Otevřít menu
Doprava dnes
-

Bezplatná přeprava pro uprchlíky z Ukrajiny má v ČR od dubna jasná pravidla

Uprchlíci přijíždějící do České republiky z důvodu ruské agrese na Ukrajině budou v mezinárodních vlacích přepravováni zdarma. Ostatní vlaky budou moci využívat také zdarma po dobu pěti dnů od získání dokladů o dočasné ochraně.

14:05 / 2. dubna 2022
Bezplatná přeprava pro uprchlíky z Ukrajiny má v ČR od dubna jasná pravidlai

Foto: mdcr.cz

Vyplývá to z cenového výměru, který vydalo Ministerstvo financí po domluvě s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra a železničními dopravci. Cenový výměr je účinný od 1. dubna 2022.

„Smyslem bezplatné přepravy lidí prchajících z Ukrajiny ve vlacích všech železničních dopravců v České republice je usnadnit jejich životní situaci v okamžiku, kdy byli z různých důvodů nuceni opustit své domovy. Na druhé straně je nutné přepravě vtělit určitá pravidla, protože není důvodné, aby zdarma cestovali vlaky na české železnici i občané ukrajinské národnosti, kteří dlouhodobě žijí v České republice, a nastalý stav se jich přímo nedotýká,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Opatření o cestování zdarma pro uprchlíky z Ukrajiny se omezuje na železniční dopravu z důvodu její větší kapacitní vhodnosti pro přepravu rozsáhlých skupin cestujících a plošné pokrytí státu. Bezplatně se ve druhé vozové třídě z důvodu invaze Ruska na Ukrajinu přepravují uprchlíci z Ukrajiny ve vlacích překračujících státní hranici a poskytuje se po dobu pěti dní od získání dokladů o dočasné ochraně i v dalších spojích na území České republiky.
 

Nárok na přepravu v mezinárodních vlacích se dokládá průkazem osvědčujícím občanství Ukrajiny nebo trvalý pobyt na Ukrajině, zejména cestovním dokladem, v případě, že jím cestující nedisponuje, i občanským průkazem, popřípadě dokladem o přechodu vnější hranice EU z Ukrajiny.
 

Nárok na přepravu ve vnitrostátních vlacích se dokládá cestovním dokladem nebo hraniční průvodkou, ve kterých je vyznačena dočasná ochrana formou víza, záznam o udělení tohoto víza anebo razítko osvědčující udělení dočasné ochrany. Bezplatná přeprava se poskytuje též doprovázeným cestujícím mladším 18 let. 
Toto bezplatné cestování se předpokládá poskytovat po dobu vyhlášeného nouzového stavu.
 

Finanční kompenzace této uložené povinnosti proběhne shodně jako u jiných státem nařízených bezplatných přeprav, typicky pro děti do 6 let, tedy na základě vydaných jízdních dokladů s nulovou cenou bude dopravci zaplacena běžná cena jízdného, nejvýše však do výše ceny Systému jednotného tarifu (OneTicket), který je v platném cenovém výměru vyhlášen.

Citace podmínek poskytnutí bezplatné přepravy vyhlášených ve Výměru MF č. 03/2022:

Podmínky uplatňování bezplatné přepravy pro osoby, které opustily Ukrajinu
v souvislosti s probíhající vojenskou invazí Ruské federace na Ukrajinu


1. Bezplatně se ve druhé vozové třídě přepravují
           a) osoby ve vlacích, které překračují státní hranici,
           b) osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana Českou republikou, ve všech vlacích na území České republiky.

2. Nárok podle odst. 1 písm. a) se dokládá průkazem osvědčujícím občanství Ukrajiny nebo trvalý pobyt na Ukrajině, zejména cestovním dokladem, v případě, že jím cestující nedisponuje, i občanským průkazem, popřípadě dokladem o přechodu vnější hranice EU z Ukrajiny.

3. Nárok podle odst. 1 písm. b) se dokládá
            a) cestovním dokladem nebo
            b) hraniční průvodkou,
ve kterých je vyznačena dočasná ochrana formou víza s označením D/DO/667 nebo 668 nebo 669, záznam o udělení tohoto víza anebo razítko osvědčující udělení dočasné ochrany.

4. Bezplatná přeprava podle odst. 1 písm. b) se poskytuje po dobu pěti dní, počínaje dnem, ve kterém bylo cestujícímu vyznačeno vízum, záznam nebo razítko dle odst. 3.
     
5. Bezplatná přeprava se poskytuje též cestujícím mladším 18 let, které osoba podle odst. 1 doprovází.

Publikoval: Bc. Filip Červinka (zdroj: mdcr.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru