Otevřít menu
Doprava dnes
-

Hlavní město pokračuje v přípravách stavby heliportu pro leteckou záchrannou službu na Vltavě

Rada hlavního města Prahy na svém pondělním zasedání projednala záměr stavby heliportu na Vltavě, který by sloužil výhradně pro leteckou záchrannou službu. Ta v současnosti využívá pro přistávání vrtulníků prostor v Zítkových sadech u Palackého náměstí v Praze 2, nicméně pro budoucí provoz by bylo vhodnější vybudovat novou přistávací plochu. Jako ideální prostor byla vybrána oblast mezi Výtoní a Vyšehradem. Stavba by měla být dokončena do konce letošního roku.

18:43 / 3. února 2022
Hlavní město pokračuje v přípravách stavby heliportu pro leteckou záchrannou službu na Vltavěi

Foto: praha.eu

Pražští radní projednali přípravu heliportu na Vltavě pro vrtulníky letecké záchranné služby. Důvodem je, že Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) nemá dosud ideální přistávací plochu pro převoz pacientů pomocí Letecké záchranné služby a nová plocha by usnadnila transport i využití Zítkových sadů k jiným účelům bez omezení.

„Uvědomuji si, že náplavky jsou především místem pro volnočasové aktivity Pražanů, klademe na tento aspekt samozřejmě důraz i při její současné revitalizaci, nicméně otázka zřízení heliportu je věcí, která sice může budit jisté kontroverze, ale co jiného by mělo mít přednost před naším volnočasovým požitkem než právě záchrana lidských životů. Jednalo by se zejména o rychlou pomoc dětským pacientům, kteří potřebují být umístěni buď do Ústavu péče o matku a dítě v Podolí, nebo do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

V současné době slouží jako přistávací plocha pro vrtulníky prostor v Zítkových sadech, kde je však vybudování heliportu vzhledem k husté zástavbě kolem Karlova náměstí možné pouze v případě výstavby nového objektu. Plocha na Vltavě by tak byla jak z praktického, tak ekonomického hlediska výhodnější.

„Vytvoření nové přistávací plochy, která se bude využívat při leteckém převozu pacientů do Všeobecné fakultní nemocnice, je potřebným krokem, byť jde o nouzové dočasné řešení, než vznikne heliport přímo v nemocnici. Prověřováno bylo několik jiných variant a aktuálně není možné tuto plochu umístit nikde jinde. Do budoucna by poblíž mohly také vzniknout i plovoucí lázně podle návrhu, který už získal prestižní ocenění ze zahraničí,“ popisuje primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

„Již dva roky se vedou jednání o možnosti umístění heliportu v blízkosti dvou nejbližších nemocnic a jako možnost, která se jeví nejvhodnější z posuzovaných, je umístění heliportu přímo na Vltavě. Jedná se o řešení dočasné, neboť nemocnice na Karlově náměstí chce při plánované rekonstrukci umístit heliport v rámci svého areálu. Pevně věřím, že se tato stavba zásadně nedotkne současné funkce náplavek,“ dodává starostka městské části Praha 2 Alexandra Udženija.

Důležitou informací pro Pražany je, že zde nebudou přistávat soukromé a jiné vrtulníky, plocha bude sloužit výhradně pro Leteckou záchrannou službu. Oceňuji spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze - péče místních specialistů o dětské pacienty je významná. Jsem velmi ráda, že díky heliportu může Praha přispět k záchraně životů dětí i dospělých a specializovanou péči tak budeme moci nabídnout také lidem daleko za hranicemi hlavního města,“ doplňuje radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Milena Johnová.

Rada hl. m. Prahy také na svém jednání akcentovala, aby nebylo zamezeno realizaci plovoucích lázní. Umístění heliportu bude totiž pouze dočasné řešení do doby vybudování jiných heliportů v nemocnicích, a to v řádu několika let.

„Všeobecná fakultní nemocnice Praha nemá ve svém areálu heliport a prozatím ani prostor, kde by mohl vzniknout. Vrtulníky, které převážejí pacienty do nemocnice, proto přistávají v Zítkových sadech u Palackého náměstí. Tam se ale občas konají trhy či jiné akce, plně proto podporujeme vznik heliportu v Podskalí v místech, kde je železniční most. A hlásíme se rovněž k tomu, že jej budeme provozovat. Nejdéle do deseti let ale počítáme s výstavbou vlastního heliportu v hlavním areálu nemocnice na střeše nového pavilonu,“ vysvětluje ředitel VFN Praha David Feltl s tím, že sanitka s pacientem by dojela z heliportu do nemocnice asi za tři minuty. Přistávací místo by navíc mohl v případě zájmu využívat i Ústav pro péči o matku a dítě v nedalekém Podolí.

Samotné přistávací místo by bylo do budoucna využitelné i pro případ nutnosti řešení různých typů mimořádných situací, které vyžadují nasazení specializovaných složek IZS – hromadné neštěstí s velkým počtem zraněných pacientů, teroristické útoky apod.

„Umístění heliportu na Vltavě prosazuji od loňského roku. Dosavadní umístění heliportu v Zítkových sadech je totiž pouze provizorní. Je osazeno informačními cedulemi, i přesto je z bezpečnostních důvodů nevhodné. Realizací tohoto pontonu Praha 2 také získá park v Zítkových sadech zpět k plnohodnotnému využití. Ponton bude přínosný pro blízké nemocnice s velmi krátkým dojezdovým časem. Velmi vítám, že pro záchranu lidských životů Praha využije tuto unikátní a bezpečnou variantu umístění heliportu,“ uzavírá Michal Zuna, radní městské části Praha 2 pro oblast bezpečnosti.

Již na konci roku 2020 byla připravena studie proveditelnosti projektu „Plovoucí heliport Praha“. Součástí je i odhad nákladů, který činí přibližně 10 milionů korun. Radní hl. m. Prahy zároveň ve svém usnesení pověřili dalším postupem společnost Trade Centre Praha a.s. V ideálním případě by měl heliport vzniknout do konce roku 2022. 

Autor: Bc. Filip Červinka (zdroj: praha.eu)

zpět na články

inzerce

nahoru