Otevřít menu
Doprava dnes
-

Firmy vyzývají stát k aktivní podpoře vodíku v dopravě

Rozvoj vodíkové mobility v Česku zaostává za vyspělými zeměmi. Ačkoli byla na začátku března v Praze slavnostně otevřena první tuzemská veřejná plnička pro vodíkové vozy, přední světoví výrobci vozidel jako Alstom a Toyota spolu s výrobci a distributory vodíku ORLEN Unipetrol a Air Products upozorňují, že jednorázové dílčí kroky nestačí. Stát podle nich v oblasti bezemisní vodíkové dopravy při jeho nástupu před lety zaspal a pokud svůj přístup nepřehodnotí a nezačne její rozvoj systematicky a účinně podporovat, Česko bude mezi zeměmi s plnohodnotným vodíkovým hospodářstvím chybět. O tom hovořili zástupci jednotlivých firem na své tiskové konferenci.

11:42 / 22. června 2023
Firmy vyzývají stát k aktivní podpoře vodíku v dopravěi

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: Alstom, Toyota, ORLEN Unipetrol a Air Products.

Evropa se nachází v nelehké energetické situaci

Evropa se nachází v nelehké energetické situaci, která se výrazně zhoršila se začátkem války na Ukrajině. Stále více rezonuje otázka zajištění energetické bezpečnosti a rozšíření energetického mixu nad rámec tradičních zdrojů. Státy po celém světě investují do rozvoje nových zdrojů energie. Vodík je na vzestupu, napříč kontinenty vznikají „gigatovárny“ na výrobu elektrolyzérů a vodíková údolí, jsou vytvářeny silné mezinárodní koalice pro budoucí spolupráci při výrobě a distribuci vodíku po celém světě. „Vodík a celý ekosystém od jeho výroby, distribuce a využití v dopravě a energetice není budoucností, ale dnešní realitou. Je potřeba se tomu trendu přizpůsobit. Vodík lze využít jako pohon do osobních aut, kamionů, autobusů, vlaků a nejspíš i do letadel. Evropská unie na základě své vodíkové strategie a koncepce REPowerEU představila ambiciózní plán, který počítá s výrobou deseti milionů tun obnovitelného vodíku do roku 2030 a stejným množstvím dovezeného vodíku z nečlenských zemí Evropské unie. Česko v tomto ohledu zaspalo a je načase, aby i Česká republika měla jasnou, detailní a dlouhodobou koncepci pro zdroj a použití vodíku, podpořila vodíkovou technologii pobídkami, zasadila se o rozvoj vodíkové infrastruktury, a podpořila tím využití vodíku v dopravě,“ uvádí Martin Peleška, ředitel společnosti Toyota a Lexus v České republice.

Společnosti Alstom, Toyota, ORLEN Unipetrol a Air Products, sdružené v Iniciativě vodíkové mobility, v posledních letech investovaly do rozvoje vodíkové dopravy v Česku miliardy korun z vlastních zdrojů. Nyní v otevřeném dopisu vyzývají klíčové vládní resorty, aby se k jejich úsilí přidaly a aktivně podpořily snahy vedoucí k urychlení rozvoje vodíkové mobility v ČR do roku 2025. Společnosti zároveň uzavřely Memorandum o vzájemné spolupráci při podpoře vodíkové mobility v České republice a nabídly Vládě nejen svou expertízu v oblasti využití vodíku v dopravě, ale také zkušenosti, jež mají z jiných zemí, kde je vodíková mobilita za jejich účasti obsažena v dopravním mixu výrazně více. „Vodík je budoucnost Česka i její dopravní infrastruktury, která je základem pro život a prosperující podnikání.  Vodík je nejen unikátním zdrojem, ale také skladištěm energie. Dopravcům zajistí skvělý dojezd, což jsme nedávno dokázali, když naše souprava Coradia iLint ujela rekordních 1175 kilometrů na jednu nádrž,“ doplnil Daniel Kurucz, generální ředitel společnosti Alstom pro Českou republiku a Slovensko.

