Otevřít menu
Doprava dnes
-

České dráhy kvůli covidu omezují spoje

V souvislosti s nižší poptávkou po cestování v důsledku aktuální epidemické situace České dráhy od 24. 1. do 28. 2. 2022 omezí provoz dvou párů vlaků SC Pendolino mezi Prahou a Ostravskem. Tyto spoje tak pojedou jen ve vybrané dny v týdnu. Provoz ostatních dálkových linek ČD je zajištěn bez omezení. Regionální vlaky aktuálně jezdí téměř bez omezení, drobnou výjimkou jsou vlaky mezi Moravskoslezským krajem a Slezským vojvodstvím (osobní vlaky nejedou v úsecích Bohumín – Chałupki a Český Těšín – Cieszyn). 

14:02 / 14. ledna 2022
České dráhy kvůli covidu omezují spojei

Foto: cd.cz

Cestující byli vyzváni, aby i nadále dodržovali ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, zejména povinnost nosit v prostředcích veřejné dopravy na celém území ČR ochranné prostředky dýchacích cest. Od 1. března 2021 platí ve veřejné dopravě v celé ČR povinnost nosit respirátory třídy FFP2, případně jiné ochranné prostředky s obdobnými vlastnostmi. Cestujícím bylo doporučeno, aby k nákupu jízdenek i nadále využívali přednostně on-line prodejní kanály (e-shop nebo aplikaci Můj vlak) a v případě nákupu jízdenek u pokladen ve stanicích upřednostňovali bezhotovostní platby.

Při cestě vlakem do zahraničí je nutné řídit se opatřeními okolních zemí, která jsou uvedená na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a v COVID Portálu. Souhrn důležitých opatření v sousedních státech, které se týkají železniční dopravy, najdete také zde. Aktuální vlakové spojení najdete ve vyhledávači na stránkách www.cd.cz a v aplikaci Můj vlak, které jsou průběžně aktualizované.

Omezení dálkových vlaků ČD v souvislosti s epidemií COVID-19

Linka Ex1 – komerční vlaky SC Pendolino

V období od 24. 1. do 28. 2. 2022 (včetně) bude z důvodu nižší poptávky po cestování vyvolané epidemickou situací a opatřeními zavedenými proti šíření COVID-19 ve vybrané dny v týdnu omezen provoz některých vlaků SC Pendolino mezi Prahou a Ostravskem:

  • Vlak SC 242 pojede v úseku Bohumín (08:59) – Praha hl.n. (12:32) pouze v sobotu. V úseku Košice – Bohumín pojede tento vlak podle pravidelného jízdního řádu (tzn. že o sobotách pojede tento spoj v celé trase Košice – Praha hl.n.).
  • Vlak SC 500 (Ostrava hl.n. 17:07 – Praha hl.n. 20:32) pojede pouze ve čtvrtek, pátek a neděli.
  • Vlak SC 507 (Praha hl.n. 11:25 – Ostrava hl.n. 14:49) pojede pouze v sobotu.
  • Vlak SC 509 (Praha hl.n. 13:25 – Ostrava hl.n. 16:49) pojede pouze ve čtvrtek, pátek a neděli.

Autovlak na Slovensko

Autovlak na trase Praha – Poprad-Tatry / Košice / Humenné je i nadále zajištěn ve shodném rozsahu jako na podzim 2021, tzn.:

  • v relaci Prahou – Košice a zpět jedou autovozy bez omezení každý den,
  • z Prahy do stanice Poprad -Tatry i nadále jede autovůz v noci z pátku na sobotu, zpět do ČR se vrací následující noc ze soboty na neděli,
  • v relaci Praha – Humenné a zpět autovozy do odvolání nejezdí.

Omezení regionálních vlaků ČD v souvislosti s epidemií COVID-19

  • V Moravskoslezském kraji zůstávají v koordinaci s objednatelem dopravy a polským dopravcem Koleje Śląskie do odvolání mimo provoz osobní vlaky v úsecích Bohumín – Chałupki a Český Těšín – Cieszyn.
  • Spěšné vlaky linky R49 z Benešova u Prahy, resp. Olbramovic do Prahy a zpět jedou od 10. 1. 2022 bez omezení.

Ostatní regionální vlaky jedou bez omezení podle nového jízdního řádu platného od 12. prosince 2021. Novinky v jednotlivých regionech najdete v Tiskovém centru ČD.

Opatření Českých drah proti šíření epidemie COVID-19

České dráhy neustále provádí intenzivní úklid a dezinfekci souprav. Zvláštní pozornost věnují čištění všech součástí vybavení, se kterými přichází cestující do kontaktu (kliky, madla, tlačítka apod.). Provádí se i několikrát za den při vratném čištění. Odstavené soupravy ČD dezinfikují ozónem, který likviduje viry a bakterie. Tímto procesem také dochází k čištění klimatizace. Vozidla odstavená k údržbě dopravce čistí také dezinfekčními postřiky. ČD nainstalovaly do stovek vozů dávkovače s dezinfekcí.

Autor: Bc. Filip Červinka (cd.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru