Otevřít menu
Doprava dnes
-

Architektonická soutěž na revitalizaci autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem má vítěze

Dvoufázovou architektonickou soutěž na revitalizaci areálu autobusového nádrží, které se nachází blízko centra města, vypsalo město Dvůr Králové nad Labem na jaře letošního roku. Vítězem se stal návrh ateliéru M2AU Brno, s jehož autory bude nyní město jednat o podmínkách smlouvy na zpracování projektové dokumentace.

7:32 / 8. září 2022
Architektonická soutěž na revitalizaci autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem má vítězei

Foto: www.mudk.cz

Otevřená anonymní architektonicko-urbanisticko-dopravní projektová soutěž byla připravena v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů. Ta potvrdila její regulérnost v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Průběh soutěže zabezpečil Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku.                        

V první fázi soutěže hodnotila porota šest návrhů, přičemž do dalšího kola vybrala čtyři. Po jejich dopracování je opět posoudila a následně stanovila pořadí.

Celkovým vítězem se stal návrh architektonického ateliéru M2AU, s. r. o., Brno. Za své prvenství v soutěži obdrží odměnu ve výši 350 tisíc Kč. Na druhé příčce se umístil návrh ateliéru mackovič architecture, s. r. o., Praha, který získá odměnu 250 tisíc Kč; třetí místo potom obsadil návrh Ateliéru DPK, s. r. o., Brno s odměnou 150 tisíc Kč.

Vítězný návrh nového autobusového terminálu zachovává a rovněž využívá stávající objekt i okolní zeleň. Současně rozvíjí a dále posiluje pěší i cyklistická spojení s volnou krajinou. Porota ocenila též citlivou práci autorů předmětného území včetně úměrného charakteru terminálu v souvislosti s velikostí města i frekvencí spojů. Tvůrci projektu také vhodně vyřešili parkování osobních automobilů.

Předsedou hodnotící poroty architektonické soutěže byl architekt Jakub Chuchlík. V porotě dále zasedli architekti Martin Frei a Ivan Lejčar; za město pak místostarosta Jan Helbich a radní Ota Černý.

„Rozhodování nebylo lehké. Hodnotili jsme totiž nejen celkovou kvalitu urbanistického, architektonického, dopravního a krajinářského řešení soutěžního návrhu, ale také ekonomickou přiměřenost z pohledu investičních a provozních nákladů nebo možnost budoucího rozvoje území. Návrhy měly také vhodně začlenit areál do centra města, navázat na prostranství ulice 17. listopadu a řešit parkovací a odstavné plochy,“ řekl k soutěži místostarosta a člen poroty Jan Helbich.

Na své schůzi konané dne 24. srpna rozhodla městská rada o přijetí stanoviska poroty a rozdělení odměn.

Aktuálně běží lhůta pro podání námitek proti výsledkům. Po jejím uplynutí uspořádá město v prostorách Mayerovy továrny veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů. Výstava by se měla konat pravděpodobně ve druhé polovině září.

Výstavba moderního autobusového terminálu představuje strategicky významný projekt, jenž ovlivní vzhled širšího centra. „I proto jsme se rozhodli získat kvalitní návrhy prostřednictvím architektonické soutěže, kterou jsme vyhlásili ve spolupráci s Českou komorou architektů. Tato forma se nám již osvědčila v případě přípravy revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny a znovu i v tomto případě,“ řekl Jan Jarolím, starosta města.

Nyní budou zástupci města jednat s autory vítězného návrhu o podmínkách smlouvy na zpracování projektové dokumentace po etapách - od povolení stavby, přes výběr zhotovitele, realizaci stavebních prací až po cenu a termíny.

Předpokládané náklady na revitalizaci autobusového nádraží jsou vyčísleny na 70 milionů korun bez DPH. Město chce získat část financí z evropských dotací (IROP).

Přestože k samotné revitalizaci areálu nám ještě pořádný kus cesty zbývá, věřím, že se nám podaří proměnit autobusové nádraží na reprezentativní dopravní terminál, který bude odpovídat standardu moderní autobusové dopravy a bude dobrou vizitkou města Dvůr Králové nad Labem,“ dodal starosta.

Areál autobusového nádraží vlastní město Dvůr Králové nad Labem od konce roku 2019. V roce následujícím koupilo i zbývající nemovitosti, které jsou jeho součástí. Vybudování nového dopravního terminálu tvoří jednu z priorit aktualizovaného Akčního plánu Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022.

Publikovala: Dagmar Lánská (zdroj: www.mudk.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru