Otevřít menu
Doprava dnes
-

Cestu s invalidním vozíkem je nutné objednat včas

Všichni, kdo potřebují pomoci při cestování vlakem v rámci České republiky, mají možnost využít asistenční službu. O podporu mohou požádat zejména osoby cestující na invalidním vozíku, osoby se sníženou schopností pohybu či osoby se sníženou schopností orientace, včetně zrakového či sluchového postižení, ale také osobní asistenti, ošetřovatelé i osoby blízké.

5:57 / 9. února 2022
Cestu s invalidním vozíkem je nutné objednat včas i

Foto: pixabay.com

Objednat  si cestu s vozíkem nebo asistenci na nádraží lze prostřednictvím formuláře na stánkách https://asistence.oneticket.cz/. Do objednávky je třeba uvést některé základní osobní informace, včetně jména, kontaktních údajů a podrobností o požadované asistenci. Nejdůležitějším komunikačním kanálem celého objednávkového procesu je e-mail.

Správce systému doporučuje objednat si cestu alespoň 48 hodin před jejím začátkem. V kratší době nelze zaručit, že bude možné zabezpečit cestu bez problémů.

O schválení objednávky bude objednatel ihned informován. Poté je třeba zakoupit  jízdenky na jednotlivé vlaky. U vybraných vlaků může dopravce vyžadovat nákup jízdenky souběžně s objednávkou. Na toto správce služby vždy upozorňuje. Vlastní cesta se potom bude řídit přepravními podmínkami konkrétního dopravce. 

Součástí každé schválené objednávky jsou informace o tom, jak se k přepravě nebo asistenci přihlásit. Zpravidla se jedná o pokyny, kde, kdy a u kterého pověřeného zaměstnance ve výchozí stanici je nutné ohlásit příchod, aby bylo možné bezpečně a včas zajistit nástup do vlaku. Pokud v podmínkách není uvedeno jinak, je nutné dostavit se do výchozí stanice alespoň 30 minut před odjezdem vlaku.

Do systému OneTicket Asistence jsou zapojeni všichni dopravci aktuálně provozující pravidelnou osobní dopravu na českých tratích. Každý z  nich se snaží zajistit co nejpohodlnější cestu. Avšak ne vždy se podaří zaručit cestu preferovaným spojem z důvodu vyčerpání kapacity nebo překážek, jako jsou stavební práce a dostupnost bezbariérových vozidel.

V případě, že dopravce či správce nádraží není schopen vyhovět objednávce (případně části objednávky), bude celá objednávka zamítnuta. Za těchto okolností  převezme řízení objednávky Asistenční linka OneTicket a pokusí se problém vyřešit. Asistenční linka OneTicket nemá pravomoc měnit rozhodnutí dopravce nebo SŽDC, disponuje ale znalostmi a kontakty, které mohou usnadnit nalezení náhradního řešení.

V případě dotazů anebo potíží je možné se obrátit na helpdesk: asistence@oneticket.cz nebo zavolat telefonní asistenci: +420 222 266 755.

Pro připomenutí: práva na přepravu vlakem určuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1371/2007 v kapitole V.       

 

Publikovala: Dagmar Lánská (Zdroj: asistence.oneticket.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru