Otevřít menu
Doprava dnes
-

BESIP a MDČR uspořádaly odbornou konferenci na téma zvyšování bezpečnosti mladých a začínajících řidičů

Ve čtvrtek 20. října Ministerstvo dopravy ČR a BESIP uspořádaly odbornou konferenci na téma zvyšování bezpečnosti mladých a začínajících řidičů. Na akci byli přítomni zástupci Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva dopravy, Evropské rady bezpečnosti dopravy a další. Co zajímavého zaznělo? A jak mladí ovlivňují provoz?

16:26 / 20. října 2022
BESIP a MDČR uspořádaly odbornou konferenci na téma zvyšování bezpečnosti mladých a začínajících řidičůi

Foto: Odborná konference na téma Zvyšování bezpečnosti mladých a začínajících řidičů. Zdroj: MDČR.

Bezpečnost mladých řidičů je jedno z důležitých témat

Celá odborná konference proběhla na půdě Parlamentu ČR, kde BESIP společně s Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny ČR, Ministerstvem dopravy ČR a Evropskou radou bezpečnosti dopravy uvedly odbornou konferenci, která se dělila na dva bloky. Týkala se zejména silničnímu provozu, do kterého zasahují i mladí řidiči. Aktéři řešili zejména zvýšení bezpečnosti mladých a začínajících řidičů. Riziko nehodovosti je u mladých nejvyšší.

Mezi vystupujícími se objevil ředitel BESIPU Tomáš Neřold, ministr dopravy Martin Kupka, předseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ivan Adamec, ředitel Evropské rady bezpečnosti dopravy Antonio Avenoso, ředitel automobilky Toyota pro střední Evropu Martin Peleška, projektová manažerka a ředitelka programu PIN z Evropské rady bezpečnosti dopravy Jenni Garson, zástupce studentů a platformy VIZE0 Štěpán Pták, ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič, evropský koordinátor bezpečnosti silničního provozu Kristian Schmidt či zástupci norských a německý správ silnic. Z Norska přijel Arild Engebretsen a z Německa Jacqueline Lacroix, jež se věnují kampaním zvyšujícím bezpečnost na silnicích ve svých zemích. V tomto článku vám však prozradíme, jaký náhled na téma má ministr Martin Kupka a Ivan Adamec.

Celou konferenci započal Martin Kupka: „Bezpečnost mladých řidičů je jedno z důležitých témat, přičemž je téma bezpečnosti silničního provozu klíčovým tématem dopravní politiky celé Evropské unie. V tomto smyslu, kdy budeme zítra jednat neformálně s ostatními ministry evropských států, je potřeba vidět, že silniční doprava bohužel představuje jeden z méně bezpečných módů dopravy. Bohužel z hlediska vnímání bezpečnostních rizik přestavují vážný problém právě začínající řidiči. Podíváme se na statistiky, abychom věděli, jaká má být naše motivace začít toto téma více řešit. V roce 2019 zemřelo na silnicích v Evropské unii 5 tisíc lidí ve věku 15 - 30 let. Tedy 5000 mladých životů za jediný rok.“ Příčina těchto úmrtí na silnici byla z 20 % způsobena dopravní nehodou, a proto ministr motivuje k tomu, aby systém nebyl slepý k vážnému riziku bezpečnosti začínajících řidičů.

Cílem je snížit počet obětí mladých lidí na českých silnicích

„Ve vztahu k celkové skupině řidičů mladí řidiči v ČR zaviní asi 11 % nehod. V té celkové skupině představují jen 3 procenta. I proto součást strategie BESIP pro roky 2021 – 2030 je jedna z priorit právě zaměření se na zvýšení bezpečnosti dopravy u nových a začínajících řidičů,“ řekl na konferenci Martin Kupka. Česká republika však v současné době nemá specifickou legislativu či nástroj, který by se problematice věnoval a zaměřil se tak na řidiče s malou praxí. „Dobrou zprávou je, že v aktuálně projednávaném zákoně o provozu na pozemních komunikacích chystáme dvě klíčové novinky, přičemž inspirace přišla ze zahraničí. Jedná se o tzv. řidičák na zkoušku pro začínající řidiče s praxí do 2 let,“ pokračoval ministr dopravy a doplnil: „Druhým institutem je program L17, tedy možnost řídit vozidlo pod dozorem zkušeného mentora už od 17 let. To opatření se uchytilo v okolních státech. Nás čeká diskuse nepochybně jak v českém parlamentu, tak před českou veřejností.“ Ministr potvrdil, že můžou být u veřejnosti pochyby s udělením řidičského oprávnění pro nezletilé osoby. Na druhou stranu může tento systém obhájit díky důvěrným datům ze zahraničí, která ukazují, že tento krok vedl ke snížení dopravních nehod u začínajících řidičů. „Cílem je snížit počet obětí a pochopitelně obětí mladých lidí na českých silnicích. Je to prioritou vlády. Chceme všechny stakeholdery, jak se dnes říká, požádat o spolupráci. Čísla ze států, která jsou chováním řidičů nám blízké, to dokládají. Věřím, že se vyvrátit všechny pochybnosti a že tyto konkrétní kroky budou znamenat snížení nehod,“ řekl ministr dopravy.

