Otevřít menu
Doprava dnes
-

Dálnice D3 se prodlouží, začala výstavba úseku Třebonín – Kaplice nádraží

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu dálnice D3 v úseku Třebonín – Kaplice nádraží. Stavba nahradí současnou silnici I/3, která je již vzhledem k vysokým dopravním intenzitám nedostačující.

11:23 / 5. února 2022
Dálnice D3 se prodlouží, začala výstavba úseku Třebonín – Kaplice nádražíi

Foto: mdcr.cz

„Jihočeské ŘSD dělá maximum, aby se motoristé v roce 2025 dostali po dálnici až na rakouské hranice. Děkuji zároveň kraji i místním samosprávám za spolupráci při přípravě. A lidem z regionu za trpělivost při výstavbě," sdělil při zahájení stavby ministr dopravy Martin Kupka. Stávající silnice I/3 má nevyhovující směrové i výškové uspořádání a nachází se na ní mnoho nehodových míst. Nová dálnice zvýší bezpečnost a plynulost provozu, neboť veškerá tranzitní doprava bude převedena na kapacitní čtyřpruhovou komunikaci. Obyvatelé obcí, kterými nyní prochází silnice I/3, se po zprovoznění dálnice dočkají snížení hlukové zátěže i exhalací z dopravy. „Stavba navazuje na již budovaný dálniční obchvat Českých Budějovic a v realizaci je tedy nyní souvislý třicetikilometrový úsek D3. Zbývající dva úseky k hranicím s Rakouskem plánujeme zahájit v příštím roce a na konci roku 2025 by tak měla být jihočeská část dálnice D3 kompletně hotova,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Dálnice D3 je v celé délce součástí mezinárodní silnice E55 Helsingborg – Berlín – Praha – Salzburg – Benátky – Kalamata. Je také součástí globální sítě TEN-T evropského dopravního koridoru, který spojuje severní a jižní Evropu. Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci OP Doprava 2021 – 2027 z Fondu soudržnosti. Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje 139,7 kilometru dálnic a 58,7 kilometru silnic I. třídy. Publikoval: Mgr. Petr Dejnožka (zdroj: mdcr.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru