Otevřít menu
Doprava dnes
-

Další finance na výstavbu železniční infrastruktury Česká republika získala od Evropské investiční banky

Česká republika ve čtvrtek 10. listopadu 2022 podepsala s Evropskou investiční bankou (EIB) Memorandum o financování výstavby železniční infrastruktury. ČR tak může v budoucnu využít finanční prostředky EIB na výstavbu železnice. Finanční prostředky budou zaměřeny na financování železničních staveb v letech 2023 – 2027 až do výše 7 miliard eur.

12:22 / 11. listopadu 2022
Další finance na výstavbu železniční infrastruktury Česká republika získala od Evropské investiční bankyi

Foto: Ministr dopravy Martin Kupka, viceprezidentka EIB a ministr financí Zbyněk Stanjura. Zdroj: MDČR.

Potřeba investic do dopravní infrastruktury přesahuje momentální možnosti státního rozpočtu

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) společně s ministrem Zbyňkem Stanjurou (ODS) v Praze podepsali s Lilyanou Pavlovou, viceprezidentkou EIB, Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou. Účelem Memoranda je vytyčit rámec pro plánovanou spolupráci mezi oběma stranami v souvislosti s finanční a technickou podporou pro výstavbu strategických projektů železniční infrastruktury v ČR. “Potřeba investic do dopravní infrastruktury přesahuje momentální možnosti státního rozpočtu, a proto jsme avizovali, že je budeme doplňovat dalšími nástroji financování, jako jsou právě úvěry od EIB. Memorandum uzavíráme proto, že s výhledem k připravované stavbě české sítě vysokorychlostních železnic chceme s EIB spolupracovat dlouhodobě,” řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Podpis důležité spolupráce navazoval na jednání ministrů v sídle EIB v Lucembursku. Po podpisu memoranda se počítá také s podpisem úvěrové smlouvy mezi Ministerstvem financí ČR a EIB. Dále by měla být zahrnuta smlouva o zápůjčce financí mezi MF a SFDI.

Dnes jsme udělali další důležitý krok k tomu, abychom v příštích pěti letech mohli čerpat výhodné úvěry od Evropské investiční banky, prvních téměř 25 miliard korun už v příštím roce. Peníze by měly směřovat na investice do digitalizace a automatizace železniční dopravy, do elektrifikace železničních tratí a na podporu regionální dopravy,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura a dodal:Považuji za nanejvýš účelné a hospodárné optimalizovat v současné turbulentní době dluhové nástroje státu. S ohledem na rozkolísanost na finančních trzích totiž předpokládáme, že podmínky úvěru budou oproti standardním nástrojům financování státu výhodnější.“

EIB chce ještě zintenzivnit naši dosavadní podporu modernizace železniční sítě v ČR

Finanční prostředky z EIB budou smět být čerpány ke spolufinancování a doplnění zdrojů z EU dostupných v rámci programu Next Generation EU a nástroje pro obnovu a odolnost (RRF), operačního programu Doprava 2021-2027 a nástroje pro propojení Evropy (CEF). „Memorandum o porozumění, které jsme dnes podepsali, nám umožní spolu hledat co nejefektivnější modely zapojení EIB do plánů české vlády pro modernizaci národní železniční sítě. EIB chce ještě zintenzivnit naši dosavadní podporu modernizace železniční sítě v ČR a přispět k bezpečnějším, ekologičtějším a spolehlivějším dopravním alternativám, ze kterých mohou čeští občané a také podniky těžit. Věříme, že pro udržitelný a dlouhodobý hospodářský a sociální rozvoj země a EU je to klíčové. Toto memorandum podtrhuje roli EIB jako spolehlivého partnera, o kterého se Česká republika může i nadále opřít při budování udržitelné a zelené budoucnosti svých občanů,“ pronesla viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova.

Díky penězům z EIB budou v první řadě podpořeny projekty, jako jsou hlavní železniční koridory a uzly TEN-T, kde je infrastruktura elektrifikovaná, nebo kde je plánovaná elektrifikace do 10 let, nebo kde bude infrastruktura do 10 let přizpůsobená pro provoz vlaků s nulovými emisemi CO2.

První miliardu budeme moci čerpat už v příštím roce

Už teď se ví, že peníze půjdou do konkrétních projektů, jimiž budou Modernizace trati Praha-Bubny a Praha-Výstaviště, Rekonstrukce železniční stanice Praha-Smíchov, Modernizace a dostaba železniční stanice Masarykovo nádraží, Optimalizace traťového úseku Havířov včetně zastávky Havířov stře či Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov.

Do roku 2030 mohou být z těchto zdrojů rovněž podpořeny železniční tratě regionálního významu, kde infrastruktura není elektrifikovaná a dále investice do digitalizace a automatizace s cílem optimalizovat využívání železničních kapacit a zlepšit bezpečnost i interoperabilitu. Také to umožní i integraci a propojení mezi různými druhy dopravy v dopravním systému. Letos Vláda ČR počítá s rozpočtem SFDI 150,9 miliardy korun, přičemž část rozpočtu ve výši 30,7 miliardy by měla zajistit právě forma úvěru EIB. První miliardu budeme moci čerpat už v příštím roce,“ řekl ministr dopravy a pokračoval: „Investice do dopravní infrastruktury považuji za jeden z klíčových kroků pro oživení současné ekonomiky zasažené inflací a růstem cen energií. Tomu odpovídá i rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, který vláda schválila v rekordní výši 150,9 miliardy korun. A dnešní podpis je dalším jasným důkazem, že rozvoj dopravní infrastruktury je jednou z vládních priorit.“

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: MDČR)

zpět na články

inzerce

nahoru