Otevřít menu
Doprava dnes
-

DPP chce nakoupit 70 standardních bateriových trolejbusů

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) chystá nákup až 70 městských nízkopodlažních bateriových trolejbusů typu Standard, na které vyhlásil veřejnou zakázku. Trolejbusy by měly pokrýt linky číslo 131, 137, 176, 191 a 201, jejichž elektrifikaci schválila Rada hl. m. Prahy. Vítěz zakázky by měl být znám na přelomu jara a léta 2023.

9:56 / 28. října 2022
DPP chce nakoupit 70 standardních bateriových trolejbusůi

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: DPP.

Vozidla, na která nyní vyhlašujeme veřejnou zakázku, budou jezdit místo dieselových autobusů

Celková hodnota zakázky na 70 bateriových trolejbusů je 1,176 miliardy korun a při výběru dodavatele bude pro DPP hrát roli termín dodání. Nákup až 70 nových bateriových trolejbusů standardní 12metrové délky je součástí koncepce zavádění alternativních pohonů v pražské MHD, a navíc součást naplňování evropských, národních i městských závazků ke snižování energetické náročnosti, emisí i hlukové zátěže veřejné autobusové dopravy.

„Vozidla, na která nyní vyhlašujeme veřejnou zakázku, budou jezdit místo dieselových autobusů na linkách č. 131, 137, 176, 191 a 201 po dokončení výstavby odpovídající trolejbusové infrastruktury. V této veřejné zakázce chceme kromě standardních hodnotících kritérií, jako je nabídková cena nebo délka záruky, nově vyzkoušet také termín dodání trolejbusů. Toto kritérium a rámcová dohoda, kterou na období pět let, tj. do roku 2028 uzavřeme s vítězem tendru, nám umožní lépe plánovat postupný nákup konkrétního počtu vozidel pro jednotlivé projekty elektrifikace výše uvedených pěti autobusových linek v závislosti na jejich připravenosti. V neposlední řadě nám to umožní se ucházet o příspěvek na nákup těchto vozidel z připravovaných dotačních titulů Evropské unie,“ pronesl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

DPP chce nakoupit bateriové trolejbusy, které budou vybaveny zařízením pro nabíjení trakčního akumulátoru jednak z dvoupólové trolejbusové troleje s napětím 600 nebo 750 V, ale také pomocí zásuvného systému nabíjení s rozhraním standardu CCS-2. Domovskou garáží většiny soutěžených trolejbusů bude garáž Řepy, kde DPP plánuje vybudovat jednak novou trolejbusovou měnírnu, ale také nabíjecí stopy. Stroje pro linku číslo 2021 budou mít garáž Klíčov.

Konstrukční rychlost nabízených vozidel by měla být minimálně 70 km/h

Kromě nákupu až 70 bateriových trolejbusů typu Standard DPP v této veřejné zakázce poptává také až 70 nových trakčních akumulátorů včetně výměny vysloužilých pro zajištění provozuschopnosti vozidel během životnosti trolejbusů, dále až 35 sad hardware a software pro diagnostiku závad vozidel a až 20 kusů přenosných nabíječek. 

„Elektrifikaci autobusové linky č. 140 Palmovka – Miškovice máme téměř hotovou, minulou sobotu DPP na ní v prvním úseku Letňany – Čakovice zahájil zkušební provoz. Do konce listopadu bychom měli začít stavět infrastrukturu na lince č. 119 Nádraží Veleslavín – Letiště Praha. Kromě toho s DPP pokračujeme v přípravě elektrifikace dalších autobusových linek v levobřežní části Prahy. Linky č. 131, 137, 176 a 191 úspěšně prošly procesem posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Nejdále jsme v přípravě projektu elektrifikace linky č. 137 Na Knížecí – U Waltrovky, která je nyní v procesu společného územního a stavebního řízení. Pokud nenastanou žádné závažné komplikace, tento projekt by mohl být připraven ke stavbě na konci příštího roku,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Konstrukční rychlost nabízených vozidel by měla být minimálně 70 km/h, přičemž by ji měly dosahovat v obou režimech jízdy, tj. při napájení z trolejové sítě i z trakčních akumulátorů. Všechna vozidla musí umět rekuperovat energii vzniklou bržděním při jízdě z kopce. Garantovaný dojezd trolejbusů při jízdě na energii uloženou v bateriích musí být minimálně 15 kilometrů s použitím topení nebo klimatizace, větrání a předepsaného osvětlení, bez ohledu na roční období, klimatické či provozní podmínky, při plné obsazenosti a zastavování vozidla ve všech zastávkách včetně odbavení cestujících a s dosahováním maximální povolené rychlosti, a to po celou dobu životnosti trakčních akumulátorů. 

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: DPP)

zpět na články

inzerce

nahoru