Otevřít menu
Doprava dnes
-

Hlavní město Praha rozvíjí dobíjecí infrastrukturu pro elektromobily

Pražští zastupitelé a radní určili, jakým směrem se bude vyvíjet elektromobilita v Praze. Hlavní město dalo městské společnosti Operátor ICT (OICT) za úkol, aby zajistila doplnění podkladů pro variantu koncese a zajištění přípravy zadávací dokumentace, na základě které bude koncesionář vybrán.

5:00 / 1. října 2022
Hlavní město Praha rozvíjí dobíjecí infrastrukturu pro elektromobilyi

Foto: Ilustrační foto. Zdroj fotky: Pixabay.

Zástupci Hlavního města Prahy projednávali dokument „Realizace dobíjecí infrastruktury na území hl. m. Prahy, který vypracoval OICT. V tomto dokumentu mělo dojít k posouzení dvou právních modelů spolupráce se soukromým sektorem (koncese a joint venture - společný podnik s nefinančním podílem města – ponz. red.). Radní Prahy na základě těchto závěrů souhlasili s realizací koncesní varianty a vyžádali si pro ni potřebné podklady. Porovnání variant vycházelo z posouzení informací, které OICT získal během předběžných tržních konzultací.

Naším cílem je zprovoznit 750 dobíjecích stanic do roku 2025 a 4500 do roku 2030

Dnes jsme schválili přípravu varianty koncese, která i ze srovnání Operátora ICT vycházela jako výhodnější. Znamená to, že dodávku, instalaci a provoz dobíjecích stanic zajistí koncesionář a po skončení koncese mohou být převedeny na hlavní město. Naším cílem je zprovoznit 750 dobíjecích stanic do roku 2025 a 4500 do roku 2030. Podpora elektromobility v námi navrženém scénáři respektuje cíle stanovené v Klimatickém plánu Prahy i ve Strategii udržitelné mobility. Vycházíme také ze zkušeností mnoha evropských měst, jako je Vídeň, Hamburg nebo Amsterdam,” pronesl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Od začátku roku 2019 se pod mým vedením nad tématem rozvoje dobíjecích stanic scházela expertní skupina složená ze zástupců městských společností, odborů magistrátu, zástupců městských částí a externích odborníků. Na základě jejich doporučení vypracovala městská společnost Operátor ICT soubor podkladů včetně ekonomické rozvahy a dnešním rozhodnutím jsme se posunuli o krok blíže vlastní realizaci dobíjecích stanic. Praha se tak připravuje na zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035. Evropské i světové automobilky se postupně odklánějí od výroby automobilů se spalovacími motory a významně investují do rozvoje elektromobility,” řekl Jaromír Beránek, předseda Výboru pro IT a Smart City.

Rozvoj elektromobility je výzvou, na kterou musí být Praha připravená

Rozvoj elektromobility je výzvou, na kterou musí být Praha připravená, aby na svém území zajistila realizaci dobíjecí infrastruktury, a to v souladu s Generelem rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030, který jsme v loňském roce pro Prahu připravili. V započaté práci budeme pokračovat dále a v následujícím období se budeme soustředit na přípravu jak provozního modelu, tak obslužného IT řešení,“ uvedl ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení Petr Suška, který za OICT jednotlivé kroky vedoucí k realizaci dobíjecí infrastruktury koordinuje se všemi zapojenými partnery.

Ambicí hl. m. Prahy je zajistit veřejné dobíjení rychle, efektivně, přívětivě pro uživatele a s přiměřenou cenou za odebranou elektřinu. Proto budou v rámci realizace využity stávající prostředky, což jsou kapacity veřejných parkovacích stání na území metropole a v blízké budoucnosti i EV-ready lampy veřejného osvětlení,“ doplnil místopředseda představenstva OICT Matej Šandor. Podmínkou budoucího úspěšného zajištění provozu a poskytování služeb bude koordinace rozvoje dobíjení zejména s příslušnými odbory Magistrátu hl. m. Prahy, Technickou správou komunikací a Technologií hl. m. Prahy.

Autor: Filip Červinka (Zdroj: Smart Prague)

zpět na články

inzerce

nahoru