Otevřít menu
Doprava dnes
-

Další etapa rekonstrukce uzlu Přerov byla ukončena

Druhá stavba v přerovském uzlu byla slavnostně ukončena. Stavba navazovala na již dříve provedenou rekonstrukci železniční stanice. Zmodernizovaná železnice v tomto úseku nyní nabízí cestujícím větší jízdní komfort, bezpečnost i rychlejší jízdu vlaků.

11:58 / 6. března 2023
Další etapa rekonstrukce uzlu Přerov byla ukončenai

Foto: Druhá etapa rekonstrukce vytvořila podmínky pro mimoúrovňové křížení vlaků. Ilustrační foto. Zdroj: pixabay.com

Další stavba uskutečněná v rámci rekonstrukce uzlu Přerov zahrnovala rekonstrukci výhybny Dluhonice a přilehlých traťových úseků. Konkrétně se jednalo o modernizaci tratí o celkové délce 13 km a 27 výhybek včetně jejich elektrických ohřevů. Během rekonstrukce byl postaven i jeden nový železniční most se souběžnou silnicí a lávkami pro pěší a cyklisty. Realizována byla také stavba dvou nových silničních nadjezdů. Projekt zahrnoval i výstavbu 3,5 km protihlukových stěn a zrušení dvou přejezdů.

Stěžejní stavební práce proběhly ve výhybně Dluhonice. „Konfigurace kolejiště zajišťuje přechod vlaků od Prahy a Olomouce odbočným směrem na Ostravu nebo Vsetín, případně pokračování jízdy přímo do Přerova a dále do Břeclavi. Na všech zmodernizovaných úsecích je kompletně nový železniční svršek a spodek, trakční vedení a také sdělovací a zabezpečovací zařízení, silnoproudé rozvody včetně nového osvětlení. Dále se postavila nová budova, kde jsou umístěny veškeré technologie,“ uvedl Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic.

Dluhonická výhybna je na české železniční síti zcela unikátní. Disponuje sedmi dopravními kolejemi, přičemž ve dvou hlavních je nově rychlost 120 km/h. Po navazujících traťových úsecích jezdí vlaky maximální možnou rychlostí 160 km/h. Obsluha této výhybny a navazujících úseků probíhá z Centrálního dispečerského pracoviště v Přerově.

Dokončení druhé etapy rekonstrukce přerovského uzlu vytvořilo podmínky pro mimoúrovňové křížení vlaků. Jeho vlastní technické řešení bude předmětem třetí etapy stavby. Tato etapa bude časově náročnější ať už z důvodu složitějšího územního řízení nebo z hlediska výkupu pozemků či stavebních řízení.

Celkové finanční náklady na rekonstrukci přerovského uzlu přesahují 3,7 miliardy Kč.

Publikoval: Karel Geba (zdroj: Správa železnic)

zpět na články

inzerce

nahoru