Otevřít menu
Doprava dnes
-

Antonín Krák, náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro dopravu: Pro fungující infrastrukturu děláme jako kraj maximum

Mgr. Bc. Antonín Krák je náměstkem hejtmana Jihočeského kraje pro dopravu. Tím pádem se tento zkušený člověk věnuje dopravní infrastruktuře na jihu Čech. V jaké kondici jsou silnice a železnice v Jihočeském kraji z pohledu Antonína Kráka? Tématem na jihu Čech je obchvat Českých Budějovic na dálnici D3 či rychlejší cestování vlakem.

8:51 / 27. listopadu 2022
Antonín Krák, náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro dopravu: Pro fungující infrastrukturu děláme jako kraj maximumi

Foto: Náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro dopravu Antonín Krák. Zdroj: Jihočeský kraj.

Jaký je stav jihočeské dopravní infrastruktury podle Antonína Kráka?

Pane náměstku, Vy zastáváte pozici náměstka hejtmana Jihočeského kraje pro dopravu, čili se věnujete všem způsobům dopravy ve vašem kraji. V jaké formě je podle Vás jihočeská infrastruktura jak na silnici a železnici, tak na vodě?

Pro fungující infrastrukturu děláme jako kraj maximum. Naším cílem je dopravit Jihočechy tam, kam potřebují. Bezpečně, pohodlně a včas. Situaci nám však v současné době komplikuje inflace a neustále rostoucí ceny pohonných hmot. Přesto se dá říci, že i navzdory tomu funguje veřejná doprava skvěle. Za to patří velké díky všem, kteří se o dopravní obslužnost v jižních Čechách starají.

Jihočeský kraj je jedním z regionů, který se neustále snaží jít kupředu. Jaké projekty jsou ve vašem kraji rozjeté s tou největší prioritou? Na co se můžou obyvatelé a cestující v jižních Čechách těšit?

Jihočeský kraj v současné době stavebně realizuje tři velké projekty s vysokou prioritou. Jsou to dva dálniční přivaděče v Českých Budějovicích – Jižní tangenta a 4. a 5. etapa zanádražní komunikace a na Prachaticku obchvat Vlachova Březí. Aktuálně jsme ve fázi výběru zhotovitelů pro další dva velké projekty, kterými jsou přeložka silnice II/156, Žár a výstavba mostu v Týně nad Vltavou. Ve vysokém stupni projektové připravenosti jsou i další stavby jako jsou obchvat Kaplice (2. etapa) nebo homogenizace silnice II/406 Dačice – Slavonice.

V nedávné době došlo k dokončení několika částí modernizace IV. koridoru na jihu Čech. Vznikla například nová přeložka na trati Soběslav – Doubí, kde se nově bude jezdit dvoukolejně. Lidé tak budou moci cestovat vlakem rychleji. Jaké další přínosy vidíte v tomto projektu?

Modernizace trati také umožní nasazení moderních vlakových jednotek, které byly ze strany Českých drah již na modernizovanou trať přislíbeny k nasazení. Budeme tedy moci cestovat rychleji a pohodlně, od čehož si slibuji větší zájem cestujících o drážní dopravu.

Ve vašem kraji také nově jezdí moderní jednotky RegioPanter od Českých drah. Je podle Vás nutné, aby docházelo na obměnu vozového parku? A jaký je Váš názor na vysokorychlostní tratě (VRT)? Myslíte si, že by tyto tratě mohly vést i na jih Čech?

V málokterém odvětví je pokrok tak důležitý jako právě v dopravě. Zejména, když s sebou ten pokrok nese větší bezpečí, užitek a pohodlí. Koneckonců, celý svůj život žijeme v jednadvacátém století, takže není úplně v pořádku, abychom se během cestování vlakem vraceli do poloviny století dvacátého.  Ministerstvo dopravy bohužel s VRT na jihu Čech zatím ve svých strategických materiálech nepočítá, to však neznamená, že se do budoucna situace v této věci nezmění.

Velkým tématem v Jihočeském kraji jsou i silnice, a to konkrétně dálnice D3, na které by měl vzniknout obchvat Českých Budějovic. Do konce roku 2024 by se měly dokončit rozestavěné dvě části, jež v obchvatu jihočeské metropole chybí. Je toto datum podle Vás reálné? Jak moc by to ulevilo městu České Budějovice?

Samozřejmě, že odvedení tranzitní dopravy mimo městské okruhy Českých Budějovic zlepší dopravní situaci v Českých Budějovicích a všichni pevně věříme, že se to podaří ve slibovaném termínu.

Neustále dochází ke zdražování, avšak vy jste na konci srpna oznámil, že se ve vašem kraji jízdné zdražovat nebude. Platí to i v tuto chvíli, že si cestující nebudou muset připlácet? Lidé to určitě již ocenili, proč jste se rozhodli pro toto opatření? A nedošlo například u autobusů k omezení spojů?
Vedení Jihočeského kraje se zvyšováním cen jízdného zabývalo a rozhodlo se, že v současné, pro občany nelehké ekonomické situaci, k navýšení jízdného nepřistoupí.

Zprovoznit českobudějovické letiště je jednou z našich priorit

Jak je to v Jihočeském kraji s leteckou dopravou? Českobudějovické letiště by mohlo cestujícím nabízet od srpna příštího roku lety do Řecka a Turecka. Jak se zatím vyvíjí situace ohledně jihočeského letiště? Pokud dojde na rozvoj, v jakém roce by to mělo být? Jaký postoj k tomuto tématu má Jihočeský kraj?

Zprovoznit českobudějovické letiště je jednou z našich priorit. Termín zahájení charterových letů z letiště České Budějovice od srpna 2023 je skutečně reálný. Očekává se, že cestovní kancelář Čedok bude provozovat ve spolupráci s některým leteckým dopravcem první charterové lety z letiště České Budějovice.

Vy jste dvacet pět let pracoval u Policie ČR, kde jste sbíral mnohé zkušenosti. Jak je využíváte momentálně ve své práci v oblasti dopravy? Jak moc nápomocné na Vaší pozici jsou?

Jsem bývalým vedoucím dopravního inspektorátu v Českém Krumlově, a tak není divu, že je pro mě prioritou bezpečnost na jihočeských silnicích a snažím se z pozice náměstka pro dopravu toto téma řešit.

Vy se snažíte přispívat ke vzdělávání mladých lidí, které se týká bezpečnosti v dopravě, přičemž nezapomínáte ani na ty nejmladší. Hejtmanství navíc spolupracuje s BESIPEM. Jak důležité podle Vás je zvyšovat bezpečnost jak na silnicích, tak na železnici? Na jaké úrovni je bezpečnost jihočeské infrastruktury?

Jak už bylo řečeno výše, bezpečnost na jihočeských silnicích je pro mě absolutní prioritou. Krajský úřad (Jihočeský kraj – pozn. red.) se věnuje oblasti bezpečnosti silničního provozu systematicky již od roku 2010, kdy schválil svoji první strategii bezpečnosti silničního provozu. Jejím cílem je účinná prevence dopravních nehod a snaha o výchovné působení na všechny účastníky silničního provozu. A to už od těch nejmenších. Kromě provozování dětských dopravních hřišť, tematicky zaměřených přednášek ve spolupráci s Policií ČR, propagačních a populárně naučných pomůcek a materiálů jsou vhodnou formou prevence také soutěže pro všechny věkové kategorie s atraktivními cenami souvisejícími se silničním provozem. V rámci BESIP také monitorujeme dopravně nebezpečná místa na krajských silnicích a kvůli zvýšení bezpečnosti je stavebně upravujeme. Samozřejmostí je také údržba a obnova zařízení a dopravního značení sloužícího k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V letošním roce byla v rámci Programu opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje zahájena realizace sedmi investičních akcí, ať už přestaveb křižovatek nebo odstranění nehodových úseků. Na obnovu svodidel a dopravního značení pak bylo pro letošní rok vyčleněno 40 milionů Kč.

Autor: Karel Geba

zpět na články

inzerce

nahoru