Otevřít menu
Doprava dnes
-

Byly vyhlášeny první výzvy programu OPD3. Připraveno je celkem 85 miliard korun

Byly vyhlášeny první výzvy programu OPD3. Připraveno je celkem 85 miliard korun. První čtyři průběžné nesoutěžní výzvy Programu Doprava 2021–2027 byly vyhlášeny ve středu 5. října. Až do 30. června 2029 budou otevřeny pro Správu železnic a Ředitelství silnic a dálnic. V rámci těchto výzev činí souhrnný příspěvek asi 85 miliard korun. 

10:18 / 7. října 2022
Byly vyhlášeny první výzvy programu OPD3. Připraveno je celkem 85 miliard koruni

Foto: mdcr.cz

Z celkové částky připadá 57,9 miliardy pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a 27,1 miliardy pro Správu železnic (SŽ). Příjem žádostí začne 10. října 2022.

Podpora bude směřovat do několika oblastí

Peníze půjdou jednak na modernizaci a rekonstrukci železniční infrastruktury zařazené do páteřní celoevropské sítě TEN-T; dále potom na zavádění nových technologií pro řízení provozu a zajištění jeho větší bezpečnosti.

Finanční pomoc zamíří i do oblasti týkající se zajištění udržitelné regionální, příměstské i městské dopravy a zlepšení kvality železniční infrastruktury s ohledem na její kapacitu, bezpečnost a také lepší návaznost dopravy z regionálních tratí na páteřní síť. Do této kategorie patří například modernizace stanic a zastávek. Cílem je zlepšit  jejich komfort včetně zlepšení  poskytovaných služeb na železnici.     

Z dotační výzvy budou podpořeny rovněž projekty zaměřené na dobudování páteřní silniční sítě a zvýšení kapacity nejvýznamnějších tahů, ale i výstavba obchvatů, což povede ke zlepšení kvality ovzduší v centrech měst a obcí a zároveň k omezení vlivu tranzitní dopravy na zdraví lidí v obytné zástavbě.

Přehled aktuálně vyhlášených výzev společně s podrobnou dokumentací je zveřejněn na nových webových stránkách OPD3 zde.

V průběhu října a listopadu tohoto roku budou v Programu Doprava 2021–2027 (OPD3) vyhlašovány i další výzvy. Podrobné informace jsou uvedeny v sekci Harmonogram výzev OP.

O Programu Doprava 2021–2027

Program Doprava 2021–2027 (OPD3) navazuje na Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2), jehož základní principy, ověřené postupy a implementační mechanismy přebírá, případně dále zlepšuje.

Hlavní cíl OPD3 spočívá v  pomoci vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím zlepšení dopravní dostupnosti. Na splnění tohoto cíle bylo Evropskou unií vyčleněno pro ČR 4,9 miliardy eur, což dělá  z OPD3 největší český operační program.

OPD3 se člení do tří věcných priorit doplněných o čtvrtou prioritu zaměřenou na technickou pomoc:

1.) intervence na železnici a na silniční síti TEN-T doplněné intervencemi v oblasti interoperability či inteligentních dopravních systémů (ITS);

2.) silniční projekty mimo síť TEN-T;

3.) projekty v oblasti městské dopravy (tramvajové a trolejbusové tratě) a infrastruktury alternativních paliv.

Ministerstvo dopravy bylo Usnesením vlády č. 94 z 4. února 2019 určeno subjektem zodpovědným za přípravu OPD3. Na základě spolupráce s partnery z řad státní správy, samosprávy, nestátních neziskových organizací, sociálních a dalších partnerů připravuje intervence, které vycházejí ze všech relevantních strategických dokumentů na úrovni národní i evropské.

Věcné zaměření OPD3 se soustředí především na podporu v oblasti dopravní infrastruktury v majetku státu – projekty SŽ a ŘSD. Ta bude ještě doplněna podporou zaměřenou na dobíječky/plničky alternativních paliv, inteligentní dopravní systémy (ve městech i na hlavních silničních tazích mimo města), interoperabilitu v železniční dopravě či na tramvajové a trolejbusové tratě.

Projekty měst jsou začleněny do širšího strategického rámce, takzvaného ITI (integrované teritoriální investice), což přináší lepší koordinaci i s projekty podporovanými z jiných operačních programů.

 

Publikoval: Petr Dejnožka (zdroj: mdcr.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru