Otevřít menu
Doprava dnes
-

Česko chce postupný a ekonomicky racionální rozvoj infrastruktury pro kamiony a letadla

Ministři dopravy 27 členských států EU se na zasedání Rady věnovali diskuzi o návrzích v rámci balíčku Fit for 55, které se dotknou letecké, námořní i silniční dopravy. 

9:33 / 10. prosince 2021
Česko chce postupný a ekonomicky racionální rozvoj infrastruktury pro kamiony a letadlai

Foto: Václav Jabůrek

Tato rozsáhlá legislativa je součástí plánu EU na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990 a nasměrování EU ke klimatické neutralitě do roku 2050. Česko v Bruselu zastupoval náměstek ministra dopravy Jan Sechter.

K dosažení klimatických ambicí počítá Evropská komise s transformací celého hospodářství a společnosti. Spolu s dalšími sektory představuje doprava značný zdroj znečistění. Navrhované změny se tak významně dotknou celého odvětví i jeho uživatelů. Ministři dopravy se na svém zasedání zaměřili na udržitelná letecká paliva, dobíjecí stanice pro alternativní paliva a udržitelná paliva v námořní dopravě.

V oblasti letectví iniciativa ReFuelEU Aviation počítá s rozvojem a širším využitím udržitelných leteckých paliv. Podle návrhu Evropské komise by měl být jejich minimální podíl zaveden již od roku 2025 s postupným navyšováním na minimální podíl až 63 % v roce 2050. Náměstek Sechter upozornil, že výchozí pozice členských států pro zavádění udržitelných leteckých paliv se značně liší a zdůraznil nutnost dosažení vyváženého kompromisu. „Jsem přesvědčen, že současný návrh je velmi ambiciózní, letectví jako celek utrpělo v důsledku epidemie rozsáhlé ztráty, které bude ještě dlouho vstřebávat a návrh proto potřebuje upřesnění. Neměli bychom letectví a průmyslu navyšovat cíle bez dalších opatření, která zajistí dostupnost udržitelných leteckých paliv, a to i po finanční stránce,“ doplnil náměstek Jan Sechter. 

Vysoké provozní náklady nabíjecích stanic!


Další oblastí, kterou Česko bedlivě sleduje, je návrh nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva. Jedná se o revidovaný návrh stávající legislativy s cílem zajistit dostatek dobíjecích stanic a dostatečnou infrastrukturu tak, aby se řidiči nemuseli bát, že se svým vozem uvíznou na cestě. Česká republika považuje za stěžejní uspíšit rozvoj infrastruktury především pro osobní vozidla a k tomu jsou na národní úrovni do procesu zapojeni všichni aktéři. Vzájemnou spolupráci mj. dokládá i Memorandum mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem průmyslu a obchodu s výrobci vozidel, energetickými společnostmi a investory a provozovateli dobíjecí infrastruktury o společném zájmu na rozvoji e-mobility podepsané v říjnu v Praze.

Česko nicméně považuje za předčasné navržené cíle v oblasti výstavby infrastruktury pro nákladní automobily. Návrh totiž počítá s vybudováním dobíječek pro nákladní auta na hlavních tazích již v roce 2025. „Přílišný tlak na ambiciózní cíle u dobíjecích stanic pro nákladní vozidla by mohl vést k opačnému výsledku. Ačkoliv je díky různé finanční podpoře k dispozici dostatek finančních prostředků pro výstavbu, nemáme nástroje, jak provozovatelům stanic pomoci překlenout období prvotní nerentability způsobené také vysokými provozními náklady stanic,“ upozornil náměstek Sechter. Přechod by proto měl být postupný a měl by odrážet reálné možnosti trhu. U nákladních elektroaut v tuto chvíli existují jen první modely a potrvá mnoho let, než se trh rozvine a dopravci budou mít prostředky na nákup těchto vozidel. Tento aspekt náměstek Sechter rovněž zdůraznil Evropské komisi.

Projednávání návrhů bude dále pokračovat v pracovních orgánech Rady a v Evropského parlamentu. Po nalezení pozice obou institucí bude zahájeno jejich vzájemné vyjednávání o konečné podobě legislativy.

Na okraj zasedání jednal náměstek Sechter se svým polským protějškem a s dalšími zástupci států na východní hranici EU o řešení situace na hranicích s Běloruskem, kde se v důsledku počínání běloruského režimu a organizované ilegální migraci tvoří dlouhé kolony kamionů a řidiči z ČR a z dalších států zde čekají několik dní. 

 

Autor: Bc. Filip Červinka (Zdroj: TZ Ministerstvo dopravy)

zpět na články

inzerce

nahoru