Otevřít menu
Doprava dnes
-

Cesta na dovolenou po Evropě výrazně zlevní. Na cestu k moři postačí jednodenní známka

Evropská unie má v plánu udělat pořádek v dálničních poplatcích po Evropě. Nová směrnice Evropského parlamentu nařídí zavedení jednodenních dálničních známek pro tranzit.

11:58 / 23. února 2022
Cesta na dovolenou po Evropě výrazně zlevní. Na cestu k moři postačí jednodenní známkai

Foto: Kampus Production; Pexels

Končí doba, kdy některé státy Evropské unie nutily řidiče, aby si koupili týdenní či dokonce delší dálniční známku kvůli třeba jen několikahodinové cestě přes jejich území. Na svém posledním zasedání Evropský parlament definitivně schválil novou směrnici dálničních poplatků. Dle této směrnice musí všechny členské státy do dvou let zrušit vícedenní poplatky za tranzit osobních automobilů přes své území a zavést jednodenní dálniční známky.

Opatření by kromě jiného mělo podpořit také turistický ruch v Evropské unii. Ten se během covidu dostal do velké krize. „Jsem velmi rád, že se podařilo dosáhnout zavedení jednodenní dálniční známky pro všechna vozidla v provozu, což umožní cestujícím v tranzitu zaplatit za cestu spravedlivou cenu. Je to také pozitivní změna pro cestovní ruch: zajistí, že cestující nebudou penalizováni,“ uvedl zpravodaj směrnice italský europoslanec Giuseppe Ferrandino.

Státy do této doby zneužívaly velké množství řidičů, jenž používali dálnice na jejich území při delších cestách, například k moři. Za jednorázový průjezd prostřednictvím dlouhodobějších známek vybraly mnohem více, než odpovídalo použití dálnic.

Nový, dlouhé roky připravovaný, systém chce právě toto vyloučit. „Cílem nových pravidel je změnit systém z poplatků založených na čase na poplatky založené na skutečně ujetých kilometrech,“ sdělil Evropský parlament. Stejně jako u jiných směrnic EU platí i zde přechodné období pro zavedení pravidel. V celé EU však budou platit nejpozději na jaře 2024 .

Nejedná se však o jedinou změnu. Důležitá je rovněž změna týkající se nákladní dopravy. „Členské státy během osmi let po vstupu pravidel v platnost postupně zruší dálniční známky, tedy časové zpoplatnění silnic, pro těžká nákladní vozidla, tedy nákladní automobily, kamiony a autobusy, a nahradí je mýtným, tedy poplatky za ujetou vzdálenost,“ řekl Evropský parlament po schválení nové směrnice.

Podobně jako v případě jednodenních dálničních známek pro osobní automobily, se bude opatření týkat minimálně komunikací spadajících do hlavní trans-evropské sítě TEN-T, na jejichž výstavbu, modernizaci a údržbu Evropská unie významně přispívá. V České republice jde zejména o dálnice a klíčové silnice první třídy v celkové délce asi 2400 kilometrů.

„Nová pravidla neuvalují na členské státy povinnost využití svých silnic zpoplatnit,“ dovysvětlil ještě Evropský parlament. „Pokud se však rozhodnou tak učinit, budou muset pravidla Evropské unie dodržovat,“ doplnil především pro země uvažující o zavedení dálničních poplatků – aktuálně například sousední Německo.

Od roku 2026 se navíc kromě výše uvedeného nařizuje členským státům rozdělit dálniční poplatky pro automobily podle toho, jak znečišťují životní prostředí. Dále zvýhodnit elektromobily, hybridy a vodíková auta. Tak, aby se vše co nejvíce přiblížilo principu „znečišťovatel platí“.

Publikovala: Dagmar Lánská (zdroj: www.denik.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru