Otevřít menu
Doprava dnes
-

Co ukázaly statistiky o chování cyklistů a motoristů na silnicích? Nejčastější příčinou jejich střetu je nedání přednosti v jízdě

Z analýzy BESIP a Centra dopravního výzkumu vyplývá, že k nejzávažnějším nehodám cyklistů a motoristů patří střety v křižovatkách, náraz vozidla do cyklisty zezadu nebo přejetí do protisměru. Tyto kolize jsou nejčastěji způsobeny nedáním přednosti či nesprávným způsobem jízdy. Mnoho rizikových situací vzniká také z důvodu nepozornosti.

7:22 / 5. října 2022
Co ukázaly statistiky o chování cyklistů a motoristů na silnicích? Nejčastější příčinou jejich střetu je nedání přednosti v jízděi

Foto: pixabay.com

Za posledních 10 let, kdy BESIP a Centrum dopravního výzkumu mapovaly střety cyklistů a motocyklistů, došlo na českých silnicích k více než 22 tisícům nehod s účastí cyklisty a motoristy.

Aktuální policejní statistiky rovněž ukazují, že v průběhu letošních prázdnin zemřelo na tuzemských silnicích 9 cyklistů. Dalších 77 utrpělo těžké zranění. Za prázdninové měsíce došlo celkem k 1 272 dopravním nehodám, jichž se účastnil cyklista.

Z desetiletých záznamů je též zřejmé, že za střet cyklisty a vozidla je z 58 % odpovědný motorista; v 39 % je chyba na straně cyklisty. Zbylá procenta potom tvoří nehody, u nichž nebylo možné určit konkrétního viníka.

Bez ohledu na přednost v jízdě jednotlivých účastníků navažte oční kontakt s druhým účastníkem, aby bylo jisté, že se vzájemně vidíte a víte o sobě!

Do skupiny nejtragičtějších střetů vozidel s cyklisty spadají nehody na křižovatkách, kdy k cyklistovi odbočujícímu vlevo přijíždí vozidlo z levé strany. Ačkoli v polovině případů dochází k lehkému zranění, jedna třetina kolizí končí smrtelným zraněním cyklisty. Dále, co se křižovatek týká, jsou problematické také střety, kdy cyklista projíždí v přímém směru a motorista vůči němu přijíždí zprava, případně zleva. Při nižších rychlostech, třeba ve městech, dochází k lehkým zraněním. Mimo město či obec, kde se vozidla pohybují vyšší rychlostí, bývají mnohem častější těžká, až smrtelná zranění cyklisty. Na křižovatce platí, že všichni účastníci musí sledovat okolí a vzájemně o sobě vědět.

Z hlediska fatálních následků je do druhé nejtragičtější skupiny zahrnut náraz vozidla do cyklisty zezadu. Zranění neslučitelná se životem utrpí cyklista v takřka pětině případů. Opět zde platí, že pro cyklistu je zásadní vidět a být viděn, zvláště za snížené viditelnosti. Z tohoto důvodu jsou ideální reflexní prvky nebo oblečení těmito prvky vybavené. Při zhoršené viditelnosti, tzn. nejen v noci, ale i za šera či hustého deště, by cyklista měl být vybaven aktivním zdrojem světla (vzadu světlo červené barvy).

Přejetí účastníků do protisměru a následný čelní střet představují další kategorii velmi nebezpečných situací. Jedna pětina takových pochybení končí fatálně. Příčinou je většinou plné nevěnování se řízení nebo nezvládnutí řízení. Cyklista i motorista by se měl vždy plně soustředit na situaci na silnici a nikdy nepřeceňovat své schopnosti.

Fenomén samonehod

Při samonehodě cyklisty jde typicky o náraz do pevné překážky nebo o havárii jízdního kola. Případy, kdy cyklista havaruje sám, tvoří 40 % všech nehod s účastí cyklistů, přičemž nejběžnější příčinou samonehod cyklistů je nezvládnutí svého bicyklu, dále nevěnování se řízení (například v důsledku používání mobilního telefonu) nebo nepřiměřená rychlost; na samonehodách se rovněž významně podílí také alkohol v krvi cyklisty.

Ve všech případech platí, že cyklista by měl mít na hlavě řádně připevněnou cyklistickou přilbu!

BESIP v právě probíhající kampani Dám respekt přináší praktické rady oběma skupinám, jak rizikovým situacím předejít.

„Ročně na našich silnicích zemře v průměru přes 40 cyklistů, často bohužel nedbalostí na jakékoliv straně. Chceme proto cyklistům i motoristům na konkrétních případech ukázat, jaké nenadálé situace nás mohou v silničním provozu potkat a jak je zvládnout,“ uvádí Tomáš Neřold, vedoucí BESIP.

Na webu Besipu tak řidiči i cyklisté naleznou praktické informace k nebezpečným situacím, dále  informační servis, týkající se například povinné výbavy cyklisty, cykloznačení, cyklistické desatero, ale i vědomostní test z pravidel bezpečné jízdy na kole.

 

Publikovala: Dagmar Lánská (zdroj: BESIP/TZ)

Co ukázaly statistiky o chování cyklistů a motoristů na silnicích? Nejčastější příčinou jejich střetu je nedání přednosti v jízdě Foto: www.besip.cz. Co ukázaly statistiky o chování cyklistů a motoristů na silnicích? Nejčastější příčinou jejich střetu je nedání přednosti v jízdě Foto: www.besip.cz. Co ukázaly statistiky o chování cyklistů a motoristů na silnicích? Nejčastější příčinou jejich střetu je nedání přednosti v jízdě Foto: www.besip.cz. Co ukázaly statistiky o chování cyklistů a motoristů na silnicích? Nejčastější příčinou jejich střetu je nedání přednosti v jízdě Foto: www.besip.cz. Co ukázaly statistiky o chování cyklistů a motoristů na silnicích? Nejčastější příčinou jejich střetu je nedání přednosti v jízdě Foto: www.besip.cz.
zpět na články

inzerce

nahoru