Otevřít menu
Doprava dnes
-

Cyklostezka mezi Kladnem a Prahou dostala zelenou

Rada Středočeského kraje schválila na dnešním zasedání projektový záměr na akci „Kladenská drážní cesta“. Záměrem je vybudovat bezpečnou cestu pro bezmotorovou dopravu v trase Praha – Kladno a spojit tak hlavní město s největším městem Středočeského kraje. 

14:02 / 17. prosince 2021
Cyklostezka mezi Kladnem a Prahou dostala zelenoui

Foto: Kladenské listy

Nová stezka pomůže rozvinout rekreační potenciál území podél železniční trati a zajistí chybějící vazby v území. Současně zlepší dostupnost obcí k zastávkám na železniční trati. Předpokládané náklady na přípravu a realizaci projektu dosahují výše 467 milionů korun. 

Chráněná cesta pro bezmotorovou dopravu bude umístěna v blízkosti železniční trati Praha – Kladno a využije těch úseků traťového tělesa, které budou po modernizaci trati opuštěny. „Akce Kladenská drážní cesta má vyhotovenou technickou prověřovací studii z roku 2020, jejímž objednatelem bylo Statutární město Kladno. Z této studie také vychází odhad nákladů akce. Skutečné náklady však budou známy až po skončení výběrového řízení na zhotovitele. Projekt bychom rádi připravovali v úzké spolupráci s dotčenými městy a obcemi na trase a také Správou železnic“ vysvětluje radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Po vybudování předmětného úseku by bylo možné prodloužit dálkovou cyklotrasu č. 1 Praha – Brno - Skalice z Prahy dále směrem na západ tak, aby vedla v úseku Praha - Kladno po plánované Kladenské drážní cestě a dále do Plzeňského a Karlovarského kraje, kde by se napojila na cyklotrasu č. 6. Fyzická realizace stavby se předpokládá v letech 2024-2026 a bude úzce navázána na modernizaci železniční trati Praha – Kladno.

 

Autor: Mgr. Petr Dejnožka (Zdroj: TZ Středočeského kraje)

zpět na články

inzerce

nahoru