Otevřít menu
Doprava dnes
-

DPP vypisuje veřejnou zakázku na nákup 70 standardních bateriových trolejbusů

Dopravní podnik hl. m. Prahy vyhlásil veřejnou zakázku na dodavatele až 70 městských nízkopodlažních bateriových trolejbusů typu Standard. Tyto trolejbusy budou moci cestující využít na linkách č. 131, 137, 176, 191 a 201. DPP uzavře rámcovou smlouvu s vítězem tendru pravděpodobně na přelomu jara a léta 2023.

8:15 / 22. října 2022
DPP vypisuje veřejnou zakázku na nákup 70 standardních bateriových trolejbusůi

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: sdp-cr.cz

Bateriové trolejbusy o standardní délce 12 metrů budou vybaveny zařízením pro nabíjení trakčního akumulátoru jednak z dvoupólové trolejbusové troleje s napětím 600 nebo 750 V, ale také pomocí zásuvného systému nabíjení s rozhraním standardu CCS-2. Jako domovskou garáž bude většina trolejbusů využívat garáž Řepy. V plánech DPP je na tomto místě vybudovat trolejbusovou měnírnu a nabíjecí stopy. Trolejbusy pro linku č. 201 budou deponovány v garáži Klíčov.

Jedním z hodnotících kritérií tendru je nově také termín dodání. „Vozidla, na která nyní vyhlašujeme veřejnou zakázku, budou jezdit místo dieselových autobusů na linkách č. 131, 137, 176, 191 a 201 po dokončení výstavby odpovídající trolejbusové infrastruktury. V této veřejné zakázce chceme kromě standardních hodnotících kritérií, jako je nabídková cena nebo délka záruky, nově vyzkoušet také termín dodání trolejbusů. Toto kritérium a rámcová dohoda, kterou na období pět let, tj. do roku 2028 uzavřeme s vítězem tendru, nám umožní lépe plánovat postupný nákup konkrétního počtu vozidel pro jednotlivé projekty elektrifikace výše uvedených pěti autobusových linek v závislosti na jejich připravenosti. V neposlední řadě nám to umožní se ucházet o příspěvek na nákup těchto vozidel z připravovaných dotačních titulů Evropské unie,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

V této veřejné zakázce DPP poptává mimo jiné až 70 nových trakčních akumulátorů včetně výměny těch vysloužilých pro zajištění provozuschopnosti vozidel během životnosti trolejbusů. Součástí zakázky dále bude nákup až 35 sad hardware a software pro diagnostiku závad vozidel. Zároveň s tím plánuje DPP nakoupit až 20 kusů přenosných nabíječek. 

DPP se rozhodl pro zavedení trolejbusů typu Standard z několika důvodů. Nákup těchto vozidel je jednak součástí koncepce zavádění alternativních pohonů v pražské MHD, zároveň pak jejich používání naplňuje evropské, národní a městské závazky týkající se snižování energetické náročnosti, emisí, ale i hlukové zátěže veřejné autobusové dopravy. Tento krok má vést i k tomu, že Česká republika nebude v takové míře závislá na dodávce fosilních paliv ze zemí s nízkou mírou demokracie.

„Elektrifikaci autobusové linky č. 140 Palmovka – Miškovice máme téměř hotovou, minulou sobotu DPP na ní v prvním úseku Letňany – Čakovice zahájil zkušební provoz. Do konce listopadu bychom měli začít stavět infrastrukturu na lince č. 119 Nádraží Veleslavín – Letiště Praha. Kromě toho s DPP pokračujeme v přípravě elektrifikace dalších autobusových linek v levobřežní části Prahy. Linky č. 131, 137, 176 a 191 úspěšně prošly procesem posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Nejdále jsme v přípravě projektu elektrifikace linky č. 137 Na Knížecí – U Waltrovky, která je nyní v procesu společného územního a stavebního řízení. Pokud nenastanou žádné závažné komplikace, tento projekt by mohl být připraven ke stavbě na konci příštího roku,“ poznamenal Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Dojezd na baterie minimálně 15 kilometrů, životnost vozidel alespoň 15 let

Nabízené trolejbusy by měly dosahovat konstrukční rychlosti minimálně 70 km/h v obou režimech jízdy – při napájení z trolejové sítě i při napájení z trakčních akumulátorů. Dojezd vozidel na uloženou energii v bateriích pak musí být minimálně 15 km při používání topení nebo klimatizace, větrání a osvětlení. To vše bez ohledu na aktuální roční období, klimatické či provozní podmínky. Dojezd by neměl být ovlivněn ani počtem pasažérů nebo zastavováním vozidla ve všech zastávkách (včetně odbavení cestujících). Dopad na dojezd trolejbusů nesmí mít ani dosahování maximální povolené rychlosti, a to po celou dobu životnosti trakčních akumulátorů. Všechny trolejbusy musí také umět získávat zpět energii vzniklou bržděním při jízdě z kopce.

Trolejbusy při jízdě na baterii musí být schopny akcelerace z 0 na 40 km/h do 10 sekund a z 0 na 70 km/h do 30 sekund (na rovině při přímém směru pohybu). Tento požadavek by měla vozidla splňovat po celou dobu záruky na trakční akumulátor. Dodavatel trolejbusů se pak musí zaručit, že životnost akumulátorů bude minimálně 84 měsíců (7 let) nebo 420 tisíc kilometrů, přičemž během záruky životnosti akumulátorů musí být zachovány minimální hodnoty dojezdu. Současně s tím musí být dodavatel schopen dodat náhradní akumulátory po dobu deklarované životnosti trolejbusu. Ta je v městském provozu požadována na minimálně 180 měsíců (15 let). Dopravní podnik hl. m. Prahy požaduje na trolejbusy záruku minimálně 60 měsíců (5 let) v městském provozu. 

Co se týče vybavení nových trolejbusů, to bude odpovídat aktuálně platným Standardům Pražské integrované dopravy. Každé vozidlo by mělo disponovat minimálně 25 až 35 sedadly pro cestující, přičemž minimálně 6 z nich musí být vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Tyto trolejbusy budou plně nízkopodlažní a také vybaveny odbavovacím a informačním systémem a klimatizací. Nad rámec kvality Standardů PID se zde budou také nacházet dvě místa pro přepravu cestujících na invalidním vozíku či pro kočárky. Vozidla budou vybavena interiérovými i vnějšími bezpečnostními a asistenčními kamerami a systémem automatického počítání cestujících.  Dále budou v trolejbusech instalovány GNSS přijímače signálu systémů především GPS a Galileo. Ty zajistí prostorové určování polohy s přesností 5 metrů. V některých vozidlech se bude nacházet i systém automatického postřiku roztokem nemrznoucí směsi pro preventivní ošetření troleje před námrazou.

Hodnotící kritéria

Dopravní podnik hl. m. Prahy bude předložené návrhy vyhodnocovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek podle ekonomické výhodnosti, a to na základě čtyř hodnotících kritérií. Nejdůležitějším kritériem s váhou 68 % je celková nabídková cena za celý předmět plnění, tj. vozidla včetně příslušenství. Mezi další kritéria hodnocení pak spadá délka záruky na trolejbus s váhou 20 % a délka záruky na trakční akumulátor s váhou 7 %. Zbylých 5 % pak připadá na termín dodání trolejbusů. Maximální doba dodání zakázky by zároveň neměla překročit 14 měsíců od učiněné objednávky, respektive účinnosti prováděcí smlouvy.

Celková hodnota veřejné zakázky je 1,176 miliardy korun.

Publikovala: Lucie Sogelová (zdroj: dpp.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru