Otevřít menu
Doprava dnes
-

DPP se chystá nakoupit 200 tramvají za 15 miliard Kč

Dopravní podnik hl. m. Prahy plánuje nákup až 200 nových tramvají. Formou otevřeného jednacího řízení vyhlašuje tendr na jejich dodavatele. Předpokládaná hodnota zakázky je 15 miliard korun v případě dodávky všech 200 vozidel. Prvních 40 vozidel DPP odebere ve dvou várkách, na zbytek tramvají bude uzavřena rámcová smlouva.

16:57 / 22. listopadu 2022
DPP se chystá nakoupit 200 tramvají za 15 miliard Kči

Foto: Pražská tramvaj. Zdroj: DPP

Pražský dopravní podnik vyhlašuje veřejnou zakázku na nákup až 200 nových nízkopodlažních jednosměrných tramvají. Délka tramvají je stanovena do 32 metrů. Součástí zakázky je i podpora a rozvoj softwarových funkcí vozidel, poskytnutí licence k software pro diagnostiku závad tramvají, technická dokumentace vozidla, zaškolení zaměstnanců DPP a v neposlední řadě deset sad servisních přípravků.

Jaké jsou na tramvaje konkrétní požadavky? Měly by disponovat kapacitou minimálně 220 cestujících (sedících i stojících). Zároveň by měly být vybaveny minimálně 60 sedačkami, přičemž alespoň 60 % z nich musí být po směru jízdy. Bezbariérová plocha nabízených tramvají by měla tvořit alespoň 80 % celkové plochy interiéru vozidla. Hmotnost jedné tramvaje je stanovena do 48 tun. Na nová vozidla by se také měla vztahovat záruka 36 měsíců. Životnost je požadována alespoň na 30 let od převzetí posledního vozidla z této zakázky. Samozřejmostí pak je i celovozová klimatizace a splnění aktuálně platných standardů kvality PID.

Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP, nastínil stavbu nových tramvajových tratí: „V Praze nyní stavíme dvě nové tramvajové tratě: z Modřan do Libuše a z Divoké Šárky na Dědinu. Těsně před zahájením je stavba posledního úseku tratě do Slivence a DPP soutěží zhotovitele stavby tramvajové tratě na Václavském náměstí, která by se příští rok mohla začít stavět. Kromě toho DPP na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy projekčně připravuje dalších asi 10 nových tramvajových tratí, z nichž zhruba polovina by se v následujících cca pěti letech mohla postavit. Tramvajovou síť v Praze poslední čtyři roky intenzivně opravujeme a rozšiřujeme a modernizovat je potřeba i vozový park. Nové tramvaje se do Prahy objednávaly naposledy před více než 17 lety. Na obsluhu tratí, které stavíme nebo brzy začneme stavět, budeme potřebovat další tramvaje. Navíc část vozů je stále vysokopodlažní. Proto chceme pro Pražany a všechny cestující zajistit na 200 nových tramvají, které budou bezbariérové, pohodlné, klimatizované a tiché.“

DPP chce, aby se do soutěže zapojilo co nejvíce výrobců. „Po zkušenostech z tendru na velkokapacitní tříčlánkové trolejbusy vyhlašujeme veřejnou zakázku na nákup nových tramvají také formou jednacího řízení s uveřejněním. Chceme, aby soutěž byla maximálně otevřená a zúčastnilo se jí co nejvíce výrobců. Předběžné tržní konzultace nám ukázaly, že zájem na trhu je. Vysoutěženého dodavatele a podepsanou smlouvu s ním bychom chtěli mít zhruba do jednoho roku, tj. maximálně do začátku prosince 2023. Prvních 40 vozidel závazně odebereme ve dvou várkách – prvních 20 tramvají v rozpětí od 1. ledna do 2. prosince 2025, druhých 20 tramvají pak postupně v průběhu celého roku 2026. Na zbylých 160 vozidel s dodavatelem uzavřeme rámcovou smlouvu na případný odběr dalších tramvají v období od 1. ledna 2027 do 31. prosince 2035, přičemž v jednom roce by to nemělo být více než 30 vozů,“ informoval Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP–Povrch. 

Deset hodnotících kritérií

DPP bude předložené nabídky vyhodnocovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek podle ekonomické výhodnosti. O vítězi rozhodne 10 hodnotících kritérií. Nejvýznamnějším kritériem s váhou 50 % je celková cena.

Mezi další kritéria patří:
- garantovaná cena za specifikované náhradní díly s váhou 10 %, přičemž se jedná o 29 trakčních motorů, 20 vozových baterií, 27 čelních skel, 1 097 kompletních tramvajových kol a jeden přechodový měch,
- celková hmotnost vozidla s váhou 5 %, přičemž za nejlepší nabídku bude považována ta s nejnižší hmotností nabízené tramvaje,
- obsaditelnost vozidla při pěti cestujících na m2 s váhou 6 %,
- rozsah nízkopodlažní plochy tramvaje z užitečné plochy vozidla pro stojící cestující s váhou 5 %,
- průměr nových kol s váhou 6 %, přičemž kola nových tramvají nesmí mít méně než 64 centimetrů,
- vybavení vozidla elektromechanickou brzdou s váhou 5 %,
- použití náprav s váhou 4 %, tj. zda účastník tendru nabízí vozidlo s mechanickým propojením kol na ose přímou mechanickou vazbou (nápravou),
- použití ekologického chladiva v klimatizaci s váhou 2 %,
- a délka záruční doby s váhou 7 %.

O nákupu nových tramvají rozhodla Rada hl. m. Prahy letos v září. Uchazeči se mohou hlásit do 19. prosince 2022. Vítěz bude znám v průběhu posledního čtvrtletí příštího roku.

Publikovala: Lucie Sogelová (zdroj: DPP)

zpět na články

inzerce

nahoru