Otevřít menu
Doprava dnes
-

20 let Správy silnic Moravskoslezského kraje

V letošním roce Správa silnic Moravskoslezského kraje dovršila 20 let své činnosti. Za tu dobu ušla velký kus cesty. V dnešní době snad už nikdo nepochybuje o tom, že je potřeba budovat a modernizovat a udržovat silniční síť, která přímo úměrně zvyšuje konkurenceschopnost regionu, jeho dostupnost a atraktivitu z pohledu investorů.

15:24 / 20. prosince 2021
20 let Správy silnic Moravskoslezského krajei

Foto: ssmsk.cz

O silnice II. a III. třídy se kraj stará od roku 2001. Do té doby byly ve správě státu. V době jejich převzetí byl tzv. vnitřní dluh u regionálních silnic odhadován na zhruba 8 miliard korun. Kraj zpočátku ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury investoval do jejich výstavby a modernizace pouhých 250 milionů korun ročně, teprve postupně byly finance na tento účel navyšovány. 

V oblasti údržbových prací je od roku 2006 v organizaci zavedena politika integrovaného systému řízení, na základě které se společnost snaží stále zkvalitňovat všechny své činnosti. Byla nastavena postupná obnova krajských komunikací i mostů. Každoročně je, v závislosti na finančních prostředcích, zpracován plán jejich oprav. Velký úkol, který vyvstal z povodní, které postihly Moravskoslezský kraj v roce 2009 a 2010 a způsobily velké škody na silniční síti, zvládla Správa dobře, také díky rychlé přípravě projektů a celkové součinnosti všech středisek. Od roku 2004 Moravskoslezský kraj začal čerpat dotace z programů financovaných ze zdrojů Evropské unie. V současnosti řeší stavby zařazené již ve třetím programovacím období. 

Důležitá je také mezinárodní spolupráci s Polskou a Slovenskou republikou, kdy byly realizovány velké projekty financované EU pro zvýšení dostupnosti příhraničního území sousedních států, zlepšení možnosti dopravy obyvatel do zaměstnání a za studiem. 

Zároveň v roce 2006 vznikla tzv. „Bílá kniha“ silničního hospodářství. Jedná se o projekt, který eviduje a sestavuje prioritní investice do modernizace a výstavby silnic II. a III. tříd. Od roku 2002 byl v organizaci zaveden tzv. „Mostní program“, kdy každoročně v rámci tohoto programu dochází k rekonstrukcím desítek mostů ve špatném stavebně technickém stavu. Mimo silniční síť byly nemalé finanční prostředky využity na modernizaci vozového parku a mechanismů i důstojného zázemí pro zaměstnance.

Autor: Jakub Cimburek (zdroj: ssmsk.cz) 

zpět na články

inzerce

nahoru