Otevřít menu
Doprava dnes
-

Byla podepsána deklarace o stavbě obchvatu mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem

Zlínský kraj plánuje přeložku silnice II/497, která propojí uherskohradišťskou místní část Jarošov s budoucí dálnicí D55 v místě mimoúrovňové křižovatky „Staré Město – sever“. Obchvat o délce 5 kilometrů by měl ulevit přetížené dopravě v centru Uherského Hradiště a Starého Města.

16:13 / 16. listopadu 2022
Byla podepsána deklarace o stavbě obchvatu mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem i

Foto: Mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem povede nová silnice. Zdroj: kr-zlinsky.cz

Zlínský kraj podepsal s Uherským Hradištěm a Starým Městem deklaraci o spolupráci na přípravě a realizaci silničního obchvatu. Spojení měst pomocí obchvatu se ukázalo jako logické řešení, které odlehčí dopravní situaci v obou městech. „Přímé silniční propojení Jarošova s dálnicí D55 je nezbytně nutné realizovat kvůli dlouhodobě neúnosnému množství vozidel, které do centra Uherského Hradiště a Starého Města přivádí stávající trasa silnice II/497 směrem od Zlína. Plánovaný obchvat pomůže k odklonění významné části tranzitní dopravy z centra obou měst a uleví tím místním řidičům i obyvatelům,“ uvedl Radek Doležel, náměstek hejtmana pro dopravu za Zlínský kraj.

Stavba obchvatu bude podléhat Zásadám územního rozvoje Zlínského kraje a zároveň bude vycházet z platných územních plánů Uherského Hradiště a Starého Města. Kudy nová silnice povede? Se stavbou se začne v Jarošově na silnici II/497 v místě nově situované okružní křižovatky. Vlastní přeložka silnice II/497 se od původní trasy odkloní směrem k řece Moravě v místě stávající křižovatky v průmyslové zóně Jaktáře, dále projde průmyslovou zónou. Přes nový most překlene řeku a souběžně s protipovodňovou hrází bude volným prostorem procházet katastrálním územím Starého Města. Řidiči budou po nové silnici pokračovat mostem přes Baťův kanál a poté se napojí na ulici Východní, která přivádí silniční dopravu ke stávající okružní křižovatce na silnici III/42824. Z těchto míst bude doprava vedena nově budovaným přivaděčem k dálnici D55.

Nyní je na Zlínském kraji, aby zajistil zpracování studie proveditelnosti projektu. Města Uherské Hradiště a Staré Město následně provedou případné změny svých územních plánů v návaznosti na odsouhlasené řešení trasy. U zpracování projektové dokumentace se předpokládá společný postup všech tří stran. Obě města a kraj by měly také úzce spolupracovat při řešení majetkoprávních vztahů projektu i při zadání realizace stavby.

Stavbu nové silnice budou společně financovat všechny tři subjekty, které spolu zmíněnou deklaraci uzavřely.

Publikoval: Filip Červinka (zdroj: Zlínský kraj)

Byla podepsána deklarace o stavbě obchvatu mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem Foto: Deklaraci o stavbě obchvatu podepsali zástupci všech tří subjektů. Zdroj: kr-zlinsky.cz.
zpět na články

inzerce

nahoru