Otevřít menu
Doprava dnes
-

Elektrifikace do Králíků? Reálný scénář rozvoje tratí v pohraničí

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal ve čtvrtek 26. srpna v Praze s generálním ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou. Řeč byla o možnosti čerpání evropských fondů v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko na období 2021 – 2027, železniční stanici v Dolní Lipce či o Ostřešanské spojce.

8:04 / 5. září 2021
Elektrifikace do Králíků? Reálný scénář rozvoje tratí v pohraničí

„Jedním z cílů programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko na období 2021 – 2027 je také modernizace přeshraničních železničních tratí a přeshraniční homologace železničních souprav. V našem kraji by se to mohlo týkat například elektrifikace tratě do Králíků. Podmínkou pro čerpání těchto zdrojů je partner na polské straně. Určitě budeme chtít, pokud bude možnost, využít všechny potenciální evropské zdroje a budeme proto se Správou železnic dál jednat,“ sdělil pro facebookový profil Pardubického kraje jeho hejtman Martin Netolický.

Tématem jednání byl také další osud železniční stanice v Dolní Lipce, kde chce kraj vybudovat ve spolupráci s Muzeem starých strojů a technologií ze Žamberka železniční muzeum. „V tuto chvíli máme objekty od Správy železnic v pronájmu a deponujeme zde celé léto parní vlaky. Zároveň s tím řešíme potřebné kroky, abychom získali pozemky a budovy do krajského majetku pro další využití. Správa železnic nyní začíná zpracovávat znalecký posudek, čímž se také přibližuje možnost převodu do krajského majetku,“ prozradil pro facebookový profil Pardubického kraje Martin Netolický.

Hejtman Martin Netolický se mimo jiné zajímal také o další osud takzvané Ostřešanské spojky. „Osobně jsem zastáncem Ostřešanské spojky, protože by se odstranila úvrať v Rosicích a tím se zrychlilo cestování na trati z Jaroměře směrem na Chrudim a Havlíčkův Brod,“ uvedl hejtman, kterého generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda informoval o tom, že na vybudování Ostřešanské spojky bude zadáno vypracování studie proveditelnosti na celou větev trati právě až do Havlíčkova Brodu.

Jiří Svoboda také přislíbil, že se Správa železnic pokusí vylepšit komfort cestujících v zastávce Předhradí nedaleko hradu Rychmburk. „O stav zastávky a lepší komfort pro cestující, kteří se chtějí vydat na Rychmburk vlakem, se zajímal náměstek pro dopravu Michal Kortyš. Domluvili jsme se, že Správa železnic prověří možnosti, jak tuto zastávku, která nebyla v minulosti příliš využívaná, ale s rozvojem Rychmburku by se mohla stát místem s větší koncentrací lidí, upravit tak, aby se pohodlí cestujících zvýšilo,“ doplnil na závěr pro facebookový profil Pardubického kraje Martin Netolický.

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda předal ihned podnět na odbor investic, který by měl začít připravovat potřebné podklady. Je to další velká šance pro celý východočeský region.

Jaká další témata probírali Martin Netolický s Jiřím Svobodu?  

  • majetkové vypořádání pozemků v ŽST Dolní Lipka v bývalé výtopně, která bude sloužit jako budoucí železniční muzeum s deponovanými parními lokomotivami 
  • studii proveditelnosti modernizace tratě „Pardubice - Chrudim - Havlíčkův Brod (238) s odbočkou na Svitavy (261) se zahrnutím „Ostřešanské spojky“
  • humanizaci železniční zastávky Předhradí v souvislosti s otevřením hradu Rychmburk veřejnosti (nástupní hrana, úpravy čekárny, lavičky, apod.)
  • zdražení obratů souprav kvůli výlukové činnosti na hlavním železničním koridoru

Zdroj: fcb Pardubický kraj

Elektrifikace do Králíků? Reálný scénář rozvoje tratí v pohraničí . Elektrifikace do Králíků? Reálný scénář rozvoje tratí v pohraničí .
zpět na články

inzerce

nahoru