Ministr zároveň doufá, že tato praxe přinese opět posun i inspiraci pro ostatní státy, které se do toho témata ještě více nezapojily. Ministr dále nastínil, kde hledá podporu pro tyto navržené věci. „Máme v úmyslu celý ten nový zákon o provozu na pozemních komunikacích postupně představovat veřejnosti. Využíváme v tomto směru velké vstřícnosti médii vůči tomu tématu. To je téma, které každého zajímá. Já se vlastně bojím toho, aby se to v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně nerozpadalo, aby se neztratil ten základní koncept, který je důležitý a má svou vnitřní logiku. Základní matrice toho zákonu přináší zpřísnění sankcí u vážnějších přestupků, zjednodušuje bodový systém a vyvažujete nástroj vynucovací a doplňuje ty formy podpory,“ pronesl Martin Kupka. Podle ministra je důležité, jak říkají zahraniční experti, aby došlo na zaměření se na zkušební dobu pro mladé řidiče, kteří sbírají první kilometry. „To známe všichni z běžné praxe, že první zkušenosti předává táta a máma a říkali nám, hele dávej bacha, neriskuj zbytečně. TO je ten směr kudy máme jít. Během měsíce by se ten návrh měl dostat na vládu a hned poté půjde do Poslanecké sněmovny a použijeme to k dalším kampaním,“ ukončil svůj projev ministr dopravy.

Ivan Adamec, předseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, projevil důležitost tohoto tématu: „Doprava je jednou z hlavních činností Hospodářského výboru. To téma je velmi zajímavé. Zavedení těchto nových prvků do našeho systému je velmi dobré. A ty zkušenosti v okolních státech ukazují, že je to krok správným směrem.“

V dnešní době se tragické dopravní nehody vnímají spíše povrchně, protože každý den je ve zprávách alespoň 1 tragická nehoda. Většinu lidí toto již příliš nezajímá, ale to se vždy mění, když se jednotlivec stane součástí takové dopravní nehody. „Převrací to rodinám život naruby, povinností politiků, čili naší, je alespoň zlepšit to prostředí tak, aby k těmto věcem docházelo minimálně. Není to tak jednoduché, protože za tím volantem je řidič sám a rozhoduje se podle sebe a podle svých schopností,“ řekl Ivan Adamec z Hospodářské výboru ČR. Bilance mladých řidičů u dopravních nehod není pozitivní. Nezkušení řidiči mají velký podíl u závažných nehod, přičemž u nich jsou z 16 %. Horší na tom ještě je, že jsou sami oběťmi těchto tragických nehod, i když je způsobí. „Jedna pozitivní zpráva je, že v těch posledních dvou letech kleslo to číslo na 60 obětí za rok. Ale to je stejně pro společnost a pro rodiny obrovská ztráta. Proč to chceme všechno zavést? Je to úplně jasné, ta věková skupina mladých lidí se chová úplně přirozeně vzhledem k tomu mládí. Oni jsou ochotni více riskovat, testují své limity a netuší, co se může stát. Nemají ty zkušenosti, špatně odhadují riziko,“ dodal Ivan Adamec a pokračoval:Je potřeba, aby ty první dva roky jezdili s tím dospělým doprovodem, který ty zkušenosti má a povede je k zodpovědnosti.“

Další podrobné informace z konference týkající se zvyšování bezpečnosti dopravního provozu u začínajících řidičů přineseme v dalších článcích.

Autor: Karel Geba

zpět na články

inzerce

nahoru