Otevřít menu
Doprava dnes
-

Dopad války na Ukrajině! Metrostav Infrastructure odstupuje ze zadávacího řízení na Obchvat Jihlavy

Společnost Metrostav Infrastructure a.s. (MI), která byla na základě nejnižší ceny vybrána jako dodavatel stavby Jihlava – obchvat, odstupuje ze zadávacího řízení na stavbu II/602 Jihlava – JV obchvat, část JIH.

14:21 / 3. dubna 2022
Dopad války na Ukrajině! Metrostav Infrastructure odstupuje ze zadávacího řízení na Obchvat Jihlavy

Zpochybňování výsledků výběrového řízení ze strany konkurence a chyby zadavatele v procesu  výběru dodavatele mají za následek, že výběr dodavatele není ukončen ani téměř rok od podání nabídek. V důsledku války na Ukrajině je situace ohledně dostupnosti a ceny základních stavebních materiálů kritická. Dodavatelé některých materiálů nejsou schopni stanovit ani přibližný termín dodání. Například stavební ocel je na trhu aktuálně v potřebném rozsahu nedostupná, a to minimální množství, které na trhu momentálně je, se prodává za čtyřnásobek běžných cen. Násobně zdražilo rovněž asfaltové pojivo a plyn, které jsou potřebné pro výrobu vozovkových asfaltových směsí do silnic a dálnic. Na všechny technologie silničního stavitelství velmi tvrdě dopadá zdražení nafty, která se tankuje do všech stavebních strojů a vozidel. Za těchto okolností není možné pokračovat v zakázce bez zohlednění dopadů těchto okolností do ceny stavebních prací a termínů výstavby. 

MI se snažil v této bezprecedentní a nepředvídatelné situaci jednat s Krajem Vysočina, který je zadavatelem zakázky, o způsobu budoucí kompenzace zvýšených nákladů na realizaci zakázky a o případné úpravě smluvních termínů. MI zadavateli nabídnul částečné sdílení dopadů války na Ukrajině, i když aktuální situace je z velké části důsledkem průtahů v zadávacím řízení způsobených zadavatelem. Byli jsme připraveni požadovat po zadavateli kompenzace z titulu války na Ukrajině v maximální limitované částce, která by byla nižší než nabídková cena dalšího uchazeče v tendru. Tím jsme chtěli zadavateli umožnit, aby mohl stavbu realizovat, šetřit veřejné finance a postupovat s péčí řádného hospodáře. Zadavatel nabízené řešení odmítnul a požaduje, aby všechny náklady spojené s dopady války na Ukrajině nesl MI.  

Jelikož jsou dopady válečného konfliktu zcela bezprecedentní a není možné, aby veškeré důsledky převzali zhotovitelé staveb, realizovali práce se ztrátou a výstavbu tak dotovali, rozhodli jsme se za těchto okolností v zadávacím řízení na zakázku II/602 Jihlava – JV obchvat, část JIH nepokračovat. 

V rámci transparentnosti celého zadávacího řízení doporučujeme zadavateli zadávací řízení zrušit a vypsat nové tak, aby byla zohledněna současná situace na trhu a aby byl v souladu s doporučeními MMR a ÚOHS zapracován do zadávacích podmínek mechanizmus v podobě valorizace ceny. V případě, že zadavatel vyhlásí nové zadávací řízení na veřejnou zakázku, ve kterém by byly zadávací podmínky nastaveny vhodným způsobem, který by reflektoval aktuální nestandardní situaci a důsledky, které vyvolává, bude se MI takového zadávacího řízení rád účastnit, protože máme zájem v regionu v budoucnu dlouhodobě působit a podílet se tak na zlepšování infrastruktury v kraji. 

Publikoval: Jakub Cimburek (zdroj: TZ Metrostav Infrastructure)

zpět na články

inzerce

nahoru