Otevřít menu
Doprava dnes
-

Autobusové zastávky v Uherském Hradišti se v prosinci dočkaly kolaudace

Město Uherské Hradiště dokončilo stavbu dvou protilehlých zastávek v blízkosti kruhové křižovatky na ulici Sokolovská. Stavba je již zkolaudována a aktuálně je v běhu legislativní proces zařazení zastávek do systému veřejné dopravy. 

19:03 / 30. prosince 2021
Autobusové zastávky v Uherském Hradišti se v prosinci dočkaly kolaudacei

Foto: Město Uherské Hradiště

Autobusy začnou na zastávkách s názvem Studentské náměstí zastavovat po novém roce. Území, na kterém se nové zastávky nacházejí, dosud autobusy obslouženo nebylo. „V této lokalitě je přitom řada zájmových cílů – obchodní zóna, sportoviště města, vysokoškolský areál i základní škola. Bylo tedy vyloženě žádoucí, aby zde zastavovaly autobusy hromadné dopravy. Historicky poprvé je tedy tato část města v rámci hromadné dopravy propojena s jinými," popsal důvody výstavby zastávek místostarosta města Jaroslav Zatloukal.

Při akci za 8,6 milionu korun došlo v období od září do prosince tohoto roku k vybudování dvou protilehlých autobusových zastávek, přilehlých chodníků, smíšené cyklostezky a také k opravě povrchu vozovky.

Zastávkové zálivy jsou pětadvacet metrů dlouhé a 3,5 metru široké, nástupiště jsou vybavena zastávkovým přístřeškem. Při výjezdu z kruhového objezdu je vybudován ochranný ostrůvek a přechod pro chodce. Podél severní hrany komunikace vede nový úsek smíšené cyklostezky, který navazuje na dělenou cyklostezku ze směru Jarošov, Mařatice. Zastávkové zálivy jsou dlážděny kamennou dlažbou, chodníky, nástupiště a smíšenou cyklostezku pokrývá dlažba betonová. V zastávkových zálivech jsou použity bezbariérové obrubníky. Místo osvětlují 3 nové stožáry veřejného osvětlení a dvěma dalšími je nasvětlen přechod pro chodce. V rámci stavby bylo rovněž vysazeno 21 stromů.

Výstavba celé řady zastávek nás ještě čeká, upozorňuje místostarosta


Stavba byla zkolaudována a uvedena do provozu v polovině prosince. Nyní probíhá legislativní proces zařazení zastávek do celostátního systému, aby mohly být využívány s počátkem platnosti nového jízdního řádu od 1. ledna 2022. V první fázi budou zastávky využívány linkami MHD, později v roce 2022 i příměstskými linkami. Zastávky ponesou název Studentské náměstí.

Podobných zastávek ale bude nutné do roku 2024, kdy se má v Uherském Hradišti spustit zcela nová MHD, vybudovat více. „Některé zastávky už jsme vybudovali, ale výstavba celé řady zastávek nás ještě čeká, protože například dvě linky plánované MHD povedou ulicí 28. října, kde dosud není zastávka žádná,“ uzavřel místostarosta Zatloukal. Návrhy linek a zastávek či intervaly autobusů nové MHD jsou již hotové a město začalo s přípravou budoucího výběru dopravce.

Na podobné investiční akce nechce město rezignovat ani v roce 2022. Ke konci roku 2021 město schválilo rozpočet, který je velmi ambiciozní  a co se týká investic, z těch finančně nejvýznamnějších je to projekt výstavby nového, moderního zimního stadionu nebo také náročná energetická opatření ve Sportovní hale. „Samozřejmě ale myslíme i na záležitosti, které se dotýkají lidí úplně nejvíce, to jsou parkovací místa na sídlištích, opravy, rekonstrukce nebo budování dětských hřišť, rekonstrukce chodníků, místních komunikací a podobně,“ přiblížil starosta města Stanislav Blaha.

 

Autor: Bc. Filip Červinka (zdroj: TZ Města Uherské Hradiště)

Autobusové zastávky v Uherském Hradišti se v prosinci dočkaly kolaudace Foto: Město Uherské Hradiště. Autobusové zastávky v Uherském Hradišti se v prosinci dočkaly kolaudace Foto: Město Uherské Hradiště. Autobusové zastávky v Uherském Hradišti se v prosinci dočkaly kolaudace Foto: Město Uherské Hradiště.
zpět na články

inzerce

nahoru