Otevřít menu
Doprava dnes
-

Hlavní město vybralo zhotovitele pro vývoj měřících zařízení pro detekci vozidel s nadměrnými emisemi částic

Pražští radní na svém pondělním zasedání odsouhlasili vítěze výběrového řízení pro vývoj zařízení k detekci vozidel s nadměrnými emisemi částic. Tato zařízení bude hlavní město využívat k vyhledávání vozidel s nefunkčním filtrem pevných částic, současně ale také metropole získá lepší představu o výskytu těchto vozidel v provozu a výsledky pomohou při návrhu nové legislativy pro řešení této problematiky. V zakázce zvítězila společnost České radiokomunikace s nabídkovou cenou přibližně 40 milionů korun bez DPH.

14:09 / 21. prosince 2021
Hlavní město vybralo zhotovitele pro vývoj měřících zařízení pro detekci vozidel s nadměrnými emisemi částici

Foto: praha.eu

„Podle odhadů dopravní policie má asi každé čtrnácté auto poškozený nebo odmontovaný filtr pevných částic, přitom palivové zplodiny zatěžují už tak namáhané prostředí měst. Pomocí přenosných i stacionárních zařízení chceme umět tyto vozy lépe identifikovat, jejich řidiče na to upozornit, zlepšit životní podmínky a chránit zdraví Pražanů,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Praha, podobně jako jiná velká města, trpí vysokou koncentrací emisních pevných a dalších částic, které poškozují životní prostředí a mohou způsobovat zdravotní potíže jejím obyvatelům. Dle statistik Českého hydrometeorologického ústavu jsou částice z motorových vozidel, nesilničních vozidel a pojízdných strojů příčinou 6 až 10 tisíc předčasných úmrtí ročně, odborné studie přitom ukazují, že na celkových emisích má značný podíl poměrně malá část vozidel, která jsou buď ve špatném technickém stavu, anebo mají demontován filtr pevných částic, popřípadě jiné nehomologované úpravy.

Právě proto se hlavní město rozhodlo vypsat veřejnou zakázku na vývoj měřících zařízení pro detekci vozidel s nadměrnými emisemi pevných částic. Ta mají vzniknout ve třech verzích – stacionární, mobilní a přenosné – tak, aby bylo jejich použití univerzální. Stacionární verze bude sloužit k měření v těsné blízkosti komunikace, u mobilní verze bude zařízení uložené v měřícím vozidle a bezkontaktně kontrolovat projíždějící vozidla přímo v provozu.

Detekce bude využívána jako preventivní a informační nástroj s cílem vyhledávat vozidla s nefunkčním filtrem pevných částic, informovat jejich řidiče a provozovatele a získat informace o výskytu vozidel s nefunkčním filtrem pevných částic na území hlavního města. Díky tomu metropole získá podklady pro návrh nové legislativy a zmapuje detailně pohyb zásadně znečišťujících vozidel, čímž přispěje ke zlepšení životního prostředí. Současná česká legislativa totiž vyžaduje měření pouze při technických kontrolách. Ty nicméně neřeší situaci, kdy automobil, který testy splní, přestane normy později splňovat kvůli technickému problému nebo cílenému zásahu. Zařízení zároveň usnadní kontrolu emisí přímo na silnicích, kterou nyní uskutečňuje Centrum služeb pro silniční dopravu.

Vítězem výběrového řízení se stala společnost České Radiokomunikace a.s. s nabídkovou cenou 40 202 810 korun bez DPH. „V rámci veřejné zakázky se jedná se o novou formu spolupráce se soukromým sektorem, kdy hlavní město hledá řešení, které není na trhu ještě dostupné nebo je jeho dostupnost podmíněna dalším výzkumem a vývojem. Dokončení zařízeních očekáváme na podzim 2023. Vývoj bude financován z Operačního programu Praha – Pól růstu ČR, tedy z evropských peněz,“ doplňuje primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.  

Autor: Jakub Cimburek (zdroj: praha.eu)

zpět na články

inzerce

nahoru