Otevřít menu
Doprava dnes
-

Bonus pro tuzemské lodníky? Ti budou moci skládat zkoušky pro německé řeky v češtině

Tuzemské lodní posádky budou moci skládat zkoušky pro plavbu na rizikových úsecích německých řek nově v češtině v pobočkách Státní plavební správy. Vyplývá to z podepsané dohody české Státní plavební správy a německého Generálního ředitelství vodních cest a plavby z úterý 19. července.

8:31 / 20. července 2022
Bonus pro tuzemské lodníky? Ti budou moci skládat zkoušky pro německé řeky v češtiněi

Foto: Ilustrační fotka jachet v ČR (krasajachtingu.cz).

Dohoda podle ředitelky Státní plavební správy Kláry Němcové je pro Českou republiku velmi důležitá a značně usnadní život několika stovkám zaměstnanců plavebních společností. „Jsme si vědomi, že skládání zkoušky v mateřském jazyce pomůže českým rejdařům ve snazším přístupu na německé vodní cesty. Chceme, aby plavba na Labi mezi Českou republikou a Německem mohla probíhat co nejjednodušeji,“ dodal prezident německého Generálního ředitelství vodních cest a plavby Hans-Heinrich Witte.

Pro vůdce plavidel pohybujících se ve Spolkové republice Německo je získání tohoto osvědčení existenční nutnost. Zkoušky jsou navíc v Německu poměrně nákladné, takže vznikne i finanční úspora na straně uchazečů, potažmo rejdařů. Zkoušky se nebudou týkat jen německého úseku Labe, ale bude je možné skládat také pro úseky Rýna, Vezery a Dunaje.

Mít takzvané zvláštní osvědčení vůdce plavidla je nutné pro plavbu na úsecích se zvláštními riziky. Vydává se na základě zkoušky, kterou organizuje stát, na jehož území se úsek se zvláštními riziky nachází, v tomto případě Německo. Její složení je podmíněno absolvováním určitého počtu plaveb v daném úseku.

 

Publikoval: Filip Červinka (Zdroj: ČTK)

zpět na články

inzerce

nahoru