Otevřít menu
Doprava dnes
-

Hledá se nový model financování rekonstrukce historických kolejových vozidel

Na Masarykově nádraží v Praze proběhlo setkání Nadace Okřídlené kolo, která se zabývá železničním kulturním dědictvím, s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem, zástupci Správy železnic, Národního technického muzea nebo Českých drah. Cílem nadace je propojit železniční spolky, fanoušky nebo firmy do jedné platformy, která by řešila financování a zachování železničních vozidel.

7:21 / 19. září 2021
Hledá se nový model financování rekonstrukce historických kolejových vozidel

Ministr dopravy Karel Havlíček ocenil snahu o zachovávání technického kulturního dědictví našich předků a souhlasí s potřebou dosáhnout jednoduššího získávání finančních prostředků na jejich ochranu např. prostřednictvím jedné zastřešující organizace. Do pracovní skupiny zabývající se budoucností získávání financí bude zapojeno kromě Českých drah, Ministerstva dopravy, Správy železnic, Národního technického muzea aj. i Ministerstvo kultury, jako garant oblasti kulturního dědictví.
 
Ministerstvo dopravy připravilo i letos výzvu pro zájemce o opravu historických železničních vozidel, tentokráte v celkové výši 5 milionů korun pro léta 2021-2023. Žadatelé mohli podávat žádosti do 28. května, více informací lze nalézt na tomto odkazu.
 
Nadace Okřídlené kolo je nezávislá nezisková organizace, která již více než 17 let shromažďuje finanční i nefinanční podporu k záchraně a obnově železniční historie v České republice. Jejím hlavním posláním je získávání prostředků pro opravu a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb, zařízení a vybavení, zejména ve vlastnictví Českých drah, a.s., Správy železnic, s.o., a Národního technického muzea, jakož i jiných drážních i nedrážních subjektů.

zpět na články

inzerce

nahoru