Vodík je budoucnost Česka i její dopravní infrastruktury

Členové Inciativy v otevřeném dopisu adresovaném ministrům dopravy, životního prostředí, průmyslu a obchodu a financí popsali klíčové úkoly, které by Česko mělo v následujících 5 až 10 letech pro rozvoj vodíkového hospodářství zvládnout. Kromě výstavby 50 plnicích stanic, které by při vhodné lokalizaci zajistily bezemisní provoz zhruba 50 tisíc osobních automobilů, 500 autobusů, 500 nákladních automobilů a 50 vlaků, zmiňují například také nutné legislativní úpravy, podporu výzkumu a vývoje, čerpání dotací z EU či zařazení vodíku do energetického mixu České republiky. „Využití vodíku zásadně rozšiřuje možnosti rozvoje nízko emisní a bezemisní osobní, hromadné i nákladní dopravy, a proto vodík musí být legitimní součástí energetického mixu v České republice. Je nezbytné vytvořit potřebné podmínky a podporu pro rozvoj výroby obnovitelného vodíku, pro budování vodíkové infrastruktury a pro napojení Česka na evropskou tranzitní síť. V naší skupině ORLEN Unipetrol jsme již z výstavbou infrastruktury pro vodíkovou elektromobilitu začali, i když zatím jde o ztrátové investice. Máme také rozpracovány konkrétní plány na výrobu obnovitelného vodíku za pomoci elektrické energie z ekologicky čistých zdrojů, jako je slunce, vítr nebo teplo v zemské kůře,“ řekl Maciej Romanów, člen představenstva společnosti ORLEN Unipetrol.

Signatáři memoranda se zároveň ve prospěch výstavby a následného využívání vodíkových plnicích stanic zavázali spolupracovat v rámci lokálních integrovaných projektů. Například společnost Alstom je připravena v rámci partnerství s firmou Air Products dodávat nejen kompletní vodíkové vlaky, ale také spolupracovat na výstavbě čerpacích stanic. "Jakožto největší světový výrobce vodíku jsme připraveni investovat do budování vodíkové infrastruktury v České republice. Máme více než 60 let zkušeností se zaváděním vodíkových technologií, praktické provozní zkušenosti s více než 250 vodíkovými čerpacími stanicemi ve 20 zemích a podílíme se na několika megaprojektech výroby ekologického vodíku. Věříme, že se nám společně s Alstomem a dalšími partnery podaří vybudovat fungující síť bezemisní infrastruktury, která ukáže, že vodík je ideálním alternativním pohonem zítřka a že provoz vodíkových vlaků, autobusů, kamionů a automobilů je bezemisní a ve střednědobém horizontu také ekonomicky výhodný,“ okomentoval Vlastimil Pavlíček, ředitel pro nové technologie pro střední a východní Evropu společnosti Air Products

Alstom je zároveň v pravidelném kontaktu s regiony a v koordinaci s nimi podporuje vytvoření potřebné legislativy

Alstom je zároveň v pravidelném kontaktu s regiony a v koordinaci s nimi podporuje vytvoření potřebné legislativy, která v České republice bohužel stále chybí. „Vloni v květnu jsme náš první osobní vodíkový vlak na světě Coradia iLint prezentovali ve všech krajích. Vlak je speciálně navržen pro provoz na neelektrifikovaných tratích, které v České republice tvoří téměř dvě třetiny železniční infrastruktury. Mezi prvními regiony, které o vodíkové vlaky projevily zájem, jsou kraje Moravskoslezský, Středočeský, Ústecký nebo Liberecký. Například v Ústí už mají vytvořenou krajskou vodíkovou strategii a jsou připravení na vodíkové projekty, které počítají s využitím vodíkových vlaků a autobusů. Společně můžeme vytvořit celý hodnotový vodíkový řetězec od jeho výroby přes efektivní způsoby skladování a distribuce až po jeho využití v dopravě. Potřebujeme ale od státu dostat zelenou – legislativně ukotvit vodík v energetickém zákoně a vyhlásit příslušné dotační programy a výzvy,“ předesílá Kurucz. Memorandum podepsala také společnost Toyota, jež patří podobně jako Alstom mezi nejvýraznější průkopníky vodíkových technologií na světě. Prvních deset kusů nejprodávanějšího vodíkového auta planety Toyota Mirai již v České republice jezdí, další jsou k dodání ve standardní lhůtě do pěti měsíců. Automobily a autobusy s vodíkovými palivovými články je navíc nově možné natankovat u plnicí stanice v Praze na Barrandově, kterou slavnostně otevřel ORLEN Unipetrol 10. března letošního roku. „Společnými silami míříme k emisní neutralitě, které chceme dosáhnout nejpozději do roku 2050. Bez rozvoje technologií pro využívání alternativních zdrojů energie včetně vodíku se nám cíle naplnit nepodaří. Jen do roku 2030 investujeme tímto směrem 35 miliard korun,“ dodává Romanów.

Podpisem memoranda spolupráce čtyř klíčových lídrů v udržitelné mobilitě nekončí. Alstom, Toyota, ORLEN Unipetrol a Air Products by se rádi stali funkčními partnery vlády České republiky i gesčních ministerstev v oblastech dopravy, životního prostředí, průmyslu a energetiky a pomohli veřejné správě s přípravou a nastavováním vhodných podmínek pro rozvoj vodíku v dopravě. Proto se obrátili na ministry dopravy, financí, životního prostředí, průmyslu a obchodu s výzvou k přijetí společných závazků vedoucích k urychlení rozvoje vodíkové mobility v České republice do roku 2025. Signatáři memoranda zároveň budou usilovat o to, aby se k jejich iniciativě připojily i samosprávy krajů a měst, které tvoří další důležitou součást rozvoje vodíkové mobility. Následující měsíce totiž podle generálních ředitelů všech čtyř firem rozhodnou o tom, zda se Česká republika zařadí mezi země, ve kterých vznikne plnohodnotný trh vodíkové mobility, nebo jestli zůstane v této oblasti na chvostu Evropy.

Přehled klíčových úkolů v oblasti vodíkové mobility v Česku na následující měsíce a roky:

 1. Postavit do roku 2030 nejméně 50 plnicích stanic, které při vhodné lokalizaci zajistí provoz zhruba 50 tisíc osobních automobilů, 500 autobusů, 500 nákladních automobilů a 50 vlaků.
   
 2. Do konce roku 2023 vodík legislativně ukotvit v energetickém zákoně a příslušných vyhláškách. To otevře prostor pro následnou úpravu právního rámce tak, aby umožňoval dostatečný rozvoj vodíkového hospodářství.
   
 3. Do konce roku 2023 aktualizovat Státní energetickou koncepci a zařadit vodík do energetického mixu České republiky.
   
 4. Vyjednat v EU příhodné podmínky pro podporu nízkoemisního vodíku.
   
 5. Zapojit Českou republiku do mezinárodních infrastrukturních projektů a iniciativ, které se nyní jeví z hlediska dlouhodobého rozvoje vodíkového hospodářství jako klíčové.
   
 6. Vyhlásit komplexně pojaté podpůrné dotační programy a výzvy, jež se budou zaměřovat na rozvoj celého hodnotového řetězce vodíkového hospodářství.
   
 7. Podporovat vědu a výzkum v oblasti vodíkového hospodářství s cílem usnadnit přechod na fungování vodíkové ekonomiky na plnohodnotné komerční bázi.

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: Alstom, Toyota, ORLEN Unipetrol a Air Products)

zpět na články

inzerce

nahoru