Otevřít menu
Doprava dnes
-

Autonomní mobilita je jedním z hlavních trendů nastupující éry. Česká republika není pozadu

Ministerstvo dopravy a jeho partneři zhodnotili aktuální pozici ČR na poli vývoje autonomního řízení. První fázi své činnosti uzavřela Etická komise k autonomní mobilitě Ministerstva dopravy, která připravila sadu doporučení pro fungování samořízených vozidel a další vývoj v této oblasti, právě také začíná projekt řešící právní aspekty provozu v českých podmínkách.

7:24 / 2. října 2021
Autonomní mobilita je jedním z hlavních trendů nastupující éry. Česká republika není pozadu

„Digitalizace a automatizace je hybnou silou v mnoha odvětvích a doprava není výjimkou. Proto už nyní v této oblasti podnikáme konkrétní kroky proto, aby Česká republika, její průmysl i občané byli na změny související s jejím nástupem připraveni. Jsme mimo jiné jednou z prvních zemí, kde se státní správa věnuje oblasti etiky v oblasti autonomní mobility a zároveň nabízíme jedny z nejlepších podmínek pro testování těchto technologií a podporujeme související výzkum i vývoj,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček. 

Etická komise expertů z technických i humanitních oborů ve svých nyní zveřejněných závěrech stanovila principy přechodu k autonomní dopravě, který musí být především bezpečný, postupný a odpovědný, a definovala jeho přínosy i možná rizika. Připravila celkem 21 doporučení z oblasti etiky, práva, umělé inteligence a technologií, které zachycují aktuální poznání v této oblasti. Nyní považuje za klíčové věnovat se dále otázkám soukromí a nakládání s daty i jejich zabezpečení, právním a etickým otázkám týkajícím se bezpečnosti či ochrany životů a zdraví nebo posilování důvěry v technologie a seznamování se s nimi (proto i dnešní TK). Taktéž bude třeba se dále zaměřit na legislativu potřebnou pro provoz. 

Právě proto se 1. října 2021 rozbíhá projekt, který má v návaznosti na dosavadní analýzy navrhnout varianty legislativních úprav umožňující provoz automatizovaných vozidel. Jedná se o spolupráci MD a konsorcia ČVUT, Ústav státu a práva a White&Case, výsledky projekt přinese na jaře 2022.  

„Etická komise se nyní věnuje další práci, jako je rozpracování stávajících doporučení, a měla by například vypracovat i manuál tzv. etického minima pro státní správu či se věnovat problematice vztahu autonomních vozidel k současnému pojetí urbanismu. Dále se bude zabývat i etickými aspekty legislativního rámce, který je jedním z prioritních témat. V etické oblasti se navíc jako Česká republika chceme významněji profilovat, neboť zatím není mnoho evropských zemí s podobnými zkušenostmi. Chceme stavět na tom, že my už budujeme potřebné know-how a můžeme tak výrazně přispět i do celoevropské debaty a být v ní aktivním hráčem,“ říká ředitel Odboru ITS, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací MD Václav Kobera.  

Na webu a následně i soc. sítích resortu bude dostupný test z oblasti etiky provozu autonomních vozidel, který bude dostupný široké veřejnosti. Každý si tak bude moct zkusit, jak by si sám za sebe vyhodnotil krizové situace, které budou samořiditelná auta dennodenně řešit či jaký vztah k těmto technologiím vlastně má. Odpovědi a komentáře vychází z vydané zprávy Etické komise. 

Etickou komisi zřídilo Ministerstvo dopravy v dubnu 2020; intenzivněji se zabývá oblastí etiky, která je v mnoha ohledech pro rozvoj autonomní mobility a reálné využití samořízených vozidel poměrně zásadní. Souvisí totiž úzce s přijetím technologií jako takových těmi, kdo by je měli využívat, a s důvěrou v nové technologie. Často jsou v průzkumech veřejného mínění zmiňována různá etická dilemata a jejich zatím někdy ne zcela uspokojivé řešení jako hlavní překážka přijetí autonomních vozidel pro mnoho potenciálních uživatelů. 

Zveřejněná zpráva Etické komise obsahuje obecná doporučení k mikroetickým (např. regulace jednání autonomních vozidel) a makroetickým (např. sociální důsledky provozu autonomních vozidel a problém spravedlnosti distribuce benefitů) aspektům či rady v konkrétních oblastech se zaměřením na etiku, právo a technologie (viz výše). Pro jejich tvorbu bylo určující vnímat zásady bezpečnosti, dostupnosti a důvěryhodnosti a autonomní mobilitu zasadit do kontextu stávajícího systému dopravy.  

Doporučení jsou adresována konkrétním subjektům – státní správě, vývojářům a výrobcům autonomních vozidel či jejich uživatelům, a obsahují návrhy opatření, která přispějí k férovému, eticky korektnímu provozu samořízených vozidel a spravedlivému sdílení všech výhod, které autonomní mobilita nabízí. Cílem je podpořit i další diskuzi nad celým tématem, kdy s rozvojem technologií bude nezbytné i konkrétní oblasti dále zkoumat a případně doporučení doplnit či upravit.

Autor: Petr Dejnožka

zpět na články

inzerce

nahoru