Otevřít menu
Doprava dnes
-

Alkohol a drogy za volant nepatří

Alkohol bývá považován za tvůrce dobré nálady, ovšem jedná se o nejrozšířenější společensky tolerovanou drogu na světě. Za volantem určitě nemá co dělat. Stejně tak jiné drogy, jež získávají na oblibě zejména u mladých lidí. Řidič pod vlivem jakékoli návykové látky ohrožuje nejen sebe, ale i své okolí.

19:53 / 22. srpna 2022
Alkohol a drogy za volant nepatříi

Foto: pixabay.com

Hodnota kolem 0,2 ‰ alkoholu v krvi způsobuje prokazatelné zhoršení schopnosti řídit.

Alkohol ovlivňuje mozek a zpomaluje reakce

Alkohol má značný vliv na schopnost mozku kontrolovat a koordinovat pohyby těla, které pak na neočekávané situace reaguje mnohem pomaleji. Tím mění normální situace na silnici, které jsou běžně pod kontrolou, na situace skrytě nebezpečné.

Alkohol rovněž ovlivňuje racionální schopnost posoudit rychlost a vzdálenost vůči nehodě. Řidič s přibývajícím vlivem alkoholu ztrácí přirozené zábrany a myslí si, že je lepším řidičem, než ve skutečnosti opravdu je.

Alkohol na lidskou psychiku působí ve dvou rozdílných fázích

Lidé s koncentrací alkoholu v krvi pod 0,55 ‰ se mohou cítit lépe; jsou uvolněnější a své okolí mohou vnímat velmi kladně. Pozitivní a zlehčené vnímání způsobuje utlumení, narušené vnímání reality a zkreslení aktuální situace. I jen lehce podnapilý člověk sice vznikající rizikové situace vnímá, ale neuvědomuje si jejich vážnost a snadno je podhodnotí. Podhodnocení rizika znamená pozdější reakci následně a delší brzdnou dráhu.

Překročení této koncentrace však může nastat velmi rychle a je třeba mít na paměti, že hladina alkoholu v krvi stoupá ještě po určitou dobu od dopití poslední skleny či půllitru. Překročení koncentrace 0,55 ‰ alkoholu v krvi znamená převahu negativního efektu jeho účinku na lidský organismus. Člověk se stává apatickým, snadno upadá do depresí a je celkově v útlumu.

Vliv na periferní vidění

Alkohol zvyšuje agresivitu, přeceňování schopností a má také výrazný vliv na periferní vidění řidiče. Zvýšená míra alkoholu v krvi způsobuje takzvané „tunelové vidění“. To znamená, že při zvyšující se hladině alkoholu v krvi se zorné pole řidiče snižuje a s tím též řidičova schopnost vnímat celý prostor před sebou; s dávkou 0,8 ‰ v krvi vnímá necelé tři čtvrtiny prostoru a s 1,8 ‰ v krvi necelou třetinu. Zorné pole opilého řidiče je zúžené, i když jede pomalu!

Mladí řidiči a alkohol a drogy

Z poznatků Světové zdravotnické organizace (WHO) vyplývá, že riziko dopravní nehody způsobené pod vlivem alkoholu mladým řidičem do 25 let je minimálně 3 x vyšší než, že zaviní dopravní nehodu pod vlivem alkoholu jako řidič ve věku nad 25 let.

Riziko zavinění smrtelné dopravní nehody mladým řidičem do 20 let pod vlivem alkoholu je minimálně 5 x vyšší než zavinění dopravní nehody pod vlivem alkoholu řidičem nad 30 let.

Mladý řidič (do 25 let) s 0,3 ‰ alkoholu v krvi vezoucí dva spolucestující je 34 x více vystaven riziku dopravní nehody než řidič ve věku 30 let a výše s 0,00 ‰ alkoholu v krvi vezoucí jednoho spolucestujícího.

Ve věkové skupině 20 – 24 let je četnost úmrtí v důsledku dopravních nehod dvanáctinásobná oproti úmrtí souvisejícím s konzumací nelegálních drog.

Ve statistikách Policie ČR se jízda pod vlivem drog objevuje relativně málo. Avšak rostoucí obliba nelegálních drog u určité skupiny mládeže vede k domněnce, že statistika nehodovosti pokrývá jen vršek ledovce.

Poznáte opilého řidiče?

Pokud uvidíte řidiče, jehož jízda vykazuje níže uvedené znaky, zvyšte svou pozornost. Pokud řidič zastaví, pokuste se zjistit, co se skutečně děje. Nemusí se vždy jednat o řidiče opilého, ale i nemocného (např. náhlá srdeční slabost apod.), který potřebuje vaši pomoc. Rozumné je tak zavolat policii.

Rizikové chování s přímou souvislostí na alkohol nebo náhlou změnu zdravotního stavu

Řidič, jehož jízda vykazuje níže uvedené znaky, nemusí být vždy opilý, ale třeba nemocný. V každém případě by se již neměl aktivně účastnit silničního provozu.

