Otevřít menu
Doprava dnes
-

Dopravní výchova by měla mít ve výuce svůj prostor

Nová interaktivní mapa dopravních hřišť, pracovní listy pro středoškoláky či informační leták pro mladší školní děti. To vše patří k nástrojům, které mají pomoci ke zvýšení atraktivity dopravní výchovy a jejímu ukotvení ve výuce. Pro nadcházející školní rok 2022/2023 je připravil BESIP.

19:42 / 25. srpna 2022
Dopravní výchova by měla mít ve výuce svůj prostor i

Foto: Mapa dopravních hřišť (zdroj: BESIP)

Dopravní hřiště pro školy i širokou veřejnost

Česká republika disponuje unikátní sítí 240 dětských dopravních hřišť, na nichž probíhá dopravní výchova. Z celkového počtu pak 177 slouží především žákům 4. tříd k výuce podle tematického plánu ministerstva dopravy nebo k odpolednímu výukovému programu pro veřejnost.

Průkaz cyklisty pro úspěšné absolventy výuky na dopravním hřišti získalo více než 42 000 dětí.

V letošním školním roce 2021/2022 bylo odučeno skoro 40 000 hodin. Ve srovnání s předchozím „covidovým“ školním rokem 2020/2021 jde o více než dvojnásobek. Loni se kvůli epidemií povedlo odučit jen 16 700 hodin.  

Nová interaktivní mapa dopravních hřišť

BESIP se snaží o co největší využívání dopravních hřišť  ze strany škol i rodičů s dětmi, a proto nyní přichází s přehlednou interaktivní mapou všech dopravních hřišť po celé České republice.

Mapa poskytuje kompletní informace o daném hřišti pro širokou veřejnost i školní výuku. Názorné ikony informují o kontaktech, otevírací době a vybavenosti konkrétního hřiště (dopravní značení, semafory, občerstvení, šatna, WC, interaktivní tabule a podobně). Každé dopravní hřiště je ještě doplněno fotogalerií.

U vybraných dopravních hřišť vznikla v rámci spolupráce BESIP s preventivním projektem financovaným z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů také 3D vizualizace. Prostor takového hřiště je průběžně doplňován o takzvané „edukační body zájmu“. Ty formou otázky, kvízu či spotu prověří znalosti a dovednosti všech zájemců. Dopravní hřiště s touto technologií mohou v rámci školní online výuky dopravní výchovy využít například zájmové kroužky.

Kurzy pro učitele dopravní výchovy

BESIP rovněž pro pedagogy základních a středních škol i víceletých gymnázií připravil podzimní sérii akreditovaných seminářů. Na nich lektoři představí databázi výukových materiálů včetně úplně nové metodiky a pracovních listů „Dopravní výchova pro střední školy“. Výukové materiály pro všechny věkové skupiny dětí jsou pro zájemce k dispozici na webu BESIPu.

Na dopravní výchovu na dětských dopravních hřištích uvolnilo letos Ministerstvo dopravy ČR již bez mála pět milionů korun.

Září představuje jedno z nejrizikovějších měsíců na silnicích

Ze statistiky vyplývá, že se na českých silnicích v prvním pololetí letošního roku stalo 898 nehod, jichž se nějakým způsobem účastnily děti. Při nich bylo 979 dětí zraněno lehce, 41 utrpělo těžké zranění a 4 děti přišly o život. Navíc se blíží září, což je stabilně náročný měsíc nejen pro děti, ale i řidiče.

 „Ačkoliv se preventivní aktivity tradičně soustředí hlavně na školní děti, ve 40 % případů usmrcených a v 28 % případů těžce zraněných dětí během září je vina na straně řidičů osobních aut. Řidiči by v tomto období měli být velmi pozorní v blízkosti škol a v obytných oblastech, zapomenout na mobilní telefony a sundat nohu z plynu. V případech, kdy je viníkem motorista, dochází k vážné nehodě dítěte nejčastěji kvůli tomu, že mu řidič nedá přednost na přechodu, či ho přehlédne jako cyklistu, a dále kvůli nepřiměřené rychlosti,“ upozornil Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

BESIP je samostatným oddělením Ministerstva dopravy ČR a expertním orgánem v oblasti působení na lidského činitele. Jako hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR garantuje realizaci a plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro období 2021 – 2030.

Zpracovala: Dagmar Lánská (zdroj: BESIP)

zpět na články

inzerce

nahoru