jak moc bude „zelená“ a jak s kartami zamíchala a ještě zamíchá válka na Ukrajině i energetická krize.

K hlavním aktérům, kteří mají pomoci dosáhnout vytčeného cíle, patří také výše uvedená evropská města, tedy oblasti s největším počtem emisí spojených s dopravou.

Většina z nich již nyní přemýšlí o jiném pojetí dopravy a aplikuje inovativní metody vedoucí ke snížení emisí. Jmenujme příkladně podporu a rozšíření různých druhů veřejné dopravy, sdílená kola či koloběžky, stezky pro pěší a podobně. Výjimkou již netvoří ani využívání dat a autonomní mobilita.

Nejdůležitější je však vždy začít u sebe. Zvážit, zda opravdu potřebujeme obě auta, jestli by třeba nestačilo v rámci rodiny sdílet jedno; zkusit více využívat vlaky anebopro těch pět rohlíků a čerstvé mléko k sobotní snídani dojít pěšky …

 

Autor: Dagmar Lánská

zpět na články

inzerce

nahoru