Otevřít menu
Doprava dnes
-

Zvýšení trakčního výkonu trakční napájecí stanice Světec a spínací stanice Bílina

Titul Česká dopravní stavba a technologie 2018

9:00 / 2. listopadu 2022
Zvýšení trakčního výkonu trakční napájecí stanice Světec a spínací stanice Bílinai

Foto: Miroslav Nezkusil

Příprava stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina“ začala v roce 2013 jako součást souboru staveb tzv. „Zvýšení trakčního výkonu TNS…“ v ústeckém regionu. Pro potřeby urychleného provedení souboru staveb, v té době spolufinancovaného z aktuálního programu OPD1, přistoupil investor k systému „naprojektuj a postav“, tedy soutěžit realizaci stavby ze stupně DÚR (dříve PD). V rámci projekční přípravy to pak znamenalo v čase příprav a administrace soutěží na zhotovitele stavby zajistit projekt a podklady pro stavební povolení včetně jeho vydání.

Po vysoutěžení stavby jsme již jako účastníci sdružení dodavatele stavby tvořili jednotlivé realizační dokumentace provozních a stavebních souborů. Přímá spolupráce s dodavatelem stavby byla výraznou interakcí mezi dodavatelem a projektantem a zpracování realizačních dokumentací si vyžádalo vysoké nasazení. Tyto dokumentace byly skutečně realizační, tedy na konkrétní výrobky, a tomu odpovídalo i detailní zpracování. Výjimkou pak nebyly i vícenásobné úpravy některých částí dokumentace na základě změny dodávaného konkrétního zařízení.

Trakční napájecí stanice Světec a spínací stanice Bílina zajišťují napájení oblasti Bílina, Teplice, Ústí nad Labem a spolupracují s dalšími TNS Oldřichov a Koštov. Technické řešení TNS Světec pak spočívalo fakticky v kompletní náhradě/rekonstrukci všech technologických celků včetně stavebních částí, tj. výstavba nové rozvodny 110 kV a stanovišť transformátorů 110/23 kV, provozní budovy s technologiemi vn a nn (rozvodna 22 kV, trakční transformátory 23/2x2,5 kV, usměrňovačové soustrojí, rozvodna 3 kV, rozvaděče vlastní spotřeby, DŘT, sdělovací zařízení), připojení na trakční vedení, souvisejících silnoproudých rozvodů vn, nn, zajištění ostatních inženýrských sítí, stavebních částí a zpevněných ploch.

Samotné stavební řešení jednotlivých objektů/budov bylo inovativní. Navržen byl systém železobetonových prefabrikovaných segmentů/buněk, ze kterých byly výsledné objekty sestavovány. Pro samotnou provozní budovu se jednalo o cca 48 segmentů obvykle o půdorysných rozměrech 3 x 7 m potřebných tvarů a prostupů, tak aby zapadly do celkové „skládačky“ daného objektu. Použití takové technologie výstavby vyžadovalo pečlivé zpracování dokumentace, opomenutí se pak na stavbě napravovala velmi obtížně.

Zajímavostí je, že rozvodna 110kV Světec je napojena přímo z rozvodny 110 kV ČEZdistribuce a.s. Chotějovice, která funkčně souvisí s rozvodnou 400 a 220 kV ČEPS a.s. (vyvedení výkonu z elektrárny Ledvice do sítě), a je tedy zdrojem velmi vysokého zkratového výkonu, kterému bylo třeba přizpůsobit odolnost technologického zařízení.

Spínací stanice Bílina funkčně doplňuje napájení dané oblasti při různých provozních stavech včetně stavů havarijních. Spínací stanice systému 3 kV DC je vždy tvořena technologickou halou s rozvodnou 3 kV, technologií vlastní spotřeby a místností sdělovací techniky a DŘT. Stavebně byla spínací stanice provedena v obdobném systému prefabrikovaných segmentů jako TNS Světec.

Novou zkušeností pak byla spolupráce se zástupci České inspekce životního prostředí, která byla vynucena odhalením historické ekologické zátěže v areálu TNS Světec a aplikací postupů pro její zajištění a odstranění.

Investor stavby: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální projektant: SUDOP PRAHA a. s.

Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Nezkusil

Rozhodující zpracovatelé: Ing. Jiří Velebil, Ing. Lukáš Franc, Ing. Martin Nápravník, Aleš Budský, Vratislav Hůla

Dodavatel: Elektrizace železnic Praha a. s., SUDOP PRAHA a. s.

Celkové náklady stavby: 454 921 000 Kč

Celkové schválené náklady II. fáze: 365 063 444 Kč

Schválený příspěvek EU II. fáze: 263 793 173 Kč

 

Autor: Miroslav Nezkusil

(z archivu SUDOP PRAHA)

Zvýšení trakčního výkonu trakční napájecí stanice Světec a spínací stanice Bílina Foto: Miroslav Nezkusil . Zvýšení trakčního výkonu trakční napájecí stanice Světec a spínací stanice Bílina Foto: Miroslav Nezkusil . Zvýšení trakčního výkonu trakční napájecí stanice Světec a spínací stanice Bílina Foto: Miroslav Nezkusil . Zvýšení trakčního výkonu trakční napájecí stanice Světec a spínací stanice Bílina Foto: Miroslav Nezkusil . Zvýšení trakčního výkonu trakční napájecí stanice Světec a spínací stanice Bílina Foto: Miroslav Nezkusil .
zpět na články

inzerce

nahoru