Otevřít menu
Doprava dnes
-

DPP vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele, který zajistí modernizaci zabezpečovacího zařízení v metru na trase C

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) chce na trase C v úseku Vltavská – Háje a v depu Kačerov zhotovit kompletní výměnu zabezpečovacích zařízení za moderní elektronická stavědla. Tato modernizace je předpokladem pro připravovanou automatizaci provozu metra na lince C.

19:14 / 14. prosince 2022
DPP vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele, který zajistí modernizaci zabezpečovacího zařízení v metru na trase Ci

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: DPP.

Předpokládaná hodnota projektu je 1,2 miliardy korun

Na zhotovitele DPP v těchto dnech vypsal veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je 1,2 miliardy korun. Modernizaci zabezpečovacího zařízení na trase C DPP plánuje zahájit ihned po nabytí účinnosti smlouvy s vítězem tendru, projekt potrvá čtyři roky.

Předmětem veřejné zakázky je demontáž a ekologická likvidace původního reléového zabezpečovacího zařízení včetně kompletní kabeláže a souvisejících zařízení v celém úseku trasy C Vltavská – Háje a v depu Kačerov. Hlavním předmětem tendru je instalace elektronického stavědla (EIE = Electronic Interlocking Equipment) a diagnostického systému zabezpečovacího zařízení v jednotlivých stanicích a úsecích včetně diagnostických počítačů, ovládacích terminálů, panelů nouzové obsluhy, venkovních zařízení jako jsou kolejové obvody, návěstidla, přestavníky výměn a veškerých vnitřních i vnějších kabelových rozvodů a konstrukcí a samozřejmě jejich postupné uvedení do zkušebního provozu. Součástí modernizace je také přemístění stacionárních částí vlakového zabezpečovače do prostor nových stavědlových ústředen, které vítěz tendru vybuduje v pěti stanicích: Háje, Kačerov, Pražského povstání, I. P. Pavlova a Florenc C. 

„Modernizací zabezpečovacího zařízení nejen zvýšíme bezpečnost provozu, ale nová elektronická stavědla již budou připravena na zautomatizování celé linky metra C, které se připravuje s dokončením metra D,“ pronesl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Je před námi další významný a rozsáhlý projekt modernizace pražského metra na nejstarší lince C. Reléové staniční a traťové zabezpečovací zařízení, které tady ve většině stanic slouží bezmála půlstoletí od zahájení provozu, skutečně dožívá po všech stránkách, nejen technologicky, proto jej jednoduše musíme vyměnit za moderní elektronické stavědlo. Je to jakýsi předstupeň nebo podmínka k zavedení plně automatických vlaků na lince C,“ řekl Marek Kopřiva, člen představenstva a technický ředitel DPP – Metro a dodal: „Předpokládáme, že vítěze tendru bychom mohli znát a smlouvu s ním podepsat do konce května 2023. Zhotovitel pak bude mít zhruba půlroku na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, jeho zajištění a vypracování realizační projektové dokumentace a harmonogram prací. Pokud nenastanou žádné komplikace, předpokládáme zahájení stavebních prací zhruba za rok, tj. v prosinci 2023. Práce budou probíhat vždy po jednotlivých úsecích zejména v noci během provozní výluky tak, aby měly co nejmenší dopad na běžný provoz metra a cestující. Nicméně se bohužel na každém z modernizovaných úseků nevyhneme krátkodobé dopravní výluce metra, abychom zrealizovali i práce, které nelze provést v noci. Při přípravě této akce jsme se ji snažili zkrátit na cca 3–4 dny. Pokud začneme s modernizací příští rok v prosinci, hotovo by mělo být v létě roku 2027.“

Nabídky bude DPP vyhodnocovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek podle jejich ekonomické výhodnosti, a to na základě kritéria nejnižší celkové nabídkové ceny. Ta tvoří součet čtyř nabídkových cen za realizaci stavební a technologické části veřejné zakázky, přesun a zprovoznění stacionární části vlakového zabezpečovače PA-135 a poskytování součinnosti až 10 tisíc člověkohodin dodavateli dopravního systému a vlaků automatického metra.

Modernizace na trase C bude první

Reléová staniční a traťová zabezpečovací zařízení jsou používána v celém metru vyjma nových úseků Dejvická – Nemocnice Motol na trase A a Nádraží Holešovice – Letňany na trase C, kde DPP již při jejich výstavbě instaloval elektronická stavědla. Trasa C je první, na které bude DPP měnit původní reléové zabezpečovací zařízení v celém rozsahu. Po ní budou následovat trasa A, a jako poslední trasa B. Loni DPP zmodernizoval elektronická stavědla v úseku Nádraží Holešovice – Letňany i ve stanici Depo Hostivař.

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: DPP)

 

zpět na články

inzerce

nahoru