Otevřít menu
Doprava dnes
-

Čísla ČD Cargo: mírný pokles v ČR vynahrazuje úspěch v zahraničí

ČD Cargo, největší tuzemský železniční nákladní dopravce, který zároveň prostřednictvím poboček a dceřiných společností přepravuje zboží po železnici také v Německu, Rakousku, Polsku, Slovensku, Maďarsku a Chorvatsku, dosáhl za první pololetí roku 2023 dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) zisku před zdaněním (EBT) ve výši 481 mil. Kč.

7:25 / 22. září 2023
Čísla ČD Cargo: mírný pokles v ČR vynahrazuje úspěch v zahraničíi

Foto: ČD Cargo

Za první pololetí letošního roku přepravila Skupina ČD Cargo celkem 30,9 mil. tun zboží. „Nadále pokračujeme v expanzi na zahraniční trhy, kde se nám daří významně navyšovat přepravní objemy. Růst objemu v zahraničí se pozitivně odráží v konsolidovaných výsledcích a umožňuje efektivněji využít naše kapacity hnacích vozidel a vozů. Na tuzemském dopravním trhu, vlivem nepříznivé situace v některých průmyslových odvětvích a energetice, poklesl přepravní objem o 7 %. Toto číslo koresponduje se statistikou celkových výkonů na železnici zveřejňovanou Správou železnic, ze které vyplývá meziroční propad výkonů v hrubých tunových kilometrech u všech dopravců 8,6 %.“ doplňuje předseda představenstva ČD Cargo, a.s., Tomáš Tóth.

Především díky rozvoji mezinárodních přeprav tak v ČD Cargo došlo k meziročnímu navýšení výnosů
o 880 mil. Kč (12 %). Mezinárodní přepravy s sebou také přináší nutnost významně investovat do interoperability a modernizace parku nákladních vozů a lokomotiv, a proto společnost ČD Cargo
i v prvním pololetí pokračovala ve své investiční strategii.  

Investice do obnovy a modernizace železničních kolejových vozidel jsou nezbytným pilířem naší strategie a investujeme do nich všechny disponibilní prostředky. Také se zabýváme hledáním co nejefektivnějších řešení při přepravě zboží z hlediska intermodality. V rámci přeprav jednotlivých vozových zásilek jsme v budoucnu připraveni více spolupracovat se silničními dopravci, aby tento segment zůstal zachován a prostřednictvím moderních přepravních technologií , které umožní zjednodušit a zrychlit proces nakládky a vykládky, byl ekonomičtější. V neposlední řadě hledáme alternativy, kterými nahradit výpadek dříve tradičních komodit přepravovaných po železnici. Nyní se například soustředíme na začínající transformaci v teplárenství, kde přepravy fosilních paliv v budoucnu částečně nahradí nové přepravy štěpky a komunálních odpadů,“ dodává předseda představenstva ČD Cargo, a.s., Tomáš Tóth.

Autor: Petr Dejnožka (zdroj: TZ ČD Cargo)

zpět na články

inzerce

nahoru