Otevřít menu
Doprava dnes
-

Dopravní výchova v Brně se zaměří na reálné situace v životě dětí

Dopravní výchovu pro brněnské žáky primárně zajišťuje Městská policie Brno na dopravním hřišti na Riviéře. Poptávka je nicméně větší než jeho kapacita, z tohoto důvodu Odbor dopravy MMB nabízí doplňkovou dopravní výchovu. 

12:43 / 10. listopadu 2021
Dopravní výchova v Brně se zaměří na reálné situace v životě dětíi

Foto: brnoinmotion.cz

V letošním roce prošla její forma revizí a od Nového roku bude mít pozměněnou podobu. Ta přinese oživení teoretické části i větší zaměření na užitečné dovednosti v části praktické. V prvním týdnu už se do programu aktualizované dopravní výchovy přihlásilo téměř 60 tříd s více než 1300 žáky. „Chceme, aby byla dopravní výchova pro žáky co nejpřínosnější, proto jsme se rozhodli provést na základních školách průzkum zaměřený na tento typ výuky. Z výsledků následně vyplynulo, že by školy upřednostnily výuku teorie ve vlastních prostorech – dosud na ni dojíždějí do učebny na Cacovické. Lektoři tedy budou nově na teoretickou část docházet za dětmi. Dalším důležitým podnětem, který jsme zohlednili, je možnost online výuky, pokud by to situace vyžadovala. Na základě průzkumu a metodických doporučení byl vytvořen plán aktivit dopravní výchovy pro rok 2022,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Aby teorie nebyla jen ve znamení sezení u počítače, budou se vyučující snažit děti maximálně zapojit do výuky. „Vyučující budou mít k dispozici řadu pomůcek, které dětem formou hry přiblíží všechna důležitá pravidla a pomůžou jim zapamatovat si je. Teorii jsme ale nově začali nabízet i starším žákům, kteří se dříve dopravní výuky účastnili minimálně. Ze zkušeností však vyplývá, že děti z druhého stupně často v pravidlech silničního provozu tápou,“ doplnil Petr Kratochvíl.

Chceme, aby byla dopravní výchova opravdu přínosná


Velký důraz bude kladen na praktickou část výuky, která bude probíhat nejen na dopravním hřišti v Komíně, ale i v okolí škol. „Nejlepším způsobem, jak si člověk osvojí pravidla silničního provozu, je přímo v terénu. Proto budou žáci chodit za doprovodu lektorů na vycházky, při nichž budou cvičně řešit různé situace, třeba přecházení konkrétních křižovatek. Na dopravním hřišti si zase procvičí na kole nebo koloběžce, jak například správně brzdit, aby zastavili na červené, kde nejlépe zastavit, aby měli ze své pozice dostatečný výhled do křižovatky, jak ukázat změnu směru jízdy rukou a současně řídit kolo apod.Z praxe víme, že tyto činnosti dělají dětem problémy, proto chceme, aby byla dopravní výchova opravdu přínosná,“ upřesnil Petr Kratochvíl.

Odbor dopravy MMB pro žáky a veřejnost připravuje na příští rok akce s dopravní tematikou a soutěže, třeba tradiční Bezpečně Brnem a Bezpečně Brnem junior. Veškeré informace o dopravní výchově včetně rezervačního systému najdete na https://brnoinmotion.cz/dopravni-vychova/. Během prvního týdne (1. až 5. listopadu 2021) od spuštění objednávkového systému si výuku zarezervovalo 58 tříd s více než 1300 žáky.

Město Brno také začalo prověřovat možnosti pro vybudování dalšího dopravního hřiště. Cílem je zlepšit dostupnost tohoto typu výuky pro žáky, pedagogy a školy.

 

Autor: Mgr. Petr Dejnožka (zdroj: TZ města Brno)

zpět na články

inzerce

nahoru