Otevřít menu
Doprava dnes
-

Dva mosty v Pardubicích budou revitalizovány

Dva pardubické mosty čeká přestavba, na místo jednoho z nich bude muset být dokonce postaven nový. Město a kraj se domluvily na společném postupu, který by měl zabránit dopravním komplikacím.

12:02 / 20. února 2023
Dva mosty v Pardubicích budou revitalizoványi

Foto: Most Pavla Wonky v Pardubicích. Zdroj: Pardubický kraj

Pardubický kraj spolu s městem Pardubice řeší, jak budou postupovat ohledně mostu kpt. Bartoše a mostu Pavla Wonky.  „Vzhledem k tomu, že se jedná o dva klíčové mosty v Pardubicích, bylo nutné zkoordinovat s krajem postup jejich oprav, abychom se vyhnuli velkým dopravním komplikacím. Jsem rád, že jsme se dohodli na společném postupu,“ řekl Jan Nadrchal, primátor města Pardubice. 

Most kp. Bartoše je v kritickém stavu, proto na něm byl přerušen provoz MHD. Osobní automobily a minibusy tu projet mohou, ale vždy jen jedním směrem. K opravě mostu ovšem nedojde. „Oprava mostu by v tuto chvíli byla nehospodárná, bude muset být postaven most nový. V tuto chvíli pracuje projektant v úzké spolupráci s městem na projektu mostního provizoria. Jeho návrh bychom měli mít k dispozici v blízké době. Naším cílem je realizovat jeho výstavbu v co nejkratším čase, abychom mohli vrátit původní linkové vedení MHD. Návrh nového mostu bychom měli mít k dispozici do konce června. Vše záleží na rychlosti projekčních prací,“ informoval Jan Hrabal, náměstek primátora zodpovědný za dopravu.

Co bude dál s mostem kpt. Bartoše závisí na tom, jak bude postupovat oprava mostu Pavla Wonky. „V tuto chvíli musíme počkat na ukončení výběrového řízení na rekonstrukci mostu Pavla Wonky. Samotné práce by měly být rozdělené do tří částí, abychom co nejméně zatěžovali dopravu v centru Pardubic. Musíme se sejít s projektantem, abychom si řekli, zda jsou jednotlivé naplánované etapy v pořádku a můžeme začít s realizací první části. Vzhledem k aktuálnímu stavu mostu kpt. Bartoše jsme městu přislíbili, že bychom všechny práce na mostu Pavla Wonky zahájili až v momentě, kdy bude mít město osazené mostní provizorium,“ nastínil další postup Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje.

Vypadá to, že celková hodnota stavebních prací na mostu Pavla Wonky přesáhne 170 milionů Kč včetně DPH. Letos plánuje kraj na opravu uvolnit 25 milionů Kč a příští rok stavbu dofinancovat. „Práce budou spočívat v obnovení funkci volného předpětí a stavebných úpravách mostu tak, aby byla v budoucnu možnost jeho snazší revize a případné výměny lan, která zajišťuji pevnost nosné konstrukce. V rámci výměny lan bude také nezbytné provést dočasně přeložky inženýrských sítí, které budou následně vráceny zpět do mostní konstrukce. Součástí prací bude i výměna dilatačních závěrů mostu, obnova chodníků a krytových vrstev vozovky,“ uvedl Michal Kortyš náměstek hejtmana Pardubického kraje pro oblast dopravy.

Publikoval: Karel Geba (zdroj: Pardubický kraj)

Dva mosty v Pardubicích budou revitalizovány Foto: Radní města Pardubice a zastupitelé Pardubického kraje řešili budoucnost dvou pardubických mostů. Zdroj: Pardubický kraj.
zpět na články

inzerce

nahoru