Otevřít menu
Doprava dnes
-

FOTOREPORT: ŘSD plánuje opravit silnici I/19 Ronov – Nové Dvory

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chtělo již dříve pustit do opravy silnici I/19 mezi Ronovem a Novými Dvory, ale kvůli souběhu několika dalších staveb se práce přesunuly na letošní rok. Silničáři obdrželi 9 nabídek v rámci výběrového řízení na zhotovitele oprav, které budou stát 54 mil. Kč bez DPH.

22:16 / 6. února 2023
FOTOREPORT: ŘSD plánuje opravit silnici I/19 Ronov – Nové Dvoryi

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘSD.

„Celkem 9 nabídek jsme obdrželi v rámci výběrového řízení na zhotovitele opravy silnice I/19 v úseku mezi Ronovem n./S. a Novými Dvory, včetně průtahu obcí. 2815 metrů vozovky jsme původně plánovali opravit už v roce 2022, ale z důvodu souběhu dalších staveb a nutnosti vedení objízdné trasy po silnici I/19 bylo zahájení přesunuto na letošní stavební sezónu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle zadávací dokumentace činí 54 008 114,- Kč bez DPH. Mimo ceny je také soutěžena na čas, tedy i dobu pro uvedení stavby do provozu,“ prozradil z týmu komunikace ŘSD Martin Buček.

Vozovka v inkriminovaném úseku silnice I/19 je již ve špatném stavebním stavu, na což poukazuje mimo jiné výskyt různých typů trhlin, hloubkové koroze nebo výtluků. Účelem opravy je především zlepšení technického stavu a zkvalitnění povrchu komunikace a celkově tak prodloužení životnosti vozovky. Za tímto účelem dojde k odfrézování obrusné a ložní asfaltové vrstvy vozovky v celkové tloušťce 100–110 mm a pokládce nových asfaltových modifikovaných vrstev. Provedená diagnostika ukázala, že 2 úsecích je již nezbytné provést také lokální sanace konstrukčních vrstev vozovky. Celkem se zatím jedná o 500 metrů, přičemž další nutnost sanací může vyvstat po vyfrézování ložné vrstvy. Pracovat se bude také nezpevněných krajnicích, pročištění silničních příkopů a popř. doplnění silničních ocelových svodidel. 

„Předpokládáme, že oprava bude probíhat za provozu po polovinách vozovky s kyvadlově řízeným provozem. V úsecích, kde bude nutné konstrukci vozovky sanovat, by mohlo dojít k úplné uzavírce komunikace. Opravený úsek jako celek by měl být uveden do provozu za 3 měsíce od zahájení prací. To plánujeme v průběhu 1. poloviny roku v závislosti na časovém postupu výběrového řízení i koordinaci dalších staveb v lokalitě,“ dodal Martin Buček.

Publikoval: Richard Mrkvička (Zdroj: ŘSD)

FOTOREPORT: ŘSD plánuje opravit silnici I/19 Ronov – Nové Dvory Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘSD.. FOTOREPORT: ŘSD plánuje opravit silnici I/19 Ronov – Nové Dvory Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘSD.. FOTOREPORT: ŘSD plánuje opravit silnici I/19 Ronov – Nové Dvory Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘSD.. FOTOREPORT: ŘSD plánuje opravit silnici I/19 Ronov – Nové Dvory Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘSD..
zpět na články

inzerce

nahoru