Otevřít menu
Doprava dnes
-

Drážní úřad přijal mimořádná opatření v rámci kontrol lanových drah

Pád kabiny lanovky na Ještědu v neděli 31. října je nešťastnou událostí, jejíž přesné důvody již zkoumá Drážní inspekce. Tato tragická událost vyvolává otázky na bezpečnost lanových drah v ČR. 

15:33 / 2. listopadu 2021
Drážní úřad přijal mimořádná opatření v rámci kontrol lanových drahi

Foto: České dráhy

Kabinových a sedačkových lanovek je v České republice celkem 120. K mimořádným událostem dochází velmi zřídka. K mimořádné události, která by měla za následek pád kabiny nebo sedačky a zranění či smrt cestujících, od vzniku České republiky ještě nikdy nedošlo. 

Drážní úřad v návaznosti na nehodu lanové dráhy na Ještědu okamžitě zareagoval přijetím mimořádných opatření. „Dohled nad bezpečností provozu lanových drah je součástí naší běžné činnosti. Letos navíc před zahájením zimní sezony oslovíme všechny provozovatele lanových drah s požadavkem na sdělení termínů kontrol, oprav a údržby, které provádějí před zahájením zimního provozu. Od všech provozovatelů kabinových a sedačkových lanovek si dále vyžádáme doložení provedení defektoskopických kontrol lan a výsledky prohlídek a měření lan v souladu se zákonnými požadavky. Státní dozory se během zimní sezony zaměří intenzivněji na provozování lanových drah,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu. 

Kontroly lanových drah probíhají pravidelně dle platných právních norem a v souladu s přísnými evropskými předpisy. „Provoz lanovek je pod přísnou několikastupňovou kontrolou, je tak možné říci, že bezpečnost provozu lanových drah v ČR je na vysoké úrovni,“ dodává Jiří Kolář. 

Přesné zákonné postupy řeší vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah. Pokyny pro obsluhu a údržbu jednotlivých lanovek jsou navíc vždy dány ještě výrobcem technologické části lanové dráhy. Tam mohou být jednotlivé kontrolní kroky nastaveny i v řádu hodin.

Jak probíhají pravidelné kontroly lanových drah?


1. Obsluha lanovky musí denně před zahájením provozu provést:

  • vizuální kontrolu všech zařízení lanové dráhy,
  • zkušební chod pro ověření bezpečnostních funkcí lanové dráhy, zejména brzd, uchycení sedaček či kabin na lano a lana jako takového,
  • kontrolní jízdu, kterou se kontroluje stav trati, průjezdné profily a stav nosných či tažných lan.

2. Provozovatel je povinen v delších časových intervalech provádět kontroly, které se skládají z měření a případného seřízení kontrolovaných částí. Ty se provádějí v řádech týdnů a měsíců.

3. Jednou ročně je předepsána provozní revize, kterou provádějí akreditovaní revizní technici.

4. Každé tři roky je akreditovaným inspektorem provedena prohlídka a zkouška technického stavu lanové dráhy. Veškeré osoby, které provádějí nezávislé kontroly, jsou odborně způsobilé, a jejich kvalifikaci prověřuje Drážní úřad. 

5. Lana musí navíc projít pravidelnou defektoskopickou kontrolou, kterou provádí opět osoba s požadovanou kvalifikací. U tažných, dopravních a přítažných lan je interval stanoven na dva roky, u nosných lan na tři roky. 

6. Na dodržování všech výše uvedených povinností a na bezpečnost celého provozu dohlíží Drážní úřad, který provádí pravidelné státní dozory. 

Dozory jsou komplexní – kromě povinností uvedených výše, je navíc kontrolováno, že lanovou dráhu obsluhuje osoba odborně způsobilá. Každý, kdo řídí lanovku, musí nejprve složit odbornou zkoušku u Drážního úřadu a následně teprve obdrží průkaz způsobilosti k řízení lanové dráhy. Při kontrole musí navíc obsluha lanovky prokázat zdravotní způsobilost. V rámci dozoru jsou kontrolovány také například provozní předpisy, evakuační plány, zkušební a výcvikové řády či přepravní podmínky.

Přesnou příčinu mimořádné události na Ještědu stanoví vyšetřování Drážní inspekce. Poté bude teprve možné přistoupit k přijetí případných dalších, už konkrétnějších, bezpečnostních opatření.

 

Autor: Bc. Jakub Cimburek (zdroj TZ Českých drah)

zpět na články

inzerce

nahoru