Znaky:

kličkování po silnici,

jízda se staženým bočním okénkem v chladném počasí,

nebezpečné míjení ostatních účastníků a překážek v provozu (malý odstup),

jízda po střední dělicí čáře,

jízda nepřirozeně velkými oblouky v zatáčkách,

nepřirozeně pomalá jízda v daném úseku,

nedodržování bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla,

jízda bez rozsvícených hlavních světel, zapomínání dávání znamení o změně směru jízdy.

Za jak dlouho vymizí alkohol z krve?

Mnozí se mylně domnívají, že stačí několik hodin spánku k tomu, aby se veškerý alkohol z těla odstranil. Žádný skutečně ověřený recept na to, jak zvýšenou hranici alkoholu v krvi snížit, neexistuje.

Alkohol se postupně dostává z trávicího systému do krve. Vzhledem k tomu, že není v organismu ve větším množství běžně přítomen, tělo jej pokládá za cizorodou látku (drogu) a snaží se jej odbourat.

Rychlost, s jakou se alkohol z těla vyloučí, ovlivňuje mnoho faktorů, jako výška, hmotnost, pohlaví i rychlost přijímání alkoholu. Část alkoholu je vyloučena prostřednictvím dechu, potu a moči. Zbytek zpracovává trávicí systém.

Za hodinu se tělo může zbavit zhruba 0,1 ‰. Nezáleží na tom, zda člověk spí, sportuje, pije černou kávu nebo jí tučná. Neexistuje ani zázračná pilulka proti opilosti.

Zbytkový alkohol a „kocovina“

Další nebezpečí, jež mnoho řidičů často podceňuje, představuje zbytkový alkohol a následná „kocovina“ s celkovým útlumem. Po „středním zatížení alkoholem“ trvá podle odborníků zhruba 2-3 dny, nežli se tělo zotaví.

Únava a nevyspání po nějaké oslavě samy o sobě zhoršují schopnost řídit. K tomu ještě přistupuje zátěž, kterou pro mozek, játra a další orgány představuje alkohol.

Předchozí požití alkoholu může také zhoršit řadu nemocí, které snižují schopnost řídit motorové vozidlo.

 

Lidé s větší hmotností zpracovávají alkohol rychleji, lidé s nižší hmotností pomaleji. Děti a mládež, lidé s určitými nemocemi a léčení určitými léky mohou odbourávat alkohol mnohem pomaleji, nežli uvádějí jakékoliv tabulky.
 

Množství piva

Doba, za kterou vymizí alkohol z krve

u muže s hmotností 75 kg

u ženy s hmotností 60 kg

0,5 litru „dvanáctky“ nebo 1 litr 8° piva

2 h 03 min

3 h 01 min

0,5 litru „desítky"

1 h 43 min

2 h 32 min

1 litr „dvanáctky"

4 h 07 min

6 h 02 min

1,5 litru „dvanáctky"

6 h 10 min

9 h 04 min

2 litry „dvanáctky"

8 h 13 min

12 h 05 min

2,5 litru „dvanáctky"

10 h 16 min

15 h 06 min

3 litry „dvanáctky"

12 h 18 min

18 h 07 min

3,5 litru „dvanáctky"

14 h 22 min

21 h 08 min

4 litry „dvanáctky"

16 h 26 min

 

4,5 litru „dvanáctky"

18 h 29 min

 

5 litrů „dvanáctky"

20 h 32 min

 

 

Obsah alkoholu v jednotlivých alkoholických nápojích:
 

půl litru 10°piva

15,4g 100% alkoholu

0,2 l vína

15,8 – 25,2g 100% alkoholu

0,05 l (půl deci) destilátu

15,8g 100% alkoholu

 

Dá se tedy říci, že půl litru piva, 2 dcl vína a půl dcl destilátu obsahují přibližně stejné množství alkoholu.

 

Promile

Pocity

Chování

0,4 ‰

určitý pocit uvolnění

vyšší riziko úrazů

0,6 ‰

změny nálady (např. zhoršený úsudek, veselost)

ovlivněna schopnost rozhodování

0,8 ‰

pocity tepla, euforie

určitá ztráta zábran, zhoršené sebeovládání, horší postřeh, podstatně vyšší riziko úrazů při řízení

1,2 ‰

vzrušení, emoční

povídavost, možnost projevů nekontrolovatelného impulsivního jednání

1,5 ‰

zmatenost, přihlouplost

setřelá řeč, možnost bezvědomí, agrese

2,0 ‰

výrazná opilost

obtížná řeč, dvojité vidění, poruchy paměti

3,0 ‰

 

možnost bezvědomí

4.0 ‰ a více

 

bezvědomí, možnost smrtelné otravy

 Zpracovala: Dagmar Lánská (zdroj: BESIP)

zpět na články

inzerce

nahoru