Otevřít menu
Doprava dnes
-

Drážní úřad bilancoval uplynulý rok své činnosti, čeká ho několik dalších výzev

Změnil se systém schvalování železničních vozidel, blíží se červnový termín povinné certifikace subjektů. Zvyšuje se počet přejezdů, které jsou bezpečnější. Proběhla mimořádná kontrola všech lanových drah v ČR a uplynulo několik týdnů od ostrého startu monitoringu licencí strojvedoucích. Těmito tématy momentálně žije Drážní úřad.

10:59 / 3. dubna 2022
Drážní úřad bilancoval uplynulý rok své činnosti, čeká ho několik dalších výzevi

Foto: acri.cz

„Bezpečnost českého železničního systému se zvyšuje. V platnost vstoupila novela zákona o dráhách s monitoringem licencí strojvedoucích, modernizují se přejezdy, intenzivně se připravuje provoz pod dohledem ETCS na celostátních i regionálních tratích,“ hodnotí uplynulé období ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. Podle jeho slov se připravuje zavedení simulátorů, na kterých se strojvedoucí seznámí nejen s novým zabezpečovačem ETCS, ale vyzkouší situace, se kterými se běžně v provozu nesetkávají. „Kromě toho jsme dokončili mimořádné kontroly dokumentace všech lanových drah v ČR. Můžeme konstatovat, že lanovky procházejí poctivě všemi povinnými kontrolami a jsou bezpečné,“ upozornil dále.

Drážní úřad zaznamenal v uplynulém roce značný nárůst žádostí o změnu zabezpečení přejezdů. Oproti roku 2020 to byl více než dvojnásobek, tedy 295 žádostí. Železniční přejezdy jsou dlouhodobě jedním z nejproblematičtějších míst na železnici s ohledem na počet nehod. Viníky nehod jsou v drtivé většině účastníci silničního provozu, proto Drážní úřad kvituje tento trend zvyšování zabezpečení i snahu o rušení přejezdů. Počet žádostí podaných v prvních dvou měsících roku 2022 potvrzuje, že tento vývoj bude pokračovat i v letošním roce. Důraz byl v loňském roce kladen i na kontroly železničních vozidel u dopravců, při kterých nebyly shledány žádné závažné nedostatky, které by ohrožovaly bezpečnost provozu.

Termín 15. 6. 2022 bude rozhodující pro všechny subjekty, které železniční vozidla udržují. Mezi nejdůležitější registrační údaje ke každému vozidlu patří jeho vlastník, jeho držitel a subjekt odpovědný za údržbu (ECM). Všechny subjekty, které v Národním registru železničních vozidel (NVR) figurují jako ECM, mají povinnost být do poloviny června certifikovány. Železničním vozidlům, jejichž subjekt ECM nebude k tomuto datu certifikován, bude pozastavena registrace a nebudou moci vyjet na trať. Certifikací již úspěšně prošlo téměř 60 subjektů z předpokládané stovky. Někteří ale nechávají podání žádosti na poslední chvíli. Certifikační proces přitom může trvat několik týdnů i měsíců. Nalezené nedostatky musí firma před obdržením certifikátu odstranit. Předpokládáme, že všechny společnosti, které udržují lokomotivy a vozy vyjíždějící do každodenního provozu na naší veřejné železniční síti, svou certifikaci stihnou. Ty, jejichž vlaky obvykle vyjíždí pouze příležitostně, budou certifikovány do konce roku.

Blížící se termín zavedení výhradního provozu některých úseků českých železnic pod dohledem ETCS znamená značný nárůst žádostí o schválení dovybavení vozů i tratí tímto zabezpečovačem. V případě vozidel letos Drážní úřad očekává řádově 450 žádostí. Jen během prvních týdnů roku 2022 jich dorazila téměř stovka. Schvalovací proces se Drážní úřad snaží maximálně urychlit, aby vozidla nemusela být odstavena.

Novela zákona o dráhách přinesla určité změny při uvádění železničních vozidel na trh. Poslední krok, kterým bylo vystavování průkazu způsobilosti vozidla, nyní odpadá. Veškeré schvalovací procesy vozidel provozovaných na celostátní a regionální dráze jsou odbavovány přes online portál Evropské železniční agentury, tzv. One-Stop Shop.

Od roku 2023 dojde k rozsáhlým změnám v evropských předpisech s technickými požadavky na evropský železniční systém (TSI – technické specifikace pro interoperabilitu), které vydává Evropská železniční agentura. Příprava probíhá již nyní, změny se dotýkají desítek platných předpisů. Drážní úřad má jako národní bezpečnostní orgán za úkol v rámci připomínkových řízení vyjádřit své připomínky k daným dokumentům.

Publikoval: Bc. Filip Červinka (zdroj: acri.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru