Otevřít menu
Doprava dnes
-

Dopravní podniky akci „milostivé léto“ vítají

Dlužníci v exekuci mají od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 šanci splatit své původní dluhy u státu, krajů a obcí nebo jimi vlastněných firem, a to bez přidaných poplatků. Do tzv. milostivého léta spadají také pohledávky dopravních podniků za jízdy bez jízdenky. 

18:11 / 2. listopadu 2021
Dopravní podniky akci „milostivé léto“ vítajíi

Foto: Tereza Šnoblová

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) tuto možnost vnímá pozitivně, protože pro jednotlivé dopravní podniky může „milostivé léto“ znamenat navrácení části dlužných částek, které by se jim pravděpodobně nepodařilo vymoci. 

Dopravní podniky jenom v loňském roce udělily v součtu více než 365 tisíc pokut, každý den v roce tedy přistihli revizoři jednotlivých dopravců průměrně tisíc lidí bez platného jízdního dokladu. „Většina z nich pokutu uhradí na místě nebo ji zaplatí do několika dnů. Někteří bohužel své „černé jízdy“ z různých důvodů nevyřeší a po několik letech se z několikatisícové pohledávky u dopravního podniku mohou stát desetitisícové dluhy, které nabobtnají o různé další poplatky, úroky a odměny exekutorovi,“vysvětlil předseda SDP ČR Tomáš Pelikán. 

Dlužníkům teď stát nabízí jedinečnou šanci, jak se těchto velkých dluhů zbavit. Dopravní podniky tuto akci vítají, protože předpokládají, že schopnost a ochota dlužníků zaplatit sníženou částku bude vyšší než v případě původních dluhů. „Jaký bude zájem z jejich strany si však zatím netroufáme odhadovat, protože velká část znich má několik pohledávek sloučených dohromady. Spočítali jsme, že teoreticky by se díky milostivému létu mohlo dopravním podnikům vrátit zpět na jistinách kolem 350 milionů korun, ale to skutečné číslo bude pravděpodobně násobně menší,“ uvedl tajemník odborné skupiny Přepravní kontrola při SDP ČR Milan Hrudka. 

Stamiliónová ztráta!


Cestující bez platného jízdního dokladu způsobili jen vroce 2020 dopravním podnikům odhadovanou ztrátu v hodnotě 325 milionů korun. Za takovou částku by bylo možné pořídit například více než padesát kloubových autobusů. Jízdou na černo tak hříšníci nezasahují dopravce jako takového, ale přeneseně ubírají peníze z rozpočtů měst a obcí a doplácí na to všichni. „Dopravní podniky nemohou narozdíl od jiných věřitelů vznik svých pohledávek zásadně ovlivnit. V městské hromadné dopravě je především ve velkých městech velice problematické, či spíše nemožné, odmítnout poskytování služeb osobám, které soustavně nemají v úmyslu za služby platit. Dopravcům pak chybí finanční prostředky na mzdy řidičů, rozvoj dopravy, nákup nových dopravních prostředků, na opravy trakčních vedení a podobně,“ dodal Tomáš Pelikán. 

Kromě revizorské kontroly se dopravní podniky snaží působit v této oblasti i preventivně – v Praze kampaní „Nejedeš načerno?“, v Plzni „Nemám černý svědomí“ nebo v Ostravě „94 % cestujících jezdí na zeleno. Vidíme víc, než si myslíte?“. O akci „milostivé léto“ budou jednotlivé dopravní podniky podávat informace v místech předprodeje nebo v informačních kancelářích. Zájemci 

dostanou základní informace o podmínkách a případně i kontakt na exekutora, pod kterého jejich řízení spadá. Na další straně najdete dvě modelové situace, jak konkrétně mohou lidé postupovat a kolik mohou díky této příležitosti ušetřit. 


Autor: Mgr. Petr Dejnožka (zdroj TZ Dopravní podnik města Ústí nad Labem)

zpět na články

inzerce

nahoru