Otevřít menu
Doprava dnes
-

Železniční stanice Čelákovice. Výpravní budova a přilehlé prostory

Modernizace železniční stanice Čelákovice je komplexní a rozsáhlý projekt, na němž spolupracovaly společnosti SUDOP, SŽDC a mmcité+.

9:00 / 9. listopadu 2022
Železniční stanice Čelákovice. Výpravní budova a přilehlé prostoryi

Foto: SUDOP PRAHA

Velkou výzvou a příležitostí byla renovace výpravní budovy a přilehlého prostoru a s ním související řešení pro parkování kol v tzv. cyklověži. Autorem návrhu na tvarové a materiálové řešení bylo v obou případech kreativní studio designcité+. Mmcité+ stavby projektovalo a realizovalo.

Úprava prostoru u výpravní budovy v současné podobě nebyla součástí původního projektu. Původní architektonické řešení však bylo plné složitých tvarů a dodatečně osazených technologií, které bylo nutné sjednotit a zajistit tak vizuální čistotu stavby. Důležitým výtvarným úkolem bylo propojit a sjednotit technologickou budovu, výpravní budovu i objekt původní restaurace.

Při navrhování bylo nutno zohlednit požadavek investora na bezúdržbovost a zabránění sedání ptactva.

Designcité+ se vždy snaží do svých návrhů vnést lehkost, nadsázku a vtip. Spolu s touhou vsazovat do staveb dopravní infrastruktury zeleň tato snaha brzy vedla k základní výtvarné myšlence pro čelákovické nádraží: stromořadí. Jelikož živé stromy na nástupiště nepatří, vznikly stromy, jejichž kmeny tvoří nosné sloupy zastřešení a tvar korun určují geometrické tvary kovových plátů opláštění. Symbolicky jsou pod tyto stromy umístěny na několika místech i lavičky tak, aby co nejvěrněji evokovaly posezení na návsi pod stromem. Mobiliář dopravních staveb, který zde byl použit, pochází také z katalogu mmcité+, konkrétně jde o sérii barka.

Vizuální čistotu stavby podtrhuje vestavné osvětlení u zastřešení a v krytých prostorech u nádražní budovy. LED svítidla v zelených krytech evokují větve a navazují tak na stromořadí v zastřešení prvního nástupiště.

Zastřešené prostory přiléhající z obou stran k výpravní budově však potřebovaly prosvětlit ještě radikálněji. Řešení se hledalo nesnadno. Původně vznikl návrh odstranit zadní stěnu. Ta je však nosná, a tak byla tato možnost zavržena kvůli statické náročnosti, ale také kvůli nutnosti zachovat soukromí obyvatel přilehlé nemovitosti. Problém byl nakonec vyřešen díky použití dvojitých prosklených panelů se světelnými trubicemi v horní i spodní části prosklení. Původní grafika místního výtvarníka byla šetrně nahrazena grafickým ztvárněním železničního mostu přes řeku Labe v Čelákovicích navrženým na žádost starosty města Čelákovice.

Původní nosná konstrukce zastřešení u výpravní budovy a prostoru u výstupu z podchodu v blízkosti bistra byla zachována. Ze statických důvodů ji však bylo nutno zesílit. Na ocelovou konstrukci proto byla osazena hliníková rektifikovaná podkonstrukce.

Obnažená struktura původní nosné konstrukce byla nevzhledná a velmi těžko udržovatelná. Z tohoto důvodu designéři designcité+ navrhli opláštění stávající konstrukce moderními materiály. Volba padla na vysokotlaký laminát s vysokou mechanickou odolností, kombinovaný s lakovanými ocelovými kazetami. Veškeré trasy kabeláže a odvodnění jsou zakomponovány pod obkladem. Pravidelná revize, případné doplnění kabeláže je zajištěno pomocí demontovatelných částí.

Zajímavým problémem bylo vyřešit, co se starou nádražní restaurací. Původní návrh, vybudovat v daném prostoru úschovnu kol, byl zamítnut z důvodu dlouhých přístupových cest pro cyklisty a nízké kapacity. Nový návrh moderního nádražního bistra byl investorem preferován. Mobiliář bistra tvoří židle a stoly řady Tina značky Eqoé, které svým tvarem vhodně zapadají do výtvarného konceptu stavby a jsou technicky řešené pro použití v exteriéru.

Parkování pro kola pak bylo efektivně vyřešeno pomocí moderní, plně automatizované kolárny, která byla umístěna na pozemku SŽDC v přilehlém přednádražním prostoru u parkoviště pro auta.

Mmcité+ bylo beze zbytku zodpovědné za harmonický vzhled a kvalitu stavby výpravní budovy a přilehlých prostor. Kvalitního řešení a dotažení až do posledního řemeslného detailu lze dosáhnout pouze úzkou spoluprací designéra, konstruktéra a projektového manažera.

 

Archiv: SUDOP PRAHA

Železniční stanice Čelákovice. Výpravní budova a přilehlé prostory Foto: SUDOP PRAHA. Železniční stanice Čelákovice. Výpravní budova a přilehlé prostory Foto: SUDOP PRAHA. Železniční stanice Čelákovice. Výpravní budova a přilehlé prostory Foto: SUDOP PRAHA.
zpět na články

inzerce

nahoru