Otevřít menu
Doprava dnes
-

Certifikační středisko personálu defektoskopie Českých drah získalo osvědčení o akreditaci na budoucích 5 let

Všichni železniční dopravci se musejí řídit předpisy platnými pro lokomotivy osobní i nákladní dopravy. Tato nařízení lze srovnat s motoristickými kontrolami na Stanovišti technické kontroly (STK). Při těchto kontrolách se na železnici používají ty nejmodernější techniky, avšak je nutná i odbornost specialistů na defektoskopii.

18:25 / 8. října 2022
Certifikační středisko personálu defektoskopie Českých drah získalo osvědčení o akreditaci na budoucích 5 leti

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ČD.

Odborníci na defektoskopii dokáží odhalit skryté vady nebo únavu materiálu dříve, než dojde k závadě

Tito odborníci musí vedle technických znalostí také průběžně dokazovat své vzdělání k samostatnému výkonu práce. A proto potřebují certifikát podle mezinárodních pravidel a norem. Pro železniční dopravu v České republice uděluje tuto způsobilost jediný certifikační orgán Certifikační středisko personálu defektoskopie (CPD). Toto středisko spravují České dráhy, které získaly akreditaci na dalších 5 let.

Odborníci na defektoskopii dokáží odhalit skryté vady nebo únavu materiálu dříve, než dojde k závadě, která může v krajním případě přerůst v nehodu. Proto je nastaven systém pravidelných preventivních defektoskopických zkoušek u mnoha důležitých součástí a konstrukčních celků. Ty se provádějí v různých pěvně stanovených limitech údržbového plánu podle dosaženého kilometrického proběhu nebo podle přesně daných časových lhůt, případně při vyšších stupních oprav. Kromě těchto plánovaných zkoušek se provádějí i mimořádné zkoušky v případě podezření na vznik skryté vady. Mezi nejvýznamnější a mimořádně namáhané části drážních vozidel, které se pravidelně podrobují defektoskopickému zkoušení, jsou především části podvozků. „Defektoskopické zkoušky součástí a konstrukčních celků při údržbě a opravách kolejových vozidel mají svá přesně daná pravidla, která vycházejí z dlouhodobých poznatků chování materiálů, součástí a větších konstrukčních celků. Pravidla vycházejí také z charakteru, průběhu, umístění a rychlostí šíření vad, které vznikají při provozním namáhání drážních vozidel. Velmi důležitým faktorem je tedy správné provedení defektoskopických metod a neméně důležité je správné vyhodnocení indikovaných výsledků. Protože se jedná o předcházení nehod a škod velkého rozsahu, je nezbytná vysoká odpovědnost, poctivost a kvalifikace defektoskopických specialistů. Tyto vlastnosti osvědčuje certifikát, který vydal akreditovaný certifikační orgán. Akreditace (tzn. „Je důvěryhodný“) je vydávána nebo prodlužována, po splnění náročných kritérií, vždy na pět let. Národní akreditor, Český institut pro akreditaci (ČIA o.p.s.), na základě mezinárodní legislativy však i v tomto období provádí průběžný dozor a udržuje celosvětově přístupnou databázi schválených subjektů. Toho využívají zejména zahraniční dopravci k oslovení těch opravců, kteří splňují jejich požadavky nejen v defektoskopii. Dlouhé roky máme příjemný pocit u českých opravců, kteří mají objemné zakázky, např. z Francie, Německa a dalších evropských států, ve kterých je důraz kladen právě na provádění defektoskopie,“ vysvětluje vedoucí hlavního defektoskopického střediska kolejových vozidel Českých drah Vladislava Sekerášová.

Mezi hlavní cíle Certifikačního střediska personálu defektoskopie patří především zabezpečit prováděné činnosti v souladu s normami

Certifikační středisko kvalifikuje a certifikuje personál pro defektoskopii v ultrazvukové, magneticképenetrační metodě a se zvyšujícími se požadavky na rozsah preventivních prohlídek při provozní údržbě a opravách železničních kolejových vozidel se činnost CPD rozšířila také o metodu vizuální.

„Mezi hlavní cíle Certifikačního střediska personálu defektoskopie patří především zabezpečit prováděné činnosti v souladu s normami ČSN EN ISO/IEC 17 024, ČSN EN ISO 9712 a Kodexem UIC 960 V, zajistit odbornou a etickou úroveň držitelů certifikátu, ale také například trvale zajistit nediskriminační přístup k našim službám. V žádném případě tak nerozlišujeme mezi uchazeči o certifikát z Českých drah nebo z externího prostředí,“ zdůrazňuje Vladislava Sekerášová a vysvětluje, jak funguje Středisko nedestruktivního testování u Českých drah: „Hlavní defektoskopické středisko kolejových vozidel je nejdůležitějším pilířem Střediska nedestruktivní defektoskopie Českých drah a jeho řídícím dokumentem je předpis ČD V 26. Druhým pilířem našeho systému je pak Školicí středisko personálu defektoskopie, které zodpovědným a vysoce profesním způsobem připravuje další uchazeče o tento obor ke kvalifikačním zkouškám z defektoskopických metod. Specifická část školení je tam zaměřena nejen na seznámení s konkrétními technologickými postupy zkoušení, ale studenti musí získat rovněž povědomí o konstrukci železničních vozidel a jejich součástí, aby dokázali předvídat a kvalitně vyhodnocovat vznik vad při jejich provozování.“

Základy organizované defektoskopické služby v Evropě je třeba hledat již v polovině minulého století. O tom, že česká (československá) stopa v tomto oboru byla od počátku na úrovni, svědčí fakt, že desítky let starou metodiku defektoskopických zkoušek převzaly postupem času i některé západoevropské železniční společnosti.

Publikoval: Dagmar Lánská (Zdroj: ČD)

zpět na články

inzerce

nahoru