Otevřít menu
Doprava dnes
-

Dálnice D11 je o 22 kilometrů delší! Nový úsek urychlí cestu mezi Hradcem Králové a Jaroměří

Řidiči mohou nově využít dva úseky dálnice D11 mezi Hradcem Králové, Smiřicemi a Jaroměří. Ty odvedou veškerou tranzitní dopravu z kapacitně již nedostačujících silnic I/11, I/33 a I/37. 

21:07 / 17. prosince 2021
Dálnice D11 je o 22 kilometrů delší! Nový úsek urychlí cestu mezi Hradcem Králové a Jaroměříi

Foto: Ministerstvo dopravy

Díky otevření nového úseku dálnice dojde v okolních obcích k poklesu hlukové zátěže, imisí z dopravy a výrazně se sníží také riziko dopravních nehod. „V těchto dnech otevíráme bezmála čtyřicet kilometrů nových dálnic. Jedná se celkem o čtyři nové úseky: na chomutovské dálnici D7, úsek na pardubické D35 a hned dva na sebe navazující úseky na hradecké D11. Završuje se tak jedna velká etapa restartu výstavby dálniční sítě,“ řekl odcházející ministr dopravy Karel Havlíček.

V rámci výstavby obou dálničních úseků bylo vybudováno 28 mostů, čtyři mimoúrovňové křižovatky a deset protihlukových stěn o celkové délce téměř osm kilometrů. Dálnice D11 je součástí české páteřní sítě, která propojuje hlavní město s Hradcem Králové a do budoucna i s Polskem. Její význam je však i celoevropský. 

Dle mezinárodní dohody totiž náleží k evropskému dopravnímu koridoru Paříž – Moskva, který spojuje západní a východní Evropu. „Zprovoznění více než dvaceti dvou kilometrů dálnice D11 je výrazným posunem pro dokončení důležitého dálničního spojení České republiky s Polskem u obce Královec, kde se naše D11 napojí na polskou rychlostní silnici S3. Zhotoviteli děkuji za zvýšenou efektivitu a pracovní nasazení, kdy se podařilo stavbu mezi Hradcem Králové a Smiřicemi o půl roku urychlit a dnes tak díky tomu můžeme zprovoznit oba dva dálniční úseky současně, což je zásadní přínos pro plynulost a tedy i bezpečnost provozu,“ uvedl při zprovoznění nových staveb generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Šířkově nedostačující a přetížené silnice I. třídy nahrazuje kapacitní a směrově rozdělená komunikace. Odstraněna jsou nehodová místa, neboť z trasy mizí úrovňová křížení s ostatními komunikacemi. Výrazně se tím snižuje riziko dopravních nehod. Zásadní přínos má dálnice také pro obyvatele všech okolních měst a obcí, kteří se mohou těšit na výrazný pokles dopravní zátěže. 

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje 131,1 kilometru dálnic a 63,8 kilometru silnic I. třídy. Celkem se v letošním roce zprovozní 46,5 kilometru dálnic a 22,7 kilometru silnic I. třídy. Stavby jsou spolufinancovány z Fondu soudržnosti v rámci Operační program Doprava.

 

Autor: Jakub Cimburek (Zdroj: TZ Minisetrstva dopravy)

Dálnice D11 je o 22 kilometrů delší! Nový úsek urychlí cestu mezi Hradcem Králové a Jaroměří Foto: Ministerstvo dopravy. Dálnice D11 je o 22 kilometrů delší! Nový úsek urychlí cestu mezi Hradcem Králové a Jaroměří Foto: Ministerstvo dopravy. Dálnice D11 je o 22 kilometrů delší! Nový úsek urychlí cestu mezi Hradcem Králové a Jaroměří Foto: Ministerstvo dopravy. Dálnice D11 je o 22 kilometrů delší! Nový úsek urychlí cestu mezi Hradcem Králové a Jaroměří Foto: Ministerstvo dopravy.
zpět na články

inzerce

nahoru