Otevřít menu
Doprava dnes
-

Železnice bez lokomotiv. Období koněspřežných železnic trvalo jen krátce

Koněspřežná dráha nebo také koněspřežka či koňka. Éra předchůdců železničních tratí a elektrických tramvají v podobě, v jaké je známe dnes, trvala sotva čtyřicet let, než je vytlačila parostrojní železnice. Přesto mají v dopravní historii své důležité místo.

8:00 / 21. března 2023
Železnice bez lokomotiv. Období koněspřežných železnic trvalo jen krátce i

Foto: cs.wikipedia.org

Vlaky tažené koňmi po lehkém železničním svršku se po celém světě začaly objevovat počátkem 19. století, přičemž hlavní důvod jejich výstavby spočíval zejména ve snížení dopravních nákladů. A může za to fyzika. Zjistilo se totiž, že kůň zapřažený do kolejového povozu uveze daleko větší a těžší náklad oproti tomu, co svou nakládku dopravuje na klasickém dvouosém potahovém voze. Díky pohybu železného kola po železné kolejnici tak dochází k menšímu valivému odporu, než jaký vzniká jízdou dřevěného kola po zemském povrchu.

Zprvu se budovaly koňky neveřejné – soukromé, jež dopravovaly především vytěžené suroviny určené k dalšímu zpracování, jako ve Štýrském Hradci. Tu postavili již v roce 1810 a sloužila k dopravě rudy. Postupem času začaly přibývat i ty veřejné. Úplně první z nich spojila roku 1821 anglický Stockton s Darlingtonem.

Do kontinentální Evropy se koněspřežka dostala o čtyři roky později, kdy První železniční společnost (k. k. privilegierte Erste Eisenbahn – Gesellschaft) pověřila českého dopravního inženýra Františka Antonína Gerstnera výstavbou první rakousko-uherské dráhy z Českých Budějovic přes Linec do Gmundenu.

Do provozu byla dráha uváděna postupně od roku 1827. Oficiálního zahájení se dočkala 1. srpna 1832. U tohoto slavného okamžiku už ale František Antonín Gerstner coby stavbyvedoucí nebyl. Po dokončení první části trati do Kerschbaumu v roce 1828 byl odvolán, neboť nesouhlasil s požadavky Erste Eisenbahn – Gesellschaft, aby snížil náklady a zlevnil tak celou stavbu. Dokončením pověřilo vedení společnosti Mathiase von Schönerera.

Na trať v celkové délce 128,7 kilometrů vyjížděly vozy z budějovického Pražského předměstí pravidelně v pět hodin ráno. K jejich křížení docházelo u příhraničního městečka Kerschbaum.

Další významnou dráhou tohoto typu na českém území byla koněspřežka pražsko–lánská s délkou kolem 60 kilometrů. Dráhu v úseku Praha – Kladno – Stochov – Lány provozovala Pražská železniční společnost čili sdružení pražských měšťanů a šlechticů.

Právo k postavení dráhy získala společnost 30. července 1827. O rok později byl připraven kilometrový zkušební úsek a v roce 1830 zprovozněna část Dejvice–Kladno. Ještě toho roku došlo k prodloužení přes Stochov do Lán. Ačkoli v souladu s císařským privilegiem měla dráha z Kladna pokračovat přes křivoklátské lesy, Zbečno a Liblín až do Plzně, výstavba se zastavila roku 1833 na Křivoklátsku.

Koněspřežné tramvaje se staly součástí městské hromadné dopravy v Praze a v Brně. Brno se dokonce v roce 1869 stalo prvním městem v českých zemích a pátým v Rakousku-Uhersku, které koněspřežné tramvaje zavedlo.

Už v první polovině 19. století byly koněspřežky postupně vytlačovány parní železnicí. Své místo v městské tramvajové dopravě, na vlečkách, průmyslových či lesních železnicích si však udržely až do konce onoho „století páry“.

Z původních drah se zachovaly jen zlomky – několik strážních domků, staniční budovy někde i s koňskou stájí, zbytky drážního tělesa, opěrné zdi dřevěného mostu nebo kamenný klenutý můstek. Určitě stojí zato je vidět, patří přeci do naší historie.

 

Autor: Dagmar Lánská

zpět na články

inzerce

nahoru