Otevřít menu
Doprava dnes
-

DPO dává šanci dlužníkům nad rámec Milostivého léta

Akce Milostivé léto umožňuje dlužníkům vypořádat se starými dluhy nebo alespoň s jejich částí. V případě Dopravního podniku Ostrava jde až o 30 tisíc lidí. Pokud dlužníci ve stanovené lhůtě uhradí pokutu a jízdné včetně poplatku exekutorovi, budou jim odpuštěny úroky. Příležitost dostanou i ti, kteří nemají exekuci.

10:57 / 22. srpna 2022
DPO dává šanci dlužníkům nad rámec Milostivého létai

Foto: www.sdp-cr.cz

Milostivé léto začne na konci září a potrvá do konce listopadu 2022

Jestliže dlužník v tomto vymezeném období zaplatí jistinu, tedy pokutu a jízdné, a současně s tím také poplatek exekutorovi ve výši 1 815 korun, Dopravní podnik Ostrava (DPO) mu odpustí takzvané příslušenství dluhu. To znamená, že úroky a případné náklady soudního řízení už dlužník nebude muset hradit.  

Ve své současné podobě se Milostivé léto týká zhruba 18 tisíc dlužníků DPO, jenž mají celkem asi 36 tisíc exekucí vyměřených za pokuty bez platného jízdního dokladu. Většina z těchto exekucí zahrnuje více pokut.

DPO dává šanci zbavit se dluhů všem svým dlužníkům, musí být ale aktivní

Po dobu platnosti akce nabízí DPO zákonem stanovenou příležitost zbavit se dluhů v rozšířené podobě. Šanci tedy mají všichni dlužníci, a to i ti, kteří nejsou v exekuci. Jednotlivé případy budou posuzovat a řešit zaměstnanci specializovaného pracoviště.

„V rámci Milostivého léta u nás mají dlužníci přes 162 tisíc pokut ve výši 195,5 milionů korun. Nad rámec Milostivého léta jsme se rozhodli dát šanci všem dlužníkům a možnost zbavit se dluhů má tak o 12 tisíc dlužníků více. Těm nabízíme individuální posouzení jejich případů. Podmínkou ale je, že nás musí sami aktivně kontaktovat. Chceme, aby bylo jasné, že platících cestujících si vážíme. Slibujeme si, že akcí získáme alespoň část prostředků, na které máme nárok, a budeme je moci investovat zpět do MHD pro všechny cestující,“ řekl k rozšířené verzi akce Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO.

V praxi to pak může pro dlužníka znamenat i prominutí úroku v řádu tisíců korun za starý dluh, vzniklý za jízdu bez platné jízdenky.

 „Milostivé léto II je mimořádnou a zřejmě již neopakovatelnou příležitostí, jak se za stanovených podmínek vypořádat se starými dluhy nebo alespoň jejich částí a pro někoho tak může být doslova i šancí na začátek nového života. Jako město tomu rozhodně jdeme v ústrety. Velice pak vítám, že se náš dopravní podnik rozhodl rozšířit tuto akci na všechny své dlužníky, tedy i na ty, kteří by jinak podmínky Milostivého léta nesplňovali, a moc bych si přál, aby toho v maximální míře využili,“ dodal Tomáš Macura, primátor města Ostrava.

Kam se obrátit

V souvislosti s jízdou bez platné jízdenky musí dlužníci osobně navštívit Zákaznické centrum, oddělení řízení pohledávek na adrese Dlouhá 3 355/6, Moravská Ostrava, nebo zavolat na číslo 597 401 617. Lze rovněž poslat email na adresu dpored@dpo.cz.

Podrobnosti jsou pro zájemce uvedeny na webových stránkách Dopravního podniku Ostrava.

Publikoval: Karel Geba (zdroj: www.sdp-cr.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru