Otevřít menu
Doprava dnes
-

DPP bude elektrifikovat autobusovou linku č. 137 Na Knížecí – U Waltrovky

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) získal pravomocné společné povolení k elektrifikaci autobusové linky č. 137 Na Knížecí – U Waltrovky. V návaznosti na to může vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele stavby třetí trolejbusové tratě v Praze. DPP předpokládá zahájení samotné výstavby ideálně v příštím roce a zprovoznění tratě v roce 2025.

14:49 / 21. března 2023
DPP bude elektrifikovat autobusovou linku č. 137 Na Knížecí – U Waltrovkyi

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: DPP.

Toto je další konkrétní projekt, díky jehož realizaci přispějeme k naplňování klimatického plánu

Elektrifikace autobusové linky č. 137 představuje výstavbu nabíjecí a napájecí infrastruktury pro bateriové trolejbusy v úseku Na Knížecí – U Waltrovky. Tato investiční akce DPP je součástí projektu elektrifikace autobusových linek v levobřežní části Prahy, kromě č. 137 také 131, 176 a 191, které jsou také v pokročilé fázi projekční přípravy. Vybrané spoje linky č. 137 zajíždí do Jinonic a na Malou Ohradu, elektrifikován nicméně bude pouze kopcovitý úsek Na Knížecí – U Waltrovky. Vozidla na lince zdolávají dlouhé a táhlé stoupání ze Smíchova směrem na Malvazinky s průměrným sklonem až 7 %. Ale i zbytek trasy k Waltrovce má profil s významným stoupáním, resp. klesáním.  „Toto je další konkrétní projekt, díky jehož realizaci přispějeme k naplňování klimatického plánu, ke kterému se Praha zavázala. Autobusová linka č. 137 má velmi intenzivní provoz, nejkratší interval ve špičkách jsou pouhé 3–4 minuty. Spoje jsou také velmi vytížené. Její elektrifikací a nahrazením naftových autobusů lokálně zcela bezemisními bateriovými trolejbusy se významně sníží emisní a hlukové zatížení rezidenčních částí Prahy 5,“ řekl Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a člen dozorčí rady DPP.

V rámci výstavby této trolejbusové tratě vznikne zhruba 4 400 metrů jednostopého trolejového vedení, které bude mezi zastávkami Santoška a U Waltrovky. Bude nutné osadit 106 trakčních stožárů, přičemž platí stejné pravidlo jako u předchozích staveb. To znamená, že nevznikne les nových stožárů jen pro trolejbusy, ale DPP v maximální možné míře využije kombinované stožáry, které budou sloužit jak pro trakční vedení, tak i pro pouliční osvětlení. Kromě toho bude nutné položit bezmála dva kilometry (1 925 metrů) kabelových tras a vybudovat zcela novou měnírnu v Peroutkově ulici, jež bude napájet trolejové vedení v úseku Santoška – U Waltrovky. V neposlední řadě DPP v rámci této investiční akce vybuduje také sedm nabíjecích stání v nynějším autobusovém terminálu Na Knížecí, které budou určeny pro linku č. 137 (52) a do budoucna také pro linku č. 191. Nabíjecí stání v terminálu Na Knížecí budou díky využití synergických efektů a kapacity tramvajové sítě napájena z tramvajové měnírny Radlice.

Na linku bude DPP nasazovat bateriové trolejbusy standardní délky

Výstavbu trolejbusové tratě Na Knížecí – U Waltrovky DPP důsledně koordinuje s HMP a investiční akcí Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) „Humanizace Peroutkovy ulice“ a také podmiňujícími přeložkami vodovodních řadů. „Pokud nenastanou žádné zásadní komplikace, ať už v průběhu veřejné zakázky na zhotovitele, nebo v paralelním projektu TSK v Peroutkově ulici, předpokládáme zahájení výstavby v příštím roce a bateriové trolejbusy by se na lince mohly objevit v roce 2025,“ doplnil Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch. Na linku bude DPP nasazovat bateriové trolejbusy standardní délky (12 metrů). Na dodavatele až 70 vozidel tohoto typu vypsal DPP v říjnu loňského roku veřejnou zakázku. Elektrifikace autobusové linky č. 137 společně s dalšími třemi v levobřežní části Prahy byla schválena Radou HMP v červnu 2020. Následně byla schválena i představenstvem DPP. Akce je plně v souladu se schválenou Koncepcí využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DPP a také Klimatickým plánem HMP. Snahou DPP bude na výstavbu třetí pražské trolejbusové tratě získat finanční podporu z Národního plánu obnovy.

Publikoval: Richard Mrkvička (Zdroj: DPP)

zpět na články

inzerce

nahoru