Otevřít menu
Doprava dnes
-

Dopravní podnik města Brna nabízí lidem další možnost, jak se zbavit nezaplacených pokut. Připravil vlastní akci Jaro bez dluhů s DPMB

Brněnský dopravní podnik navazuje na akci Milostivé léto. Spouští vlastní počin s názvem Jaro bez dluhů s DPMB. Cílem je oslovit dlužníky, kteří nesplňovali podmínky pro využití Milostivého léta. To se týká 30tisíc lidí, kteří dopravci na pokutách nezaplatili 200 miliónů korun. Akce dává dlužníkům možnost uhradit jen 825 Kč za jednu pokutu, zbývající část jim dopravní podnik odpustí.

7:41 / 20. března 2022
Dopravní podnik města Brna nabízí lidem další možnost, jak se zbavit nezaplacených pokut. Připravil vlastní akci Jaro bez dluhů s DPMBi

Foto: www.sdp-cr.cz

„Nejen v Brně, ale napříč republikou neměla akce Milostivé léto takovou odezvu, jakou jsme očekávali. Dopravní podnik města Brna proto připravil její pokračování zaměřené na dlužníky, na které se nevztahovalo Milostivé léto. Jedná se o daleko větší skupinu lidí, u kterých nebylo zahájeno soudní, exekuční ani insolvenční řízení. Dopravnímu podniku dluží v souhrnu 200 miliónů korun. Akce Jaro bez dluhů jim pomůže zbavit se závazků a rizika, že by v budoucnu jejich dluhy rostly a byly vymáhány exekučně,“ sdělila Markéta Vaňková, primátorka města Brna.

Podnik eviduje 150 tisíc pohledávek za jízdu bez platného jízdního dokladu, na nějž se akce Milostivé léto nevztahovala. „Jedná se o nesplacené pokuty osob, které mají bydliště na úřední adrese, které v době vzniku pohledávky nedovršily 18 let a osoby, u kterých jsou vzhledem k množství soudně a exekučně vymáhaných pohledávek další dluhy vymáhány mimosoudně,“ objasnil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Jedná se celkem o 30 tisíc lidí. Některé pokuty jsou i 25 let staré. DPMB dá této skupině lidí příležitost zbavit se dluhů. „Pokud by například někdo z dlužníků chtěl žádat o obecní byt, nebo z jiného důvodu potřeboval potvrzení o bezdlužnosti, nemůžeme mu jej vystavit. Pohledávka by tak pro něj byla překážkou k získání bytu nebo práce,“ doplnil Havránek.

Pokud zájemci v době od 20. března do 20. června 2022 uhradí sníženou přirážku k jízdnému a jízdné, zbývající část mu dopravce odpustí. Místo 1525 Kč tak lidé mohou zaplatit 825 Kč.

Do akce Jaro bez dluhů s DPMB budou zahrnuty pohledávky, které jsou vymáhány mimosoudně,

a u kterých:

  • nebylo zahájeno soudní řízení,
  • nebylo rozhodnuto soudem,
  • nebylo zahájeno exekuční řízení,
  • neprobíhá insolvenční řízení.

Jak na to?

Dlužník, který bude chtít využít akce Jaro bez dluhů s DPMB, musí svůj záměr oznámit písemně či emailem DPMB, a. s. (pokuty@dpmb.cz) nebo přímo smluvní advokátní kanceláři (dpmb@advokati.pro).

Současně musí nejpozději do 20. 6. 2022 uhradit sníženou sazbu přirážky k jízdnému a jízdné. Za datum úhrady je považován den, kdy je daná částka připsána na účet DPMB, a. s., nebo na účet smluvní advokátní kanceláře.

Na pohledávky zahrnuté do akce Jaro bez dluhů s DPMB nelze uzavřít splátkový kalendář, dluh je nutné splatit jednorázově.

Detailní informace lze získat na telefonním čísle 543 174 541, nebo na pracovišti Tarifního kontaktního centra na Novobranské 18, 2. patro, po – pá 7:00 – 17:00 hodin.

Jde o samostatnou akci DPMB, a. s. určenou pro dlužníky, jejichž dluh vznikl neuhrazením přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu.

 

Publikovala: Dagmar Lánská (zdroj: www.sdp-cr.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru