Otevřít menu
Doprava dnes
-

5G technologie pro moderní a bezpečnou železnici

Nastupující 5G technologie představuje jednu z nejvýznamnějších technologických revolucí posledních let. S příchodem 5G se otevírá možnost úplné digitalizace železniční dopravy a automatizace klíčových procesů. Tato inovace nejen zvýší komfort cestujících, ale také přinese nové možnosti pro provozovatele infrastruktury a dopravce.

10:54 / 1. listopadu 2023
5G technologie pro moderní a bezpečnou železnici

Stávající komunikační systém GSM-R, zavedený v 90. letech minulého století, již neposkytuje odpovídající podporu pro moderní železnice. Proto je vyvíjen nový celosvětový standard komunikace FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), který využije právě nové technologie 5G. Základem pro FRMCS jsou kromě 5G sítí také Mission Critical služby (MCX), tedy širokopásmové kritické komunikační aplikace na základní 4G a 5G infrastruktuře. Tyto aplikace mají za cíl především zajištění podpory veřejné ochrany a pomoci v krizových situacích, což ocení nejen železnice, ale také policie, hasiči, záchranné služby a provozovatelé kritické infrastruktury. 

FRMCS není pouze nástupcem systému GSM-R. „Obrovskou výhodou FRMCS je, že využije jako přenosovou vrstvu běžnou 5G mobilní síť oproti systému GSM-R, který je určený pouze pro železnici,“ uvádí Martin Bajer, technický ředitel společnosti TTC MOBILE. Ta se zaměřuje na vývoj a výrobu aplikací pro kritickou komunikaci nad mobilními a rádiovými sítěmi, a to jak v oblasti hlasové komunikace, tak přenosu videa a dat. Při vývoji FRMCS je navázána spolupráce s organizací 3GPP, která má na starosti standardizaci mobilních sítí, a tedy i 5G. Síť 5G bude schopna splnit všechny požadavky, které železnice pro FRMCS potřebuje. Nový standard zároveň není omezen pouze na 5G, ale může spolupracovat s jakoukoli vhodnou pevnou nebo mobilní sítí s prioritou.

Podpora GSM-R bude postupně ukončena kolem roku 2030, FRMCS bude implementován postupně. Oba systémy se budou v různých migračních scénářích po nějakou dobu překrývat. Standard FRMCS bude schopen flexibilně reagovat na národní požadavky jednotlivých zemí, na starší systémy i na místní specifika. Mezi jeho další výhody patří vysoká spolehlivost, dostupnost, vysoká propustnost a pokročilé geografické a lokalizační služby, což umožní vytvářet dynamické skupiny uživatelů pro efektivní komunikaci v krizových situací. 

Systém FRMCS není určen pouze pro vlaky, ale také pro řídící centra železniční dopravy, nádraží, depa, provozní vybavení a samotné tratě. S čím dál větším rozvojem IoT (internetem věcí) bude FRMCS díky sběru a analýze dat z různých senzorů umístěných podél trati využíván k optimalizaci provozu a údržby vlakových souprav. FRMCS tak představuje moderní a bezpečné řešení pro železniční dopravu.

Vývoj a implementace FRMCS probíhá na evropské úrovni pod vedením výboru UNITEL při sdružení evropských železničních dodavatelů UNIFE. Jediným českým členem tohoto výboru je společnost TTC MARCONI, která je – stejně jako TTC MOBILE – součástí české technologické skupiny TTC. Ta se dlouhodobě zaměřuje na dodávky řešení zvyšující bezpečnost železničního provozu. Její systémy pro řízení mimořádných událostí na základě sběru provozních dat a následné analýzy minimalizují negativní dopady mimořádných událostí na plynulost dopravy. V řadě evropských zemí je pro centrální řízení dopravy na železnici využíván rovněž její hlasový dispečerský systém KONOS. S nástupem 5G technologie se TTC zaměřuje na využití 5G mobilních sítích nejen v dopravě, ale také v energetice a kritické komunikaci.

Autor: Petr Dejnožka (zdroj: TZ TTC MARCONI)

5G technologie pro moderní a bezpečnou železnici . 5G technologie pro moderní a bezpečnou železnici .
zpět na články

inzerce

nahoru