Otevřít menu
Doprava dnes
-

Dopravní podniky mění tarify jízdného! V každém městě je výsledek individuální

Stejně jako spousta dalších firem v nejrůznějších odvětvích i dopravní podniky se od začátku roku 2020 potýkají s nestandardní situací v souvislosti s celosvětovou pandemií a extrémními nárůsty cen energií. 

21:52 / 12. ledna 2022
Dopravní podniky mění tarify jízdného! V každém městě je výsledek individuálníi

Foto: MasterCard

Ztráty Dopravních podniků napříč celou Českou republikou jdou souhrnně do miliard korun. Jsou tři cesty, jak tuto situaci řešit: snížením přepravního výkonu, zvýšením jízdného, nebo vyšší kompenzací od objednatelů přepravy. 

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) přináší souhrnný přehled, jak se dopravní podniky s touto ekonomickou krizí vyrovnávají. „Ztráty v roce 2020 i 2021 porovnáváme s posledním „normálním“ rokem, tedy rokem 2019. Za třetí čtvrtletí roku 2021 jsme oproti roku 2019 v tržbách za jízdné ve ztrátě asi 1,3 miliardy Kč, ubylo nám zhruba 26 % cestujících,“ vypočítal předseda SDP ČR Tomáš Pelikán. 

V první fázi pandemie musely dopravní podniky použít své finanční rezervy a většinou taky požádat o kompenzaci ztrát na jízdném objednatele přepravy, tedy města, nebo kraje. Nejistou situaci navíc umocnil extrémní nárůst cen energií v druhé polovině roku 2021. „Dopravní podniky aktuální situaci a rozpočet na letošní rok diskutovaly se svými zřizovateli, tedy se zástupci měst. Mají v podstatě tři varianty, jak tuto situaci řešit – snížit přepravní výkon, zvýšit jízdné, nebo žádat vyšší kompenzaci od města. V každém městě je výsledek individuální. V některých městech rozhodli zástupci vedení měst, že v tomto roce zdraží jízdné. Tento krok bude do budoucna pravděpodobně nevyhnutelný ve všech městech,“ dodal Tomáš Pelikán, který je zároveň ředitelem Dopravního podniku města Pardubice. 

Ztráty dopravních podniků čítají desítky až stovky miliónů


Například Dopravní podnik města Brna vyčíslil ztráty v důsledku zvýšení cen energií a nižšího zisku z jízdného pro příští rok na více než 400 miliónů korun! Dopravní podnik předložil městu Brno tři návrhy na řešení této situace – navýšení cen jízdného, snížení dopravního výkonu, nebo kompenzace ze strany města. Vedení města Brna zvolilo snížení dopravního výkonu, a to o 4 procenta. Omezení spojů se týká zejména prodloužení intervalu mezi spoji mimo špičku. Cestujících by se tak mělo dotknout co nejméně. Podle nových jízdních řádů jezdí vozy DPMB od 12. prosince 2021. 

Úbytek cestujících spojený s šířením covid-19 spolu s nárůstem nákladů za provoz MHD způsobil v roce 2021 Dopravnímu podniku města České Budějovice ztrátu 21 milionů korun. Na tuto situaci radní města Českých Budějovic zareagovali navýšením cen jednorázových i předplatních jízdenek. Po řadu let neměnné jízdné v Českých Budějovicích patřilo mezi krajskými městy k nejlevnějším, toto řešení proto vedení města upřednostnilo před omezením výkonů, které DPMCB nabízel jako alternativní úsporné opatření. Nové ceny jízdenek jsou platné od 1. 1. 2022. 

A jak to je se změnou tarifů jízdného v ostatních městech? To se dozvíte v kompletní tiskové zprávě ZDE!

 

Autor: Bc. Filip Červinka (zdroj: TZ dpmul.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru